Sol/Marksizm

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır Kemer sıkma politikalarının uygulandığı yıllarda, Avrupa’nın radikal sol partileri sık sık neoliberalizme karşı ortak bir mücadeleden söz ettiler. Ancak ortak bir stratejiden yoksun kaldılar ve nadiren sınır ötesi işbirliği geliştirebildiler.  Kapitalizmin çoklu krizi tırmanmaya devam ediyor – ve radikal sağ Avrupa genelinde seçimleri kazanmaya devam ediyor. Geçen yılın sonunda Geert Wilders’in sağcıları …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 6. Devrimci Reelpolitik Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve devrimci diktatörlüğünü kurar: -sosyalizmin gerçekleştirilmesi artık pratik bir görevdir- proletaryanın en az hazırlıklı olduğu bir sorundur. Günün bütün sorunlarını, tarihsel sürecin bütünüyle iliskisiz ve sınıf mücadelesinin nihai sorunlarına gönderme yapmaksızın, yalnızca bu sekilde ele alan ve böylece burjuva toplumunun ufkunun ötesine hiçbir zaman gerçekçi ve somut olarak isaret …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

  Georg Lukacs 1924 3. Proletaryanın Öncü Partisi Proletaryanın tarihsel görevinin hem kendisini diğer sınıflarla her türlü ideolojik ilişkiden kurtarmak hem de eşsiz sınıf konumu ve bunun sonucu olarak sınıf çıkarlarının bağımsızlığı temelinde kendi sınıf bilincini tesis etmek olduğunu gördük. Ancak bu şekilde burjuva toplumunun tüm ezilen ve sömürülen unsurlarına, ekonomik ve siyasi ezenlerine karşı ortak mücadelede önderlik edebilecektir. Proletaryanın …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 1. Devrimin Gerçekliği Tarihsel materyalizm proleter devrimin teorisidir. Öyledir çünkü özü proletaryayı üreten ve temelde belirleyen toplumsal varoluşun entelektüel bir sentezidir; ve çünkü kurtuluş için mücadele eden proletarya açık öz-bilincini onda bulur. Dolayısıyla, bir proleter düşünürün, tarihsel materyalizmin bir temsilcisinin değeri, bunu ve bundan kaynaklanan sorunları kavrayışının derinliği ve genişliği ile ölçülebilir; burjuva toplumunun görünüşünün altında, onun …

Read More »

Marx’tan Lenin’e

  Burjuva ve proleter devrimi arasındaki çizginin henüz çizilmeye başlandığı, proleter sınıf mücadelesi ilk ve kararsız adımlarını atarken kapitalist ekonominin ve burjuva iktidarının devasa gelişiminin yakın olduğu bir dönemde, nihai devrimci mücadelenin ve gelecekteki Ingiliz Milletler Topluluğunda ana hatlarını çizebilmesi Marx’ın eşsiz dehası hakkında çok şey anlatır. Böylece, yalnızca zihinsel spekülasyon yoluyla değil, kapitalist ekonomi ve siyasetin gerçeklerinin ve proleter kitle …

Read More »

Sen hangi Lenin’sin- okuyucu testi

Biraz alışılmışın dışında bir egzersiz, titiz hazırlanmış ve bilimsel olduğu söylenemez, sadece bir test. “Lenin’e dönüş” ihtiyacı, geçen yüzyıl boyunca solun çoğunun söylemleri arasında neredeyse bir slogan gibi yankılandı. Ama hangi Lenin’e “geri dönmeliyiz”? Marksist dergi Jacobin, okuyucularına bu soruyu cevaplamanın heterodoks bir yolunu sundu, tabi ki çok titiz ve hatta bilimsel olduğu söylenemez, sadece bir test. Bu test çok …

Read More »

Lenin Nerede?- Admin

21 Ocak 2024, Lenin’in ölümünün üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen, tarihin akışını değiştiren liderler listesinin en başında kesinlikle onun adı yazılıdır. Düşünceleri ve siyasi çalışmaları, yalnızca Rus Devrimi’nin başarısıyla sınırlı değil tüm dünyadaki sol düşünce için önemi küçümsenemez. Ölümünden bir asır sonra bile etkisi bugüne kadar devam ediyor ve onun düşünceleriyle ilgili tartışmalar, dün olduğu gibi bugün de hala …

Read More »

Devrimci Marxsizm

Marx, toplumun gelişimini, üretim araçları ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkili dinamikler üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Üretim araçları (fabrikalar, makineler, toprak vb.) ile bu araçları kullanan insanlar arasındaki ilişkiler, toplumsal yapının temelini oluşturur. Bu ilişkiler tarihsel olarak farklı aşamalardan geçer ve toplumsal yapıyı etkiler. Marx’a göre, üretim araçlarının gelişimi ve teknolojik ilerleme sürekli olarak insan emeğini azaltarak üretkenliği artırır. Bu durumda, toplumda …

Read More »

Klasik Marksizm: Entelektüel Bir Tarih

  Yazan DAVID LEOPOLD Marksizmin İcadı, milyonları Karl Marx’ın fikirleriyle tanıştıran kurucu sosyalist kuşağın zengin bir grup biyografisi. Yetersiz kaldığı yerlerde bile, detayları hala büyüleyici ve ilgi uyandırıcı. Topluluk biyografileri yeni bir şey değil (Plutarkhos’a sorabilirsiniz), ancak bu tür biyografiler son zamanlarda revaçta ve sosyalizm tarihi de olası konular açısından zengin bir damar sunuyor. Christina Morina’nın Elizabeth Janik tarafından çevrilen …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com