Emperyalizm

ÇİN’İN İÇ VE DIŞ EKONOMİK BÜYÜMESİ-M. Taş

İÇ EKONOMİK BÜYÜME   2024 için önerilen hedefler arasında yüzde 5 civarındaki GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme hedefleri gerçekleşiyor. Tüketim %3 oranında iyileştiriliyor, kentlerde 12 milyon yeni iş olanakları yaratılıyor ve büyüme %3’lük bütçe açığıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu performansla teknoloji ve yeşil endüstriler geliştirilecek, iç talep genişletilerek emekçi halkın yaşamı iyileştirilecek. Çin Komünistleri, yalnızca uluslararası büyümeğe odaklanmıyorlar, Çin’i dünyanın …

Read More »

ÇİN EMPERYALİST BİR ÜLKE Mİ?  M. Taş

Gelin bu soruya hep beraber yanıt arayalım.  Ancak, Çin’in emperyalist olup olmadığı hakkında fikir oluşturmadan önce emperyalizm hakkında teorik bilgilerimizi arttırmalıyız. Bu da yetmez. Aynı zamanda sistemin tarihsel aşamalarını yeniden dikkatlice incelemeliyiz. Karşılaşacağımız zorluklardan biri hiç kuşkusuz, tek tek emperyalist devletlerin izlediği politikalarla bir bütün olarak dünya kapitalist sisteminin küresel özelliği arasındaki benzer ve farklı yönlerinin karmaşıklığıdır. Çin’in emperyalist olup …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

  Georg Lukacs 1924 3. Proletaryanın Öncü Partisi Proletaryanın tarihsel görevinin hem kendisini diğer sınıflarla her türlü ideolojik ilişkiden kurtarmak hem de eşsiz sınıf konumu ve bunun sonucu olarak sınıf çıkarlarının bağımsızlığı temelinde kendi sınıf bilincini tesis etmek olduğunu gördük. Ancak bu şekilde burjuva toplumunun tüm ezilen ve sömürülen unsurlarına, ekonomik ve siyasi ezenlerine karşı ortak mücadelede önderlik edebilecektir. Proletaryanın …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com