İşçiler

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Devrimci Marxsizm

Marx, toplumun gelişimini, üretim araçları ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkili dinamikler üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Üretim araçları (fabrikalar, makineler, toprak vb.) ile bu araçları kullanan insanlar arasındaki ilişkiler, toplumsal yapının temelini oluşturur. Bu ilişkiler tarihsel olarak farklı aşamalardan geçer ve toplumsal yapıyı etkiler. Marx’a göre, üretim araçlarının gelişimi ve teknolojik ilerleme sürekli olarak insan emeğini azaltarak üretkenliği artırır. Bu durumda, toplumda …

Read More »

Marksizm hala güncelmi?

  Okulda tarihi büyük adamların hikayesi olarak öğreniriz: krallar, generaller, imparatorlar. Kleopatra’nın süt banyosu yaptığını öğrendiğimi hatırlıyorum. Öğretmen bize sütü kimin ürettiğini ve kaç yoksul çocuğun süt eksikliği nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu hiç söylemedi. Bize Napolyon’un 1812’de Rusya’ya gittiği anlatıldı. Bunun sonucunda kaç Rus köylüsünün ya da üniformalı kaç Fransız köylüsünün öldüğü bize söylenmedi. Komünist Manifesto, önemli olanın milyonların …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com