Yazarlar

Gündemden Bir Demet/Politika/M.Aydin

Fehim Taştekinftastekin@gazeteduvar.com.tr Tiyatro diyenler bu yazıyı okumasın! İran’ın saldırı koreografisini silahların yüzde kaçı hedefe ulaştı sorusuyla ölçmek ya da bunu bir farsa benzetmek yanıltıcı olabilir. Hizbullah’ın da altı aydır basit bir çatışma stratejisi gütmediğini, aynı zamanda Demir Kubbe’yi çözmeye yönelik atışlar yaptığını hatırlatalım. Teslim etmek gerekir ki rejimin kendi insanında yarattığı alerji bir kenara İranlılar uzun vadeli güç mücadelesinde ustalar. …

Read More »

Toplumsallık illüzyonları

Burjuva toplumda birbirleriyle ancak metalar aracılığıyla ilişki kurabilen yalıtık bireyler, meta mübadelesinin yapıldığı pazarda kof bir toplumsal yaşam bulurlar. Yalıtık bireyleri birbirlerine bağlayan pazar ilişkisinin yarattığı toplumsal yaşam illüzyonu, kendini yurt, ulus, devlet olarak çeşitli momentlerde ortaya koyar.Yurt, ulus, devlet gibi toplumsallık illüzyonlarının dayattığı “genel çıkar” da bir illüzyondur. Çünkü sahici bir toplumsallığı yaşamayan yalıtık bireylerin hepsini kavrayan sahici bir …

Read More »

Marx ve Doga 2/Paul Burkett

Doğa ve Kapitalizm Paul Bukett/ Marx’ın materyalizminin ve kapitalizm tahlilinin ortak noktası, bütün toplumların emeklerini, doğadan edinmeyi gerektiren üretken, yani, ihtiyaç karşılamaya yönelik etkinliklere tahsis etmelerinin gerektiğidir. Bu tahsis, toplumun toplam çalışma zamanının her lokmasını doğal koşullar içine gömülmüş iş bölümüyle bütünleştirmesini sağlayan özgül toplumsal ilişkiler sayesinde olur. Kapitalizm koşullarında, bu iş bölümü, üretici insanın üretim koşullarından tarihsel olarak daha …

Read More »

Yolsuzluga karsi mücadele

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg Rus Devrimi Bölüm 7 Yolsuzluğa Karşı Mücadele Her devrimde büyük önem taşıyan bir sorun, Lümpenproletarya ile mücadeledir. Her yerde olduğu gibi Almanya’da da bu sorunla yüzleşmek zorundayız. Lümpenproletarya unsuru burjuva toplumunun derinliklerine işlemiştir. Sadece özel bir kesim, sosyal düzenin duvarları yıkılırken muazzam bir şekilde büyüyen bir tür sosyal atık değil, aksine sosyal bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Almanya’daki – …

Read More »

Devlet Kuramları ve Siyaset

Toplumun değişik dönemlerinde, toplumun toplam değerlerinin, emek ve sermaye (sanayi sermayesi, ticari sermaye ve para sermayesi) sınıfları arasında kar, ücret ve rant olarak bölüşülmesindeki oranlar, kapitalist devlet mekanizmasının da YAPISAL olarak değişen biçimlerine karşılık gelir. Devlet’in işlev olarak değişen biçimleri ise toplumsal siyaset yapışın biçimlerini belirler. İlk olarak, Emek ve sermaye arasında sınıf mücadelesinin dingin-sakin dönemlerinde genellikle devletin “kapitalizmin iktisadi …

Read More »

Sinisa Malesevic’le Söyleyisi

Birikim dergisinden alinmistir Siniša Malešević’le söyleşi“Milliyetçilik beklenmedikbir tarihsel sapma değil,tarihsel bir normdur”ALAATTİN OĞUZMilliyetçilik alanının en etkili kuramcılarındanbiri olan Siniša Malešević, Eylül 2011’den bu ya–na University College Dublin’de (UCD) SosyolojiKürsüsü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dahaönce Orta Avrupa Üniversitesi (CEU, Prag) Mil–liyetçilik Çalışmaları Merkezi’nde Ernest Gellnerile birlikte çalışmış ve Galway’deki İrlanda UlusalÜniversitesi’nde araştırma ve öğretim görevliliğin–de bulunmuştur. Ayrıca NIAS/NIOD Amsterdam,Uppsala Üniversitesi, Universite …

Read More »

Türümüzün devamı fikrinden vazgeçmeliyiz

Toplum/Yaşam  16 Ocak 2024 Salı – 19:40 Franco Berardi(Bifo) Ekonomik büyümenin daha fazla yıkım, daha fazla acı, daha fazla ekolojik felaket, daha fazla yoksulluk anlamına geldiği açık. Artık “ilerleme” fikrini pozitif bir şey olarak göremeyiz.“İlerleme” kelimesi artık sadece sermaye birikimi ve ekonomik büyümeden başka bir şey ifade etmiyor. İnternetle olan ilişkimizde tam bir yabancılaşma, sanal üretim fabrikasına tam bir boyun …

Read More »

Devlet ve Devrim’den alintilar

Tüm devrimlerin temel sorunu devlet iktidarıdır. Hangi sınıf bunu elinde tutacaktır? Lenin’in birçok kez yinelediği gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz; bu nedenle Ağustos ve Eylül aylarını, saklanırken, Devlet ve Devrim konusunda bir çalışma hazırlayarak geçirmesi şaşırtıcı değildir. 1916’nın son birkaç ayı boyunca bu konu üzerinde sistematik olarak çalışmıştı. 17 Şubat 1917’de, hala İsviçre’deyken, Alexandra Kollontai’ye şöyle yazmıştı: “Marksizmin …

Read More »

Erdemli Batı’nın ölümcül yaptırımları-Mustafa Aydın

 Ekonomik yaptırımlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen ülke Rusya’dır. Ancak Batı dünya çapında onlarca ülkeye daha yaptırım uygulayarak açlığa, hastalığa, kaçışa ve ölüme neden oluyor. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı “yaptırım paketlerinin” tüm detaylarını anlamlandırmak zorlaştı. AB, Ukrayna’daki savaşın patlak vermesinden bu yana on bir paket halinde 1.400’den fazla yaptırımı uygulamaya koyarken ABD, İngiltere ve İsviçre gibi diğer Batılı ülkeler …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 6. Devrimci Reelpolitik Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve devrimci diktatörlüğünü kurar: -sosyalizmin gerçekleştirilmesi artık pratik bir görevdir- proletaryanın en az hazırlıklı olduğu bir sorundur. Günün bütün sorunlarını, tarihsel sürecin bütünüyle iliskisiz ve sınıf mücadelesinin nihai sorunlarına gönderme yapmaksızın, yalnızca bu sekilde ele alan ve böylece burjuva toplumunun ufkunun ötesine hiçbir zaman gerçekçi ve somut olarak isaret …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com