DEMOKRASİ

“Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı“

Branko Milanović – “Yanılma” Özgürlüğü: Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı Liberal proje neden başarısız olacak? 18 Şubat 2024 Çeviren: S. Erdem Türközü   Birkaç şey bir araya geldi. Bir arkadaşım N. S. Lyons’un bu yazısını[1] bana gönderdi. Ardından, bu yazıdan bağımsız olarak Twitter’da yapılan kısa bir sohbet, günümüz gençlerinin neredeyse tüm bilgilerini sosyal medyadan aldıklarını, yaşlılarınsa (geçmişte olduğu gibi) televizyona güvendiklerini …

Read More »

LENİN’İN İKİ FARKLI DEMOKRASİ ANLAYIŞI (1)- M. Taş

Lenin demokrasi analizini, Marx’ın yazmaya ömrünün yetmediği devlet ve politika üzerinden yapar. 1917’de Devlet ve Devrimi yazmadan önce demokrasi hakkında söyledikleri tartışmasız Marksistler arasında en tutarlı olanıydı. Demokrasi üzerine yaptığı açılımlar hala güncelliğini korurken Devlet ve Devrim’de “Proleter demokrasinin” teorik temellerini açıklayan değerlendirmeleri birbiriyle çeliştiğini pek çok marksist yazar kabul ediyor. Demokrasi teorisindeki belirsiz söylemleri ikinci yazıda değerlendireceğiz ancak şimdi …

Read More »

DEMOKRASİ; ÇOĞUNLUĞUN İRADESİ -Ertuğ Dinseven

   Demokrasiyi sayısız tanımla veya kendi meşrebimizce sağını solunu yonttuğumuz otantik tariflerle anlatmaya gerek yok. Demokrasi konsensus değildir, oy birliği değildir, uzlaşma değildir; çoğunluğun iradesidir. Bu şekilde işleyen bir doğrudan demokratik mecliste, söz konusu çoğunluk iradesinin akılcı olması durumunda alınan kararlar topluluğun çoğunluğunun yaşam koşullarının iyileşmesini ülkü edinen eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik kararlardan oluşacaktır. Tabii ki bu insanların otomatikman toplumsal …

Read More »

Lenin’in Mezar kitabesi (Ocak 1924),Karl Kautsky

 Sevgili Yoldaş Solski! Gördüğünüz gibi şu anda Berlin’de değil Viyana’dayım. Mektubunuz bugüne kadar elime geçmedi, dolayısıyla davetinize zamanında yanıt verecek durumda değildim. Bundan derin üzüntü duyuyorum, çünkü proleter devrimin ölü liderini onurlandırmaya katılmayı çok isterdim. Son yıllarında izlediği siyasi ve ekonomik yöntemlerle ilgili ciddi çekincelerim olabilir; aramızdaki mevcut farklılıklar nedeniyle kişisel olarak onun tarafından derinden küçümsenmiş olabilirim ve Lenin’in etki …

Read More »

Lenin:Kronoloji

  Kronoloji Rusya’da meydana gelen olaylar Jülyen takvimine göre tarihlendirilir; yurtdışında meydana gelen olaylar ise hem Jülyen hem de (Batı) Gregoryen takvimine göre tarihlendirilir.   1914 19 Temmuz / l Ağustos: Birinci Dünya Savaşı başladı. 23 Temmuz/4 Ağustos: Alman Sosyal Demokrat Partisi savaş kredisini oyladı. 26 Temmuz/8 Ağustos: Lenin Nowy Targ’da (Polonya) tutuklandı. 23 Ağustos/5 Eylül: Lenin Berne’ye (İsviçre) geldi. …

Read More »

Türümüzün devamı fikrinden vazgeçmeliyiz

Toplum/Yaşam  16 Ocak 2024 Salı – 19:40 Franco Berardi(Bifo) Ekonomik büyümenin daha fazla yıkım, daha fazla acı, daha fazla ekolojik felaket, daha fazla yoksulluk anlamına geldiği açık. Artık “ilerleme” fikrini pozitif bir şey olarak göremeyiz.“İlerleme” kelimesi artık sadece sermaye birikimi ve ekonomik büyümeden başka bir şey ifade etmiyor. İnternetle olan ilişkimizde tam bir yabancılaşma, sanal üretim fabrikasına tam bir boyun …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

  Georg Lukacs 1924 3. Proletaryanın Öncü Partisi Proletaryanın tarihsel görevinin hem kendisini diğer sınıflarla her türlü ideolojik ilişkiden kurtarmak hem de eşsiz sınıf konumu ve bunun sonucu olarak sınıf çıkarlarının bağımsızlığı temelinde kendi sınıf bilincini tesis etmek olduğunu gördük. Ancak bu şekilde burjuva toplumunun tüm ezilen ve sömürülen unsurlarına, ekonomik ve siyasi ezenlerine karşı ortak mücadelede önderlik edebilecektir. Proletaryanın …

Read More »

Marx’tan Lenin’e

  Burjuva ve proleter devrimi arasındaki çizginin henüz çizilmeye başlandığı, proleter sınıf mücadelesi ilk ve kararsız adımlarını atarken kapitalist ekonominin ve burjuva iktidarının devasa gelişiminin yakın olduğu bir dönemde, nihai devrimci mücadelenin ve gelecekteki Ingiliz Milletler Topluluğunda ana hatlarını çizebilmesi Marx’ın eşsiz dehası hakkında çok şey anlatır. Böylece, yalnızca zihinsel spekülasyon yoluyla değil, kapitalist ekonomi ve siyasetin gerçeklerinin ve proleter kitle …

Read More »

ANARŞİZM VE MARKSİZM: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR VE PERSPEKTİFLER

  John Molyneux bir yazar ve sosyalisttir ve emekli olana kadar Portsmouth’taki Sanat, Tasarım ve Medya Okulu’nda sanat tarihi dersleri vermiştir. İrlanda Sosyalist İşçi Partisi’nin aktif bir üyesi ve “Rembrandt and the Revolution” ve “Marxism and the Party” kitaplarının yazarıdır. marx21.de: John, anarşizmin Marksist eleştirisi hakkında bir kitap yazdınız. Anarşizmin nesini seviyorsun? John Molyneux: Benim için anarşist hareketin gelişimi, dünyanın …

Read More »

İtalya, Türkye Gibi Parlamenter Demokrasiden Uzaklaşıyor-M. Taş

Erdoğan ve Bahçeli’nin AYM’ye saldırarak meclisi işlemez hale getirme girişiminin benzerini İtalya’da Giorgia Meloni yapmaya başladı. Türkiye ve İtalya’daki aşırı sağ yönetimler adım adım zaten çalışamaz durumda olan parlamenter demokrasilerini bir tarafa atıp açık faşist diktatörlük kurmaya doğru ilerliyorlar. Görünen o ki, Türkiye yargı krizi ara seçimlerden sonraya atılmış gibi Ancak İtalya’da parlamentarizm tartışmaları henüz yeni başladı ve giderek sertleşiyor. …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com