Enternasyonalizm

Lenin’in Mezar kitabesi (Ocak 1924),Karl Kautsky

 Sevgili Yoldaş Solski! Gördüğünüz gibi şu anda Berlin’de değil Viyana’dayım. Mektubunuz bugüne kadar elime geçmedi, dolayısıyla davetinize zamanında yanıt verecek durumda değildim. Bundan derin üzüntü duyuyorum, çünkü proleter devrimin ölü liderini onurlandırmaya katılmayı çok isterdim. Son yıllarında izlediği siyasi ve ekonomik yöntemlerle ilgili ciddi çekincelerim olabilir; aramızdaki mevcut farklılıklar nedeniyle kişisel olarak onun tarafından derinden küçümsenmiş olabilirim ve Lenin’in etki …

Read More »

Devlet ve Devrim’den alintilar

Tüm devrimlerin temel sorunu devlet iktidarıdır. Hangi sınıf bunu elinde tutacaktır? Lenin’in birçok kez yinelediği gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz; bu nedenle Ağustos ve Eylül aylarını, saklanırken, Devlet ve Devrim konusunda bir çalışma hazırlayarak geçirmesi şaşırtıcı değildir. 1916’nın son birkaç ayı boyunca bu konu üzerinde sistematik olarak çalışmıştı. 17 Şubat 1917’de, hala İsviçre’deyken, Alexandra Kollontai’ye şöyle yazmıştı: “Marksizmin …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 6. Devrimci Reelpolitik Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve devrimci diktatörlüğünü kurar: -sosyalizmin gerçekleştirilmesi artık pratik bir görevdir- proletaryanın en az hazırlıklı olduğu bir sorundur. Günün bütün sorunlarını, tarihsel sürecin bütünüyle iliskisiz ve sınıf mücadelesinin nihai sorunlarına gönderme yapmaksızın, yalnızca bu sekilde ele alan ve böylece burjuva toplumunun ufkunun ötesine hiçbir zaman gerçekçi ve somut olarak isaret …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 1. Devrimin Gerçekliği Tarihsel materyalizm proleter devrimin teorisidir. Öyledir çünkü özü proletaryayı üreten ve temelde belirleyen toplumsal varoluşun entelektüel bir sentezidir; ve çünkü kurtuluş için mücadele eden proletarya açık öz-bilincini onda bulur. Dolayısıyla, bir proleter düşünürün, tarihsel materyalizmin bir temsilcisinin değeri, bunu ve bundan kaynaklanan sorunları kavrayışının derinliği ve genişliği ile ölçülebilir; burjuva toplumunun görünüşünün altında, onun …

Read More »

ANARŞİZM VE MARKSİZM: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR VE PERSPEKTİFLER

  John Molyneux bir yazar ve sosyalisttir ve emekli olana kadar Portsmouth’taki Sanat, Tasarım ve Medya Okulu’nda sanat tarihi dersleri vermiştir. İrlanda Sosyalist İşçi Partisi’nin aktif bir üyesi ve “Rembrandt and the Revolution” ve “Marxism and the Party” kitaplarının yazarıdır. marx21.de: John, anarşizmin Marksist eleştirisi hakkında bir kitap yazdınız. Anarşizmin nesini seviyorsun? John Molyneux: Benim için anarşist hareketin gelişimi, dünyanın …

Read More »

Marksizm hala güncelmi?

  Okulda tarihi büyük adamların hikayesi olarak öğreniriz: krallar, generaller, imparatorlar. Kleopatra’nın süt banyosu yaptığını öğrendiğimi hatırlıyorum. Öğretmen bize sütü kimin ürettiğini ve kaç yoksul çocuğun süt eksikliği nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu hiç söylemedi. Bize Napolyon’un 1812’de Rusya’ya gittiği anlatıldı. Bunun sonucunda kaç Rus köylüsünün ya da üniformalı kaç Fransız köylüsünün öldüğü bize söylenmedi. Komünist Manifesto, önemli olanın milyonların …

Read More »

Gazze; Bizim Vietnam-Çeviri

Jorge Majfud, Rebelion, 20.11.2023 Yolsuzluk iddiaları, yargı ve parlamento darbesi ile kuşatılmış Netanyahu Gazze’nin yıkımına başladıktan kısa bir süre sonra, televizyonda İran’ı uyardı: “Yapabileceğiniz en iyi şey sessiz kalmaktır.” Bu jeopolitik kibir, ölmekte olan modern imparatorlukların eski düzeni üzerine inşa edilmiş askeri ve mali güçten değilse nereden geliyor? Yeni bir Filistin katliamının başladığı ilk günlerde Batı, ABD’de el konulan 16 …

Read More »

ARJANTİN; Milei ve Sola Meydan Okuma-çeviri

Francisco Lemus, Rebelion, 23/11/2023 Milei’nin Arjantin’deki zaferi, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerdeki radikal sağın zaferlerini tekrarından başka bir şey değil, çünkü solun yarattığı hayal kırıklığı, esasen egemen sınıfların çıkarlarından uzak olan toplumsal tabanın tercihlerinin, kendi çıkarlarına yabancı olan anti-demokratik projeleri desteklemeyi tercih etmelerne yardımcı oluyor. Neoliberal çağın sol seçmeni, ekonomik seçkinlerin çıkarlarına ve gücüne dokunmadan bir …

Read More »

Arjantin’in Karanlık Gecesi

 Fabrizio Casari, Rebelion, 23/11/2023 Arjantin’deki son seçim sonuçları endişe verici, belki de değil ve sadece IQ testini geçemeyecek bir karakterin eline geçen bu ülkeyi bekleyen kader yüzünden veya acı çeken Peronizm’in ağlarına hapsolmuş bir ülke hakkındaki çılgınlığın çekiciliği nedeniyle olabilir, belki de değil. Arjantin, Anglo-Sakson ülkeler tarafından yönlendirilen emperyal sistem kendi çöküş risklerini algıladığında, liderliği sürdürmek için her türlü kaynağı …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com