İKLİM

KRİTİK ON YIL İÇİN ON EKOLOJİK HEDEF*-M. Taş

Çağımızın en büyük çelişkisi hiç kuşkusuz, ekoloji ile kapitalizm arasındaki çelişkidir. Ekolojik yıkımın yarattığı sorunları kapitalist yoldan çözmek neredeyse imkansızdır. Doğanın yeniden sağlığına kavuşması ve ekolojik dengelerin restore edilmesi CO2 emisyonlarında ciddi bir azalmayı gerektiriyor. Bu da politik olarak imkansız görünüyor. Nedeni, bizi felakete götüren kapitalizmin üstesinden gelmek gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış olmamız. Fosillerden beslenen bu yıkıcı …

Read More »

Gelişkin Bir Sosyalizm İçin*- Fuat Filizler

Bu kadarını eko-sosyalistler de savunabilir. Ama otomasyon, robatizasyon, yapay zeka, dijital teknolojilere gelince “hayır olamaz” diyeceklerdir. Oysa günümüzün dijital platform teknolojileri, Birleşmiş Milletler Unesco’nun “dijital ekonomi” raporlarında bile örtük olarak itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, üretim ve tüketimin piyasa, fiyatlama, değişim değeri, para, meta, ücret vb dolayımı olmadan ve bunları gereksizleştirerek ve kaldırarak, doğrudan emek-saat hesabı üzerinden bilinçli ve planlı …

Read More »

COP27; KARBON YAYICILARI YİNE KAZANDI- M. Taş

COP27 iklim toplantısı, uzun ve anlamsız tartışmalar sonucunda hiçbir şey başaramadan sona erdi. Bir iklim toplantısı daha fark yaratmadan geldi ve geçti. Yine, Fosil yakıt endüstrisi genişlemeye devam edecek. Sera gazı emisyonları artacak. İklim krizi daha da kötüleşecek, ekolojik dengeleri tahrip eden kapitalist ekonomik büyüme engelsiz yoluna devam edecek. COP27’de alınan bazı kararları kısaca özetlersek toplantının neden bu kadar negatif …

Read More »

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARINDA MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

”İklim Değişikliği Tartışmalarında Tartışmalarında Madalyonun Öteki Yüzü”  Bu yazı Kerem Cankoçak tarafından 11 Nisan 2019 yılında yayınlandı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyeliği ve Cenevre ‘deki (CERN) araştırmacı olarak bulunan, Kerem Cankoçak 1961 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğretimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yaptı.Daha sonra İsveç’te Stockholm Üniversitesi Fizik bölümünde doktorasını tamamladı. Aynı sürede …

Read More »

Japonya’yı büyüleyen Bir Marksistin yeşil manifestosu- Kohai Saito-çeviri

Kohei Saito’nun Karl Marx’ın çevre üzerine yazılarından esinlenen Antroposen’de Kapital kitabı Japonya’da sürpriz bir şekilde en çok satan kitaplar arasına girdi. Marksizm ve çevre üzerine kitabı sürpriz bir şekilde çok satan Japon akademisyene göre, dünya kapitalizme “acil durum frenleri” uygulamadıkça ve “yeni bir yaşam tarzı” tasarlamadıkça iklim krizi kontrolden çıkacak. Tokyo Üniversitesi’nde doçent olan Kohei Saito’nun mesajı basit: Kapitalizmin sınırsız …

Read More »

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜN HATILATTIĞI DOĞAL ‘SINIRLAR’-M. Taş

5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ekolojik kriz hakkında uyarılar yapmanın, gerçek çözümlere katkıda bulunmanın ve alınan kararları değerlendirmenin zamanıdır. 5-16 Haziran 1972 tarihlerinde Stockholm’de, İsveç, düzenlenen, çevre sorunları üzerine en üst düzeydeki ilk Birleşmiş Milletler konferansına atıfta bulunmak amacıyla, özellikle o gün enternasyonal gün ilan edildi. 50 yıl önce bugün tartışılan çevrenin ‘sınırlarını’ yeniden hatırlamanın önemi güncelliğini koruyor. O zirve …

Read More »

ABD Ordusunun ve Bölgesel Savaşların İklim Değişikliği Üzerindeki Etkileri- M.Taş

İklim bilimcileri yaptıkları araştırmalarda orduların ve özellikle ABD ordusunun kullandığı fosil enerji, malzemeler, silahlar ve sürdürmekte oldukları bölgesel savaşlar çevre üzerinde derin etkiler oluşturduğunu ortaya çıkarıyorlar. Onlara göre, yalnızca 2017’de ABD ordusu günde yaklaşık 269.230 varil petrol satın aldı ve aynı yılda Hava Kuvvetleri 4,9 milyar dolar değerinde yakıt ve Deniz Kuvvetleri 2,8 milyar dolar harcadı. Hava Kuvvetleri, ABD Donanması’nın …

Read More »

İNSANLIK, İKLİM DEVRİMİ YOLUNDA BİRLEŞEBİLİRSE İKLİM KRİZİ AŞILABİLİR-M. Taş

Başarısız Zirveler COP26 zirvesi, Paris 2015’te alınan kararlar doğrultusunda iklim değişikliği felaketinden kaynaklanan ısınmayı 1.5’te tutmak, gezegen ölçeğinde hızlı karbonsuzlaşmayı sürdürmek ve ekosistem dengeleri koruyan gelişmiş yönetimleri uygulayıp denetlemek amacıyla toplanmıştı. Fakat, iki hafta boyunca etkisiz bazı kararlar dışında bu yönde ciddi adımlar atılamadı, iklim krizinden çıkışı gösterecek yapıcı çözümler üretilemedi. COP26 zirvesinin başarısızlığı her yıl örgütlenen COP’lara gölge düşürmekle kalmadı ekolojik projelerden kâr sağlamayı amaçlayan liberal elitle sosyal çevre hareketi arasındaki derin çatlaklara yenilerinin eklenmesine neden oldu. Daha önceki COP’larda karşılaşılan manzaranın benzeri Glasgow’da da tekrar etti. Bir tarafta, resmi devlet ve kurum temsilcileri iklim değişimine liberal ekopazar politikaları doğrultusunda yön verirken diğer tarafta, bilim insanlarının uyarılarını dikkate alan iklim aktivistleri miting ve konferanslarla iklim değişikliğinin çeşitli boyutlarına ufuk açıcı açılımlar getirdi ancak kararlar …

Read More »

KAPİTALİZM BİLİMİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI -M. Taş

COP26, İklim Zirvesi Devam Ediyor İklim değişikliği ve artan sera gazı emisyonlarının atmosferin tehlikeli bir biçimde ısınmasını tetikleyebileceğini bilim insanları sıklıkla belirtiler. Şimdiye kadar alınan kararların uygulanmayışını somut rakamlar vererek eleştirmelerine rağmen bilimsel verilere gözlerini kapayan kapitalistler, kendileriyle beraber insanlığı içinden çıkılması son derece zor ve karmaşık bir ortama sürükledi. Son yıllarda çevre bilimcilerinin doğal afetlerin nedenleri hakkında sağlam ve güvenilir veriler elde ettiklerini hatırlatan İngiliz OBSERVER Gazetesi, “bilim, artan fosil yakıt emisyonlarının atmosferi ısıttığı fikrini destekleyecek daha fazla kanıt bulurken, dünya siyasi liderleri ve kapitalist şirketler her seferinde hiçbir şey …

Read More »

Marx’ın Komünizm Anlayışı ve Sürdürülebilir İnsan Gelişimi-Admin

Paul Burkett’in “Marx’ın Komünizm Anlayışı ve Sürdürülebilir İnsan Gelişimi” başlıklı çalışmasından yaptığım tam çeviridir. Burkett’in çevirdiğim broşür hacmindeki çalışmasının, Marx’ın kapitalizm eleştirisi, komünizm ve ekolojik görüşlerine dair olduğu için ve Türkiye’de doğa yıkım ve mücadelelerin yakıcı güncelliği nedeniyle üst başlığını “Marx, Komünizm ve Ekoloji” olarak kendim koydum. Paul Burkett, Türkiye’de yakın zamanda çevrilmiş olan “Marx ve Doğa: Bir Kızıl ve …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com