DEMOKRASİ

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, kısmen de Hegelvari devlet kuramlarınca biçimlendirilmiş bir ana ilke’nin egemenliği altındadır.” Ulus Baker ([1])   1781 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul edilen ilk yazılı anayasadan beri, hemen her ülkede halk oylamasıyla yürürlüğe giren anayasa, toplumsal işleyişin temel ilkelerini belirlemektedir. İkincil ilkeleri belirleyen yasaların, anayasaya aykırı …

Read More »

DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜSTÜNE GÖRÜŞLER- Alişan Özdemir ve İbrahim Özkurt

HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME İÇİN DOĞRUDAN DEMOKRATİK TÜZÜK Alişan Özdemir Doğrudan demokrasinin olmadığı günümüz toplumunda; köy, kooperatif, dernek, sendika, hatta parti gibi örgütlerde bilinçli kişiler doğrudan demokrasi ilkelerini uygulayabilir. Doğrudan demokrasinin yönetim ilkeleri şunlardır: 1- Örgütlenme; grupların bir araya gelmesiyle değil, bireylerin bir araya gelmesiyle olur. 2- Örgütlenme, bir insan çevresinde değil, bir görüş, bir ilke ya da bir amaç çevresinde …

Read More »

DOĞRUDAN DEMOKRASİ NEDİR? – Alişan Özdemir

Demokrasi sistemi, birincil olarak toplumun ve toplumun etkinliklerinin yönetimi alanında monarşi ve oligarşi sistemlerine karşı önerilmiş ve uygulanmıştır. İkincil olarak, toplum içi STK, oda, sendika, hatta parti gibi birimlerin iyi yönetimi için önerilmekte ve uygulanabilmektedir. “Yönetme” eyleminin başlıca iki türü vardır: A) Otoriteye dayanarak “insanların” davranış ve eylemlerini düzenlemek ve iş yaptırmak. B) İnsanları yönetmek değil, “üretimin, işin, bir etkinliğin, …

Read More »

Anayasal aptallık-Yusuf Zamir

Devlet sapkınlığının kapitalizm öncesi toplumlardaki örgütlenişi güçlerin (erklerin) birliğine, kapitalist toplumlardaki örgütlenişi ise güçler ayrılığına dayanır. Kapitalizm öncesi toplumlardaki egemen toplumsal ilişkiler kişisel bağımlılık ilişkileridir. Kişisel bağımlılık ilişkileri, egemenlerin hiyerarşik bir yapılanma içinde kişisel-keyfi erk kullandığı devlet düzenine tekabül eder. Kapitalizm öncesi devletlerde yasama, yürütme ve yargı erkleri, çoğu durumda, hiyerarşinin tepesindeki hükümdarda yoğunlaşır. Kapitalist toplumlarda ise insanlar, kişilerden bağımsızdır, …

Read More »

Rosa’yi anarken

Rosa Luxemburg Mehmet Cagri Karaköse Rosa, iyi bir eğitim almış olan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 5 Mart 1871 tarihinde Polonya’da doğdu. Henüz 5 yaşında sağ bacağını alçıya alınan Luxemburg, kalça kemiğindeki rahatsızlık sebebi ile bir yıl yatağa bağlı kaldı. Tedavilerin başarısız olması, Rosa’nın sağ bacağının aksak kalmasına neden oldu. Bu süreç Rosa’nın okuma ve yazma öğrenmesini sağladı. 1880 yılında …

Read More »

Yolsuzluga karsi mücadele

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg Rus Devrimi Bölüm 7 Yolsuzluğa Karşı Mücadele Her devrimde büyük önem taşıyan bir sorun, Lümpenproletarya ile mücadeledir. Her yerde olduğu gibi Almanya’da da bu sorunla yüzleşmek zorundayız. Lümpenproletarya unsuru burjuva toplumunun derinliklerine işlemiştir. Sadece özel bir kesim, sosyal düzenin duvarları yıkılırken muazzam bir şekilde büyüyen bir tür sosyal atık değil, aksine sosyal bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Almanya’daki – …

Read More »

“Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı“

Branko Milanović – “Yanılma” Özgürlüğü: Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı Liberal proje neden başarısız olacak? 18 Şubat 2024 Çeviren: S. Erdem Türközü   Birkaç şey bir araya geldi. Bir arkadaşım N. S. Lyons’un bu yazısını[1] bana gönderdi. Ardından, bu yazıdan bağımsız olarak Twitter’da yapılan kısa bir sohbet, günümüz gençlerinin neredeyse tüm bilgilerini sosyal medyadan aldıklarını, yaşlılarınsa (geçmişte olduğu gibi) televizyona güvendiklerini …

Read More »

LENİN’İN İKİ FARKLI DEMOKRASİ ANLAYIŞI (1)- M. Taş

Lenin demokrasi analizini, Marx’ın yazmaya ömrünün yetmediği devlet ve politika üzerinden yapar. 1917’de Devlet ve Devrimi yazmadan önce demokrasi hakkında söyledikleri tartışmasız Marksistler arasında en tutarlı olanıydı. Demokrasi üzerine yaptığı açılımlar hala güncelliğini korurken Devlet ve Devrim’de “Proleter demokrasinin” teorik temellerini açıklayan değerlendirmeleri birbiriyle çeliştiğini pek çok marksist yazar kabul ediyor. Demokrasi teorisindeki belirsiz söylemleri ikinci yazıda değerlendireceğiz ancak şimdi …

Read More »

DEMOKRASİ; ÇOĞUNLUĞUN İRADESİ -Ertuğ Dinseven

   Demokrasiyi sayısız tanımla veya kendi meşrebimizce sağını solunu yonttuğumuz otantik tariflerle anlatmaya gerek yok. Demokrasi konsensus değildir, oy birliği değildir, uzlaşma değildir; çoğunluğun iradesidir. Bu şekilde işleyen bir doğrudan demokratik mecliste, söz konusu çoğunluk iradesinin akılcı olması durumunda alınan kararlar topluluğun çoğunluğunun yaşam koşullarının iyileşmesini ülkü edinen eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik kararlardan oluşacaktır. Tabii ki bu insanların otomatikman toplumsal …

Read More »

Lenin’in Mezar kitabesi (Ocak 1924),Karl Kautsky

 Sevgili Yoldaş Solski! Gördüğünüz gibi şu anda Berlin’de değil Viyana’dayım. Mektubunuz bugüne kadar elime geçmedi, dolayısıyla davetinize zamanında yanıt verecek durumda değildim. Bundan derin üzüntü duyuyorum, çünkü proleter devrimin ölü liderini onurlandırmaya katılmayı çok isterdim. Son yıllarında izlediği siyasi ve ekonomik yöntemlerle ilgili ciddi çekincelerim olabilir; aramızdaki mevcut farklılıklar nedeniyle kişisel olarak onun tarafından derinden küçümsenmiş olabilirim ve Lenin’in etki …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com