İKLİM

Küçülme Hareketi’nin (Dostça) Bir Eleştirisi- Çeviri

Küçülme projesi, ortaya çıkan sorunları yeterince algılamıyor Küçülme Hareketi, küreselleşmiş, sanayileşmiş, finansallaşmış, neoliberal, cinsiyetçi, ekstraktivist, emperyalist dünya düzenine çok çeşitli eleştiriler ve alternatifler getiriyor. Bu eleştirilerin ve alternatiflerin birçoğunun ekonomik büyümeyi azaltmakla hiçbir ilgisi yoktur. Hatta para reformu dahil ticareti daha adil hale getirmek için önerdiği reformlar, barınma hakkı, ataerkillik, reklamcılık, adil vergi, borcu azaltma, yerli halkların hakları ve dekolonizasyonu …

Read More »

Bu kritik zamanlarda distopyadan ekotopyaya-Ekofeminizm-Çeviri

Dünyadaki kıyameti hayal etmek neden bu kadar kolay? Distopik diziler ve romanlar neden çoğalıyor? Gezegenin fiziksel sınırlarına ve sosyal eşitliğe saygı duyan daha iyi dünyalar hayal edemememiz kapitalizm için işlevsel midir? İnsanlar hakkında söylenebilecek bir şey varsa, o da bizim hikaye hayvanları olduğumuzdur. Tarih boyunca her devrimin bir kültürü, ona eşlik eden bir anlatısı olmuştur. Ve içinde yaşadığımız bu anda, …

Read More »

Karbonsuzlaştırmanın Ötesinde: Yeni Zamanlar İçin Yeni Endüstriler-Çeviri-Admi

Tartışmaları “endüstriye evet” veya “endüstriye hayır” üzerinden sürdürmek, hedefi şaşırmaktır. Bu olmasaydı, bugün yaklaşık 8 milyar insanın yeryüzünde yaşaması mümkün olabilir miydi? Bununla birlikte, iklimin bozulmasına ve ısının artmasına etkisi çok olmuştur. Bu yüzden onu dönüştürebilmek için karbonsuzlaştırmanın da ötesine geçen önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Endüstri, günümüz toplumlarının büyük çoğunluğunda kilit bir rol oynamaktadır, ortaya çıkışı insan ve doğal kaynakları …

Read More »

KRİTİK ON YIL İÇİN ON EKOLOJİK HEDEF*-M. Taş

Çağımızın en büyük çelişkisi hiç kuşkusuz, ekoloji ile kapitalizm arasındaki çelişkidir. Ekolojik yıkımın yarattığı sorunları kapitalist yoldan çözmek neredeyse imkansızdır. Doğanın yeniden sağlığına kavuşması ve ekolojik dengelerin restore edilmesi CO2 emisyonlarında ciddi bir azalmayı gerektiriyor. Bu da politik olarak imkansız görünüyor. Nedeni, bizi felakete götüren kapitalizmin üstesinden gelmek gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış olmamız. Fosillerden beslenen bu yıkıcı …

Read More »

Gelişkin Bir Sosyalizm İçin*- Fuat Filizler

Bu kadarını eko-sosyalistler de savunabilir. Ama otomasyon, robatizasyon, yapay zeka, dijital teknolojilere gelince “hayır olamaz” diyeceklerdir. Oysa günümüzün dijital platform teknolojileri, Birleşmiş Milletler Unesco’nun “dijital ekonomi” raporlarında bile örtük olarak itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, üretim ve tüketimin piyasa, fiyatlama, değişim değeri, para, meta, ücret vb dolayımı olmadan ve bunları gereksizleştirerek ve kaldırarak, doğrudan emek-saat hesabı üzerinden bilinçli ve planlı …

Read More »

COP27; KARBON YAYICILARI YİNE KAZANDI- M. Taş

COP27 iklim toplantısı, uzun ve anlamsız tartışmalar sonucunda hiçbir şey başaramadan sona erdi. Bir iklim toplantısı daha fark yaratmadan geldi ve geçti. Yine, Fosil yakıt endüstrisi genişlemeye devam edecek. Sera gazı emisyonları artacak. İklim krizi daha da kötüleşecek, ekolojik dengeleri tahrip eden kapitalist ekonomik büyüme engelsiz yoluna devam edecek. COP27’de alınan bazı kararları kısaca özetlersek toplantının neden bu kadar negatif …

Read More »

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARINDA MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

”İklim Değişikliği Tartışmalarında Tartışmalarında Madalyonun Öteki Yüzü”  Bu yazı Kerem Cankoçak tarafından 11 Nisan 2019 yılında yayınlandı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyeliği ve Cenevre ‘deki (CERN) araştırmacı olarak bulunan, Kerem Cankoçak 1961 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğretimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yaptı.Daha sonra İsveç’te Stockholm Üniversitesi Fizik bölümünde doktorasını tamamladı. Aynı sürede …

Read More »

Japonya’yı büyüleyen Bir Marksistin yeşil manifestosu- Kohai Saito-çeviri

Kohei Saito’nun Karl Marx’ın çevre üzerine yazılarından esinlenen Antroposen’de Kapital kitabı Japonya’da sürpriz bir şekilde en çok satan kitaplar arasına girdi. Marksizm ve çevre üzerine kitabı sürpriz bir şekilde çok satan Japon akademisyene göre, dünya kapitalizme “acil durum frenleri” uygulamadıkça ve “yeni bir yaşam tarzı” tasarlamadıkça iklim krizi kontrolden çıkacak. Tokyo Üniversitesi’nde doçent olan Kohei Saito’nun mesajı basit: Kapitalizmin sınırsız …

Read More »

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜN HATILATTIĞI DOĞAL ‘SINIRLAR’-M. Taş

5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ekolojik kriz hakkında uyarılar yapmanın, gerçek çözümlere katkıda bulunmanın ve alınan kararları değerlendirmenin zamanıdır. 5-16 Haziran 1972 tarihlerinde Stockholm’de, İsveç, düzenlenen, çevre sorunları üzerine en üst düzeydeki ilk Birleşmiş Milletler konferansına atıfta bulunmak amacıyla, özellikle o gün enternasyonal gün ilan edildi. 50 yıl önce bugün tartışılan çevrenin ‘sınırlarını’ yeniden hatırlamanın önemi güncelliğini koruyor. O zirve …

Read More »

ABD Ordusunun ve Bölgesel Savaşların İklim Değişikliği Üzerindeki Etkileri- M.Taş

İklim bilimcileri yaptıkları araştırmalarda orduların ve özellikle ABD ordusunun kullandığı fosil enerji, malzemeler, silahlar ve sürdürmekte oldukları bölgesel savaşlar çevre üzerinde derin etkiler oluşturduğunu ortaya çıkarıyorlar. Onlara göre, yalnızca 2017’de ABD ordusu günde yaklaşık 269.230 varil petrol satın aldı ve aynı yılda Hava Kuvvetleri 4,9 milyar dolar değerinde yakıt ve Deniz Kuvvetleri 2,8 milyar dolar harcadı. Hava Kuvvetleri, ABD Donanması’nın …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com