Köşe Yazıları

DEMOKRATİK EKOSOSYALİST BİR MANİFESTO İÇİN BAZI ÖNERİLER-M.Taş

Doğanın ekosistem dengesinin hızla bozulduğu bir dönemde AKP iktidarı döviz uğruna İstanbul kanalının temellerini atmakta ısrarlı. İkizdere, Kaz dağları ve benzeri birçok alan ormansızlaştırılıyor, kapitalist işletmelerin çıkarlarına terk ediliyor. Artan sıcaklığın yol açtığı kuraklık yoksul halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırırken pandemiyi kötü yöneten iktidar, sadece çevresel dengelerin bozulmasına neden olmakla kalmıyor, neoliberal politikalarıyla ekonomik çöküşü de hızlandırıyor. AKP’nin iktidarda …

Read More »

Covit 19 Salgını ve artçıları…

Covit 19 Salgını ve artçıları… 2019 yılı Sonbahar aylarında ağır grip ve sonrası zatürreye dönüşen ve Sağlık Kurumlarında entübe yatışların yoğunlaştığı vakalar ile kendini gösteren ve o günlerde henüz adı konmayan Covit 19 Virüsü 2020 Mart ayı başında DSÖ’nün adını koyması ve resmen Pandemi ilanı ile Çin’in Wuhan kentinde Dünyaya İnsanlığın yaşamına giriş yapmıştı.Giriş O giriş. Dünyanın böylesi ile ilk …

Read More »

Aklın Yolu Birdir.

Aklın Yolu Birdir. Daha neyi bekliyoruz ki… Daha ne kadar bekleyeceğiz. Coğrafyamız, Memleket, freni boşalmış bir kamyon gibi yokuşun sonundaki uçuruma doğru süratle kontrolsüz bir biçimde sürüklenmekte iken. Tüm muhalefet en sağından, en soluna kadar Ülkenin önündeki ivedilikle çözülmesi gereken sorunları aynı perdeden hep bir ağızdan uyumlu bir koro gibi tekrarlarken ancak bu sorunların çözümü için aynı nakaratı söylemiyor ,her …

Read More »

104 Emekli Amiralin altında imzası olan bildiri ne anlama geliyor.

104 Emekli Amiralin altında imzası olan bildiri ne anlama geliyor. 3 Nisan akşamı saat 23.00 sıralarında 104 Emekli Amiralin imzası ile yayınlanan “Bildiriyi”; Hukuk bilgisi üniversite eğitimi düzeyinde, 4 Askeri Darbeyi bizzati yaşamış, birkaç post modern darbe görmüş, demokratik yaşamı “Sivil Darbelerle”sınırlandırılmış, siyaset ile çok yakından ilgili oldukça yaşam deneyimli bir yurttaş olarak bir savcı titizliği ile defalarca okuyarak suç …

Read More »

Aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir.

Aslında hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değildir. AKP Meclis Grup Başkan vekili Cahit Özkan AKP Kongrelerindeki, Salgın önlemlerini boşa çıkaran, halk sağlığın rizke sokan, kötü örnek, sorumsuz “Lebalep” Kongre görüntülerle ilgil; “Aslında göründüğü gibi deği, yatay çekim nedeni ile öyle görünüyor .” Açıklaması ile hem Genel Başkanını AKP Kongrelerindeki görüntüleri olumlaması ile “Lebalep” tanımlamasını yalanlarken, hemde espri dünyamızda level atlatmıştır. …

Read More »

Günümüzde yoldaşlık-M. Taş

Devrimciler arasında yoldaşlığın ne anlama geldiğini bilmeyen yoktur sanıyorum. Sözlük anlamı; arkadaş, dost, eşlerden, ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri, yola birlikte koyulanlardan birine göre öteki, yol arkadaşıdır. Komünistler için ise yoldaşlık, sözlükteki anlamından çok daha  derin ideolojik-politik içeriği olan bir kavramdır. Genel anlamıyla yoldaşlık, güvenebileceğin kişilerle, eylemde ortak bir ideolojiyi, ortak ilkelere ve hedeflere olan bağlılığı yeterince paylaşmak ve …

Read More »

Yünlü Dokuma Sanayi

YÜNLÜ DOKUMA SANAYİ Üzerinde genel olarak uzlaşılan 1492 tarihi itibariyle, kapitalizm ekonomik bir sistem ve toplumsal formasyon olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Bu tarihten başlayarak bu sistem belirli dönemsel aşamalardan geçerek bugünlere kadar geldi. Kapitalizmin, sermaye sınıfının meta ve (kendisi de bir meta olan) işgücü kontrolü aracılığı ile mülkiyet sahipliğini koruyarak sermaye birikimi sistemini, bu süreçte de kendini -kendisi için- …

Read More »

Corono Virüse karşı Aşıda kakofoni

Corona Virüsüne karşı Aşı’da kakafoni; Türkiyenin köklü bir Devlet üniversitesi hastahanesinde halen aktif görevde bulunan ünlü muhalif bir Onkoloğu’nun;” Ülkemizde Kanser teşhisi koyulan hastaların %80’i Kanser değildir. İlaç firmalarının manipülasyonudur.” Açıklaması beni şaşırtmamıştı. Şaşırmamamın nedeni Dünyaya hakim Vahşi Kapitalist sistemin bugüne kadar uluslarası ilaç tekellerinin karları için nasıl insan yaşamını, doğanın tahribatını hiçe saydığını pek çok örnek ile yaşadığımız için …

Read More »

Kitle Kültürü, Sanat ve Sanatçı

Kapitalist sömürünün sürekliliği ve bu amaca ulaşmada gerekli gördüğü zamanlarda yürürlüğe soktuğu baskıcı yöntemler dönemlerinin başarılı olması, kitlelerin edilgen, etkisiz, suskunlaştırılmış, çelişkilerin farkındalığından uzak bir yapıya dönüştürülmesi eylemlerinin çok basit ve sıradan edim ve imgelerle adım adım yapılmasından geçer. Kapitalistler sömürülerinin sorunsuz ve kalıcı devamı için, kitle yönetimini beceriyle yapabilmek ve kitlelerin oluşabilecek bireysel ya da kitlesel tepkilerini maksimum düzeyde …

Read More »

KAPİTALİZMİN SONUNU İLAN EDEN TEORİK HATALAR VE ZAMANIN RUHU-M Taş

Yirmi birinci yüzyıl üretim biçimi olarak kapitalizm için felaketti. Sadece son 20 yılda üç büyük krizden geçti; finans piyasalarında Dot-Com’un çöküşü, 2008 büyük mali kriz ve 2019’un sonlarında başlayan küresel ekonomik yavaşlama, salgının neden olduğu ekonomik kapanmayla birlikte küresel büyük buhran olarak kendini gösterdi. Krizlerin yol açtığı zorluklar ve liberal kapitalist ekonomilerin iş ve gelir kaybını yeterince ele alamaması ve …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com