Masonry Layout

Sermayenin sınırı

Kâr oranındaki düşüş eğilimini bilimsel olarak ilk açıklayan Marks’tır. Ekonomi politikçiler de düşüş eğilimini görmüşler ama bunu araştırmaya hiç cesaret edememişlerdir. Çünkü ekonomi politiğin bütün kurgusu, sermaye düzeninin kalıcı olduğu kabulüne dayanır. Bu yüzden Ricardo’lar, sermayeyi uzun vadede çöküşe götüren düşüş eğilimi karşısında dehşete kapılmışlardır:“Kâr oranındaki düşme, yeni bağımsız sermayelerin oluşumunu yavaşlatır ve bundan ötürü kapitalist üretim sürecinin gelişmesine bir …

Read More »

İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİNİN BAZI MADDELER’-Çeviri

3 Ayrıntılara girmeden, yer darlığı nedeniyle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisinin her bir maddesinin uygulanışına bakarak Çin vatandaşlarının yaşam kalitesini artıran maddelere odaklanacağız. Genel olarak, ABD, küresel egemenlik stratejisinde hükümetleri yönlendirmek veya devirmek için insan haklarını diğer ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanır. Dışişleri Bakanlığı düzenli olarak Batı medyasında yayınlanan raporlar yayınlamaktadır. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, …

Read More »

ÇİN NEDEN KAZANIYOR?(2)- Çeviri

Sorun teknoloji ya da ekonomi değil, insan hakları 2 Çin’in Siyasi Sistemi Her şeyden önce, Batı’dan farklı olarak, Çin’deki insan hakları neoliberallerin belirlediği haklara benzemez, 30 maddeden oluşur. “Demokrasi” ile başlayalım. Çin’de parlamentoda temsil edilen dokuz siyasi parti var ve hepsi ülkedeki katılımcı demokrasiyi destekliyor: Çin Komünist Partisi Çin Kuomindang Devrimci Komitesi Çin Demokratik Birliği Çin Ulusal Demokratik İnşa Derneği …

Read More »

Hareket hâlindeki çelişki

Emeğin üretici güçleri gelişmek için “dışarıdan bir mahmuz ve kırbaca ihtiyaç duydukları sürece”, sermaye üretici güçlerin gelişmesinin bir koşuludur. Sermaye, emeğin üretici güçlerinin gelişmesinin kalıcı biçimi değildir. Üretici güçlerin gelişmesinin belli bir aşamasında, sermaye aşılması gereken bir engel haline gelir:“Sermayenin bakış açısından, sermayeden önceki üretim aşamaları üretici güçlere vurulmuş çok sayıda boyunduruk gibi görünür. Oysa, sermayenin kendisi doğru olarak anlaşıldığında …

Read More »

ÇİN NEDEN KAZANIYOR?- Çeviri

Teknoloji ya da ekonomi değil, insan hakları Çin’in muhteşem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) büyümeden bahsetmişken, birisi GSYH’nın bir ülkenin gelişimini gözlemlemek için tek gösterge olmadığını söyleyebilir, doğrudur. Çin gibi bir ülkenin, kişi başına düşen GSYH’sı, 25.02 bin dolar, ABD’ninki 85,37 dolar yani üç kat daha düşük. Ancak, Çin vatandaşları ABD vatandaşlarına kıyasla sahip olduğu insan haklarının kalitesi daha üstün. …

Read More »

Değerden değer ötesine

Bilgi yoğun teknolojilerin değer ilişkisine dayalı üretimi çöküşe sürüklediğini tespit etmek, çağımızı çözümlemede anahtardır.Bilgi yoğun teknolojiler emeğin üretkenliğini olağanüstü artırıyor, böylece canlı emeğe olan ihtiyaç azalıyor. Üretimde canlı emek kullanımı azaldıkça, canlı emeğin yatırılan sermayeye göre yarattığı artı-değer miktarı da azalıyor. Bu durumda kâr oranları düşüyor, sermaye birikimi yavaşlıyor.Kapitalizmin bütün işleyişi değer ilişkisi üstüne oturur. Değerin işlevi, toplumsal emeği üretim …

Read More »

Hakikatin şimşeği

1917 Ekim darbesinin üzerinden dört yıl geçmiş. Devletçi sapma, devrimi batırmış. Durum sorgulanıyor: Nerede yanlış yaptık?Devletçi sapmanın mimarı Lenin de zorda, günü kurtarmaya çalışıyor. Zihinler oyalansın diye habire bahane üretiyor. Muhalefeti bastırmak için baraj atışı yapıyor, tehdit savuruyor:Geri kalmış ülkeyiz, câhiliz, Rus kötü işçi, idarecilik kültürümüz yok, aldatıldık, hep o eski memurlar yüzünden, bizi sabote ettiler, Almanya’da devrim olmadı, bize …

Read More »

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, kısmen de Hegelvari devlet kuramlarınca biçimlendirilmiş bir ana ilke’nin egemenliği altındadır.” Ulus Baker ([1])   1781 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul edilen ilk yazılı anayasadan beri, hemen her ülkede halk oylamasıyla yürürlüğe giren anayasa, toplumsal işleyişin temel ilkelerini belirlemektedir. İkincil ilkeleri belirleyen yasaların, anayasaya aykırı …

Read More »

DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜSTÜNE GÖRÜŞLER- Alişan Özdemir ve İbrahim Özkurt

HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME İÇİN DOĞRUDAN DEMOKRATİK TÜZÜK Alişan Özdemir Doğrudan demokrasinin olmadığı günümüz toplumunda; köy, kooperatif, dernek, sendika, hatta parti gibi örgütlerde bilinçli kişiler doğrudan demokrasi ilkelerini uygulayabilir. Doğrudan demokrasinin yönetim ilkeleri şunlardır: 1- Örgütlenme; grupların bir araya gelmesiyle değil, bireylerin bir araya gelmesiyle olur. 2- Örgütlenme, bir insan çevresinde değil, bir görüş, bir ilke ya da bir amaç çevresinde …

Read More »

Aldatıldık ey halkım

Tarih, 27 Mart 1922. Lenin, on birinci parti kongresinde merkez komite raporunu okuyor. Bundan bir yıl önce, üretim artsın diye Yeni Ekonomi Politika’ya geçilmiş. Ama devlet yeni politikayı iyi uygulamamış:“Devlet bizim elimizde, fakat devlet bu geçen bir yıl boyunca Yeni Ekonomi Politika’yı istediğimiz gibi mi yürüttü? Hayır… Peki nasıl yürüttü? Aygıt, kendini yönlendiren ele itaat etmeyi reddetti. Sanki sürücüsünün istediği …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com