Sol/Marksizm

Sermayenin sınırı

Kâr oranındaki düşüş eğilimini bilimsel olarak ilk açıklayan Marks’tır. Ekonomi politikçiler de düşüş eğilimini görmüşler ama bunu araştırmaya hiç cesaret edememişlerdir. Çünkü ekonomi politiğin bütün kurgusu, sermaye düzeninin kalıcı olduğu kabulüne dayanır. Bu yüzden Ricardo’lar, sermayeyi uzun vadede çöküşe götüren düşüş eğilimi karşısında dehşete kapılmışlardır:“Kâr oranındaki düşme, yeni bağımsız sermayelerin oluşumunu yavaşlatır ve bundan ötürü kapitalist üretim sürecinin gelişmesine bir …

Read More »

Kâr oranının düşme eğilimi yasası

Sermaye, değişmez sermaye ve değişken sermaye diye iki bölümden oluşur.Sermayenin değişmez bölümüyle üretim araçları, yani emek araçları ve emek nesneleri satın alınır. Emek araçlarındaki değer, emek araçları üretim sürecinde ne kadar yıpranırsa o kadarıyla metaya geçer, yıpranmadığı kadarıyla emek araçlarında kalır. Emek nesneleri ise üretim sürecinde tamamen tüketilir, dolayısıyla emek nesnelerindeki değerin tamamı metaya geçer. Sermayenin üretim araçlarına yatırılan bölümünün …

Read More »

Hareket hâlindeki çelişki

Emeğin üretici güçleri gelişmek için “dışarıdan bir mahmuz ve kırbaca ihtiyaç duydukları sürece”, sermaye üretici güçlerin gelişmesinin bir koşuludur. Sermaye, emeğin üretici güçlerinin gelişmesinin kalıcı biçimi değildir. Üretici güçlerin gelişmesinin belli bir aşamasında, sermaye aşılması gereken bir engel haline gelir:“Sermayenin bakış açısından, sermayeden önceki üretim aşamaları üretici güçlere vurulmuş çok sayıda boyunduruk gibi görünür. Oysa, sermayenin kendisi doğru olarak anlaşıldığında …

Read More »

Ah o eski memurlar yok mu-Yusuf Zamir

Lenin, 27 Mart 1922 tarihli “aldatıldık” analizini yedi ay sonra şöyle geliştirecektir:“Dördüncüsü, suç devlet aygıtımızda. Eski devlet aygıtını devraldık ve bu bizim için talihsizlik oldu. Bu aygıt sık sık bize karşı işliyor. 1917’de iktidarı ele geçirdikten sonra hükûmet görevlileri bizi sabote etti. Bu bizi çok korkuttu ve ‘lütfen geri dönün’ diye yalvardık. Hepsi geri döndü, ama bu bizim için talihsizlik …

Read More »

21.Yüzyılda Sol Karanlıkta Yürüyor- M. Taş

Sol partiler, bazı bölgeler hariç, kendi adaylarıyla seçimlere giriyorlar. Güncel seçim politikalarının ayrıntılarında gömülmüş, küçük çıkarlar elde etmenin telaşındalar. Tarikatçı, aşırı sağıcı otoriter iktidara karşı birleşerek yerelden kuşatma stratejileri geliştireceklerine birbirlerine muhalefet yapıyorlar. Solun beş partisi; Dem parti, TİP, EMEP, TKP ve TKH kapitalizme karşı bir eylem rehberi olarak hizmet edecek 21. yüzyıl gerçeklerini yansıtan, alternatif bir sosyoekonomik modeli ayrıntılı, …

Read More »

Doga ve Tarihsel Materyalizm

Doğa ve Tarihsel Materyalizm Paul Burkettt Sosyal Ekolojinin Gerekleri Bu bölümde, dört temel analitik ölçüt belirlenerek Marx’ın tarih, kapita­lizm ve komünizm anlayışının ekolojik yararlılığı ortaya konacaktır. Toplumsal bir ekolojinin sahip olması zorunlu bu dört gereklilik, Marx ‘ın ge­lecek bölümlerde açıklanacak yaklaşımının can alıcı unsurlarının anlaşıl­ması için temel oluşturacaktır.Ardından 2. Bölümden 4. Bölüme dek, Marx ‘ın kapitalizm tahlilinde kilit rol oynayan …

Read More »

John Bellamy Foster’dan:

Bu makale Monthly Rewiev dergisinin mart 2024 sayısından çevrilmiştir. John Bellamy Foster’dan: Paul Burkett’in 7 Ocak 2024’te 67 yaşında ölümü, dünyanın, son otuz yılda artan gezegensel kriz karşısında Marksist bir ekolojik iktisat geliştirmede öncü rol oynayan bir figürden aniden yoksun kaldığı anlamına geliyor. Onun kaybı, ekolojik Marksizmi, kapitalist değer ilişkilerinin ekolojik eleştirisinin en önde gelen temsilcisinden yoksun bırakıyor. Bu aynı …

Read More »

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır Kemer sıkma politikalarının uygulandığı yıllarda, Avrupa’nın radikal sol partileri sık sık neoliberalizme karşı ortak bir mücadeleden söz ettiler. Ancak ortak bir stratejiden yoksun kaldılar ve nadiren sınır ötesi işbirliği geliştirebildiler.  Kapitalizmin çoklu krizi tırmanmaya devam ediyor – ve radikal sağ Avrupa genelinde seçimleri kazanmaya devam ediyor. Geçen yılın sonunda Geert Wilders’in sağcıları …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 6. Devrimci Reelpolitik Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve devrimci diktatörlüğünü kurar: -sosyalizmin gerçekleştirilmesi artık pratik bir görevdir- proletaryanın en az hazırlıklı olduğu bir sorundur. Günün bütün sorunlarını, tarihsel sürecin bütünüyle iliskisiz ve sınıf mücadelesinin nihai sorunlarına gönderme yapmaksızın, yalnızca bu sekilde ele alan ve böylece burjuva toplumunun ufkunun ötesine hiçbir zaman gerçekçi ve somut olarak isaret …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com