Köşe Yazıları

İSRAİL’LE SİLAH VE EKONOMİK TİCARETİ REDDETMEK- M.Taş

Mümkün olan en etkili acil önlem Dünyanın barışsever insanları ve bazı devletler şu anda, bölgede kalan Filistin nüfusunu kurtarmak ve İsrail ordusunun katliamlarını acilen durdurmak için mücadele veriyor. Her şeyden önce savaş karşıtı güçler, Gazelileri kitlesel imhadan ve ani ölümlerden kurtarmaya ve aynı  zamanda, İsrail’in bölgede çok ciddi sonuçlar doğuracak olan yıkımını durdurmaya çalışıyorlar. İsrail’in saldırganlığına karşı Birleşmiş Milletlere (BM) …

Read More »

ERKEN SEÇİM TEK ALTERNATİF, BAŞKA ALTERNATİF YOK! – Mehmet Taş

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde dipten gelen dalga tsunamiye dönüşerek otoriter rejimin dayandığı zemini ve demokrasinin önündeki engelleri parçalayıp dağıttı. Sultan Erdoğan’la yaşamaya çalışan AKP ağır bir yenilgi alarak ikinci parti konumuna düştü. Seçimlerin galibi CHP uzun yıllardan sonra ilk defa birinci parti oldu. Sonuca etki eden faktörlerin başında; derinleşen ekonomik krizle gelen hayat pahalılığı, çürüyen tek adam yönetimi, emeklilerin …

Read More »

Toplumsallık illüzyonları

Burjuva toplumda birbirleriyle ancak metalar aracılığıyla ilişki kurabilen yalıtık bireyler, meta mübadelesinin yapıldığı pazarda kof bir toplumsal yaşam bulurlar. Yalıtık bireyleri birbirlerine bağlayan pazar ilişkisinin yarattığı toplumsal yaşam illüzyonu, kendini yurt, ulus, devlet olarak çeşitli momentlerde ortaya koyar.Yurt, ulus, devlet gibi toplumsallık illüzyonlarının dayattığı “genel çıkar” da bir illüzyondur. Çünkü sahici bir toplumsallığı yaşamayan yalıtık bireylerin hepsini kavrayan sahici bir …

Read More »

Devlet Kuramları ve Siyaset

Toplumun değişik dönemlerinde, toplumun toplam değerlerinin, emek ve sermaye (sanayi sermayesi, ticari sermaye ve para sermayesi) sınıfları arasında kar, ücret ve rant olarak bölüşülmesindeki oranlar, kapitalist devlet mekanizmasının da YAPISAL olarak değişen biçimlerine karşılık gelir. Devlet’in işlev olarak değişen biçimleri ise toplumsal siyaset yapışın biçimlerini belirler. İlk olarak, Emek ve sermaye arasında sınıf mücadelesinin dingin-sakin dönemlerinde genellikle devletin “kapitalizmin iktisadi …

Read More »

Latin Amerika’da Aşırı Sağ- Kısa bir özet- Admin

Aşırı sağ Latin Amerika’nın hemen hemen tüm ülkelerinde kültürel hegemonyayı ele geçirmek amacıyla atağa kalktı. Son günlerde Arjantin ve Kolombiya’da etki alanlarını genişletti. Sokaklarda güçlü kampanyaları organize ederken ideolojik saldırılarının hedefinde “kültürel Marksizm, radikal feminizm ve ilerici politik değerler var. Politik savaşımını tekelleşmiş geleneksel kitle iletişim araçlarından yürütmeyen aşırı sağ belli bir güce erişen sosyal ağlardan yürütüyor. Felakete dönüşen kapitalist …

Read More »

Sosyalistler seçime bağımsız katılmalı mı?-M. Taş

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber sosyalistler arasında önceki seçimlerde “sosyal demokrat (CHP)” adayları destekleme politikalarının yanlışlığı daha fazla vurgulanır oldu. Hatta ülkede sağa kayışı hızlandırdığını ileri sürenler de az değil. Bu yüzden yaklaşmakta olan yerel seçimlere sosyalistler tersini yapmalı, “kendi partileriyle, o da yoksa bağımsız adaylarla seçimlere girmelidir” deniliyor. Genelde ittifakları ve özelde seçim ittifaklarının önemini reddeden bu görüşü biraz daha …

Read More »

Mağaradaki Zihin

Orta Paleolitik`ten Üst Paleolitik`e, Neandertallerden Homo Sapiense “Mağaradaki Zihin” “İnsan zihninin kendisini, daha doğrusu zihin yapısının bazı yönlerini, gündelik yaşamda karşılaştığımız, belirleyici özellikleri olmayan duyu izlenimleri akışı üzerine yansıtma eğilimi içinde olduğunu anımsamamız gerek. Bu nedenle insanın beynine, zihnine, zekasına ve ele avuca sığmaz, değişken bilincine daha yakından bakmalıyız. Ama önce Batı Avrupa’da yaklaşık 45.000 ila 35.000 yıl önce neler …

Read More »

Üretimin toplumsal örgütlenme tarzının değişmesi

Üretimin toplumsal örgütlenme tarzının değişmesi ve bunun bağımlı sınıfların sosyal ve ekonomik konumu üzerindeki etkileri: Toplumsal alana dönük müdahaleler, sermayenin toplum üzerinde topyekun, aşılamaz, hatta karşı konulamaz bir sosyal kontrol ve hakimiyet kurmasını sağlayacak kurumsal düzenlemeleri ve uygulamaları içermektedir. Bunlar eliyle bugün istenen bir toplumsal yaşam biçiminin büyük ölçüde gerçekleşmiş bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Sermaye açısından günümüzün geçerli toplum modeli, …

Read More »

Üretimin yeniden yapılanması ve bunun emek üzerindeki etkileri:

Maddi üretim alanıyla ilgili müdahalelerin temel gerekçesi, ekonomideki tıkanıklığı aşmak, bunun için de yeni bir birikim rejimini geçerli kılmaktır. Bu çerçevede bir yandan neo-liberal iktisat politikaları ve Yapısal Uyum Programları, öte yandan esneklik ve yerelleşme stratejileri ile liberalizasyon ve deregulasyon uygulamaları yaşama geçirilmiştir. Bunlar sayesinde yeni bir birikim tarzı küresel ölçekte egemen hale gelmiş, dolayısıyla uluslararası sermayenin bütünleşmesi, üretimin, pazarın …

Read More »

Siyasallaşan Spor ve Kitle Manipülasyonu

“1980 askeri darbesinden hemen sonra, öncesinde ülkenin hemen hemen her alanında var olan,  toplumsal muhalefetin -her ne kadar çok kısa zamanda yüzbinler tutuklanıp cezaevlerine konulmuş ve bazıları da idam edilmiş ve güçlerinin sanıldığı kadar çok olmadığı anlaşılmış olsa da – benzeri bir güçlenme ve yeniden derlenip toparlanmasını ortadan kaldırmak için…”     Geçmişi incelediğimizde, sporun özellikle de her ülkede en …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com