Emperyalizm

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

  Georg Lukacs 1924 3. Proletaryanın Öncü Partisi Proletaryanın tarihsel görevinin hem kendisini diğer sınıflarla her türlü ideolojik ilişkiden kurtarmak hem de eşsiz sınıf konumu ve bunun sonucu olarak sınıf çıkarlarının bağımsızlığı temelinde kendi sınıf bilincini tesis etmek olduğunu gördük. Ancak bu şekilde burjuva toplumunun tüm ezilen ve sömürülen unsurlarına, ekonomik ve siyasi ezenlerine karşı ortak mücadelede önderlik edebilecektir. Proletaryanın …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com