Kültür/Sanat

ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ-admin

Seçimlerden sonra sosyalist solda ve demokrasi yandaşı ilericiler arasında moral bozukluğu ve dağınıklık had safhada. Sol bileşenler arasında eleştiri öz eleştiri ve değişim arayışları beraber yürütülüyor. Bu süreçte tutulacak ana halka her parti ve grubun kendi içinde öz eleştiri yapmasıdır. Biz bunu yapacağız kendimize ayna tutacağız, eleştiriye önce kendimizden başlayacağız. Önce, öz eleştirinin önemini birkaç noktada hatırlatarak başlayalım. Bazı konulardaki …

Read More »

Sanat ve Özgürlük Üzerine Bir söyleşi

12 Eylül militarist darbesi sonrası oluşan iklimde sanat üretenleri ortaklaşa düşledikleri bir amaca yönelmekten vazgeçmiş, giderek bireycileşmiş ve üretimlerini daha çok kendileri için yapma ve bu kendine dönük oluş içinde toplumsal her değeri bencilce kullanma gibi bir tinsel ve düşünsel kopuş süreci yaşamıştır.   N. S. : Sayın Akdağ, bu söyleşimizde sizinle sanat ve özgürlük konusu üzerine konuşmak istiyoruz. Sanat …

Read More »

Perspektif olmaksızın sanatsal bir üretim düşünülemez…

Mustafa Güçlü’nün www.demokrathaber.org sitesi için yazarımız Sinan Abuzer AKDAĞ ile genel anlamda sanatın sorunları, özel anlamda sanata bakışı ve alana ilişkin çözüm önerileri üzerine bir gerçekleştirdiği söyleşi…   Toplumcu gerçekçi geleneğin, toplumsal mücadelenin yaygın ve güçlü olduğu dönemlerde de toplumcu şiir geleneği çok güçlü değildi, sadece toplumsal duyarlılıktan dolayı oluşan yoğun bir ilgi vardı.   Mustafa Güçlü: Okuyucularımıza kendinizi kalıplaşmış ifadeler …

Read More »

Post-Modern Sanat ve Gerçekçi Eleştiri-Sinan Ebuzer Akdağ

Sanatta üzerinde anlaşılabilecek kabul edilebilir her hangi bir kuralın ya da değerin yokluğu anlamına gelebilecek post modern sanatın bu özelliği, alana olan ilginin denetimsizliğini ve her isteyenin kendini sanatsal üretim konusunda yetkin görebilmesinin başat gerekçesi olarak görülebilir. İdeolojik kökenleri 19. Yüzyılın başlarına dayandığı iddia edilen; ancak özellikle II. Dünya savaşı sonrasın da yoğun bir şekilde yaşamımıza girmeye başlayan post modern …

Read More »

Hangimizin Yarası Yok ki?-Sait Almış

Sait Almış, öykülerinde bize küçük bir sahil kasabasının, Foça’nın içinden, derininden, kalbinden sesleniyor. O kadar ki, anlatıcının yazar değil de Foça’nın kendisi olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Geçen yüzyılın yerinden yurdundan ettiği sıradan insanların şaşırtıcı dünyalarıyla, sırlarıyla, boşlukta sallanan hayatlarıyla tanışıyorsunuz. Haftalarca dinmeyen poyraz, yüzlerce yıllık ekmek telaşı, yüzlerce yıllık aşklar, acılar, endişeler, korkular; dönüp duran mevsimler… Foça’da zamanın hep yinelenen sesi, …

Read More »

Bir Egemenlik Aracı Olarak Sanatta Ödül-Sinan Abuzer Akdağ

Egemenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran ve her kesimden insanı bu yarışma kültürü içine çeken bu anlayış, sanat ve edebiyatta kendini çeşitli yarışmalardan ödüller alma, popüler olma ve ürettikleri ürünlerin kalitesinin ölçütü olarak tüketilmiş ürün miktarı ve bunların sonucu olarak da edinilen ve kazandırılan para ve popülerlik  gibi kazançlar olarak karşılık bulmaktadır. İnsanın bilinçli bir yaratım etkinliği süreci olan sanat ortaya çıkışından …

Read More »

İNSAN TÜRLERİNDE İLETİŞİM: DİLLERİN ORTAYA ÇIKIŞI-Hasan Ş. Dal

 Dil … öncelikle insanların anılarını, planlarını ve hikayelerini paylaşmalarını sağlamak, sosyal uyumu güçlendirmek ve ortak bir kültür yaratmak için evrimleşmiş… Michael C. Corballis İnsan ile diğer tüm türlerin sinyal sistemleri arasındaki en önemli farklılıklardan biri dil yetisidir BAL ARISININ DANSI: ÇARPICI AYRICALIK Canlılar olarak aramızda sadece iletişim söz konusu olunca çarpıcı bir istisna var. Bir nektar kaynağı keşfeden bir bal …

Read More »

Kitle Kültürü, Sanat ve Sanatçı

Kapitalist sömürünün sürekliliği ve bu amaca ulaşmada gerekli gördüğü zamanlarda yürürlüğe soktuğu baskıcı yöntemler dönemlerinin başarılı olması, kitlelerin edilgen, etkisiz, suskunlaştırılmış, çelişkilerin farkındalığından uzak bir yapıya dönüştürülmesi eylemlerinin çok basit ve sıradan edim ve imgelerle adım adım yapılmasından geçer. Kapitalistler sömürülerinin sorunsuz ve kalıcı devamı için, kitle yönetimini beceriyle yapabilmek ve kitlelerin oluşabilecek bireysel ya da kitlesel tepkilerini maksimum düzeyde …

Read More »

 Neoliberalizm  Pandemı  Aşk ve Devrim-N. Kazım Öztürk

Bu satırlar;  pandeminin sonsuzluğa uçurduğu sevgiliye yazılmış bir aşk mektubunun kişiye özel satırları olarak doğaçlama  tümcelerin kendi yolunu çizdiği, kendini beğendirmek, okutmak için kaygı taşımayan,  ulaşılamayan sevgiliye mektup olarak başlamıştı. Yazıyı bitirdiğimde satırların beni çok uzak kıyılara sürüklediğinin farkına vardım. Ayrımına varmadan sürüklendiğim bu ırak yollardan geri dönmektense, kavuşulamayan sevgiliye yazdığım mektubu sizlerle paylaşmak istedim. Eminim paylaşma fikrimi o`da desteklerdi. …

Read More »

Karanlıktan Aydınlığa Mustafa Suphi-Ahmet Kardam

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu lideri Mustafa Suphi’nin bir “şanlı tarihin” kurban-kahramanı olarak mitleştirilmesine karşılık, fikirlerinin ve izlediği politikanın belleklerden silindiğine, ona yönelik karalama ve karartma çabasının etkilerinin günümüze kadar uzandığına dikkat çeken Ahmet Kardam, bu kitapta Suphi’nin gerçek portresini çizmeye çalışıyor. Mustafa Suphi’nin 1915 öncesindeki “milliyetçiliğinin” ve “Türkçülüğünün” nasıl bir içeriği vardı? Sovyet Rusyası’nda, 1918 1920 arasındaki üç yıllık mücadelesi …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com