Enternasyonalizm

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MEKTUBU-çeviri

Şili Devlet Başkanı Sayın Gabriel Boric Font’a hitaben yazılmış mektup Sayın Gabriel Boric Font, Şili Devlet Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı, bu yıl 15 Haziran’da İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenecek olan Ukrayna için Dünya Barış Zirvesi’ne katılacağınızın haberini aldık. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, NATO aracılığıyla Ukrayna’daki savaşa dahil olduğunu ve savaşta gerilimi azaltma, diplomasi ve ateşkes çabalarına öncülük etmek yerine silah göndermeye …

Read More »

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, kısmen de Hegelvari devlet kuramlarınca biçimlendirilmiş bir ana ilke’nin egemenliği altındadır.” Ulus Baker ([1])   1781 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul edilen ilk yazılı anayasadan beri, hemen her ülkede halk oylamasıyla yürürlüğe giren anayasa, toplumsal işleyişin temel ilkelerini belirlemektedir. İkincil ilkeleri belirleyen yasaların, anayasaya aykırı …

Read More »

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS PORTO ALEGRE -BREZİLYA (Portekizce, İngilizce, İspanyolca) Konferansa katılım için; https://antifas.org/subscribir/ Bilgi almak için websitesi; https://antifas.org/asistencia-confirmada/

Read More »

Lenin’in Mezar kitabesi (Ocak 1924),Karl Kautsky

 Sevgili Yoldaş Solski! Gördüğünüz gibi şu anda Berlin’de değil Viyana’dayım. Mektubunuz bugüne kadar elime geçmedi, dolayısıyla davetinize zamanında yanıt verecek durumda değildim. Bundan derin üzüntü duyuyorum, çünkü proleter devrimin ölü liderini onurlandırmaya katılmayı çok isterdim. Son yıllarında izlediği siyasi ve ekonomik yöntemlerle ilgili ciddi çekincelerim olabilir; aramızdaki mevcut farklılıklar nedeniyle kişisel olarak onun tarafından derinden küçümsenmiş olabilirim ve Lenin’in etki …

Read More »

Devlet ve Devrim’den alintilar

Tüm devrimlerin temel sorunu devlet iktidarıdır. Hangi sınıf bunu elinde tutacaktır? Lenin’in birçok kez yinelediği gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz; bu nedenle Ağustos ve Eylül aylarını, saklanırken, Devlet ve Devrim konusunda bir çalışma hazırlayarak geçirmesi şaşırtıcı değildir. 1916’nın son birkaç ayı boyunca bu konu üzerinde sistematik olarak çalışmıştı. 17 Şubat 1917’de, hala İsviçre’deyken, Alexandra Kollontai’ye şöyle yazmıştı: “Marksizmin …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 6. Devrimci Reelpolitik Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve devrimci diktatörlüğünü kurar: -sosyalizmin gerçekleştirilmesi artık pratik bir görevdir- proletaryanın en az hazırlıklı olduğu bir sorundur. Günün bütün sorunlarını, tarihsel sürecin bütünüyle iliskisiz ve sınıf mücadelesinin nihai sorunlarına gönderme yapmaksızın, yalnızca bu sekilde ele alan ve böylece burjuva toplumunun ufkunun ötesine hiçbir zaman gerçekçi ve somut olarak isaret …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 1. Devrimin Gerçekliği Tarihsel materyalizm proleter devrimin teorisidir. Öyledir çünkü özü proletaryayı üreten ve temelde belirleyen toplumsal varoluşun entelektüel bir sentezidir; ve çünkü kurtuluş için mücadele eden proletarya açık öz-bilincini onda bulur. Dolayısıyla, bir proleter düşünürün, tarihsel materyalizmin bir temsilcisinin değeri, bunu ve bundan kaynaklanan sorunları kavrayışının derinliği ve genişliği ile ölçülebilir; burjuva toplumunun görünüşünün altında, onun …

Read More »

ANARŞİZM VE MARKSİZM: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR VE PERSPEKTİFLER

  John Molyneux bir yazar ve sosyalisttir ve emekli olana kadar Portsmouth’taki Sanat, Tasarım ve Medya Okulu’nda sanat tarihi dersleri vermiştir. İrlanda Sosyalist İşçi Partisi’nin aktif bir üyesi ve “Rembrandt and the Revolution” ve “Marxism and the Party” kitaplarının yazarıdır. marx21.de: John, anarşizmin Marksist eleştirisi hakkında bir kitap yazdınız. Anarşizmin nesini seviyorsun? John Molyneux: Benim için anarşist hareketin gelişimi, dünyanın …

Read More »

Marksizm hala güncelmi?

  Okulda tarihi büyük adamların hikayesi olarak öğreniriz: krallar, generaller, imparatorlar. Kleopatra’nın süt banyosu yaptığını öğrendiğimi hatırlıyorum. Öğretmen bize sütü kimin ürettiğini ve kaç yoksul çocuğun süt eksikliği nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu hiç söylemedi. Bize Napolyon’un 1812’de Rusya’ya gittiği anlatıldı. Bunun sonucunda kaç Rus köylüsünün ya da üniformalı kaç Fransız köylüsünün öldüğü bize söylenmedi. Komünist Manifesto, önemli olanın milyonların …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com