Sol Tartışıyor

ÇİN’İN İÇ VE DIŞ EKONOMİK BÜYÜMESİ-M. Taş

İÇ EKONOMİK BÜYÜME   2024 için önerilen hedefler arasında yüzde 5 civarındaki GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme hedefleri gerçekleşiyor. Tüketim %3 oranında iyileştiriliyor, kentlerde 12 milyon yeni iş olanakları yaratılıyor ve büyüme %3’lük bütçe açığıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu performansla teknoloji ve yeşil endüstriler geliştirilecek, iç talep genişletilerek emekçi halkın yaşamı iyileştirilecek. Çin Komünistleri, yalnızca uluslararası büyümeğe odaklanmıyorlar, Çin’i dünyanın …

Read More »

Lenin: Düşüncesinin Bütünlüğü Üzerine Bir Çalışma. Georg Lukacs 1924

Georg Lukacs 1924 4. Emperyalizm: Dünya Savaşı ve İç Savaş Ancak belirleyici devrimci mücadeleler dönemine girdik mi? Proletaryanın, kendi yıkımının acısıyla, dünyayı değiştirme görevini üstlenmek zorunda kalacağı an çoktan geldi mi? Açıktır ki, en olgun proleter ideoloji ya da örgüt bile, bu olgunluk ve militanlık, nesnel sosyo-ekonomik dünya durumunun kendisinin bir çözüm için baskı yapmasının bir sonucu olmadıkça, böyle bir …

Read More »

EKİM DEVRİMİNİN DEMOKRASİ DERSLERİ- Admin

106’cı yıldönümünü kutladığımız Ekim Devrimi, halk sınıflarının oluşturduğu blokun zaferiydi; yeni iktidar yeni bir meşruiyet normu getirmişti, bu kapitalist sınıflardan kopuşun meşruiyetini oluşturuyordu. Ve bu nedenle, 1917’nin 25 Ekim’inde (Gregoryen takvimine göre 7 Kasım’da) Sovyetlerin tüm iktidarı ele geçirmesinden sonra başlatılan Sovyet demokrasisi, kendi yapılandırdığı meşruiyet temelinde eleştirilmelidir. Muzaffer burjuva devrimlerinin yeni bir iktidar kurarak feodalizmin meşruiyetini reddetmesi gibi, 20. …

Read More »

2023 olmadı önümüzdeki maçlara 2024’e bakalım anlayışı mı!?

Muhalif Yazılar Osman Naci 2023 olmadı önümüzdeki maçlara 2024’e bakalım anlayışı mı!? ”İki seçim arasında siyaset yapmak caiz değildir.” bu Coğrafyada. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Maalesef Coğrafyamızda beş yılda bir seçimden seçime “ayranı kabaran” siyasal bir toplumsallık hassasiyet, sorumluluk anlayışı yerleşmiş daha doğrusu yerleştirilmiştir. Siyasetle uğraşmanın “tukaka” olduğu;” Siz beş yılda bir oyunuzu verin gerisi bizde” anlayışı “Bu ülkeye …

Read More »

Sosyalist Solun güncel görevi ve sorumluluğu

Muhalif Yazılar Osman Naci Sosyalistler 24 Mayıs sonrası Çağın ve Coğrafyamızın gereklerine ve gereksinimlerine uygun bir program ve örgütlenme anlayışı ile yeni bir başlangıç yapıp, yeniden yola çıkmalı. 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye siyasetinin sağında ve solunda kartların yeniden karılacağı yepyeni siyasal oluşumlara gebe bir siyasal altüst oluşun tarihsel bir dönemeci olacaktır. Henüz seçimlere 24 gün varken bile seçim sonuçlarını …

Read More »

İletişim dili

Muhalif Yazılar Osman Naci İletişim dili… “Toplum ile aynı dili konuşmak.” Üyesi olduğum Partinin deneyimli üyelerinin katıldığı bir toplantısında eğitimci bir yoldaşın genç kuşak Parti yöneticilerine bir eğitimci yaklaşımı ile iki cümlelik basit bir örnekleme ile oldukça derinlikli, temel önemli bir sorun ile ilgili uyarıda bulundu; “İki Doktorun kendi arasında tıbbi bir konuyu konuşurken kullandığı dil ile O doktorların aynı …

Read More »

İletişim dili…

Muhalif Yazılar Osman Naci İletişim dili… “Toplum ile aynı dili konuşmak.” Üyesi olduğum Partinin deneyimli üyelerinin katıldığı bir toplantısında eğitimci bir yoldaşın genç kuşak Parti yöneticilerine bir eğitimci yaklaşımı ile iki cümlelik basit bir örnekleme ile oldukça derinlikli, temel önemli bir sorun ile ilgili uyarıda bulundu; “İki Doktorun kendi arasında tıbbi bir konuyu konuşurken kullandığı dil ile O doktorların aynı …

Read More »

Nasıl Bir Demokrasi? Nasıl Bir Sosyalizm?

Nasıl bir Demokrasi? Nasıl bir Sosyalizm? Demokrasi……. Sahi Neydi Bu Demokrasi….. Bu günlerde üçüncü dünya savaşı tehlikesi tırmanmış ülkeler nükleer silahlarla gardını almış yayılmacılık istilacılık kavramları havada uçuşuyor. Demokrasi oligarklar oligarşi emperyalizm faşizm neo naziler gibi kavramlar tartışmaların odağında gerçekten de en iyi devlet modeli neydi ? Neydi bu demokrasi ? “Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi ! ” klasik kitaplarda …

Read More »

SOSYALİZM VE DEMOKRASİ ÜSTÜNE TATIŞMALARDAN* (II)- Jaime Pastor-Çeviri

II Yeni bir demokratik kurumsallık arayışı: Batı Marksizmi ve 68 sonrası tartışmalar Anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-bürokratik mücadelelerin birleştiği küresel 1968’in etkisi altında, 1970’lerde uluslararası bağlamda, radikal demokratik bir sosyalist proje arayışında yeni bir aşama başladı. Bu alanda Batı Marksistlerden Nicos Poulantzas, Ralph Miliband ve Ernest Mandel’in önemli katkıları oldu. Onlarda açıkça farklı bir bağlamda olsa, Rosa Luxemburg bir yanda, diğer …

Read More »

Sol ittifaklar üzerine

Sol İttifaklar üzerine… Bugün Ülkemizde Sosyalist Sol tarihinin en zayıf, en başarısız günlerini yaşıyor. Bugün Sosyalist Solun, siyasi zeminde, toplumdaki karşılığı, toplumla olan ilişkisinin ne kadar zayıf olduğu tartışma götürmez. Oysa bugün Dünyanın, Coğrafyamızın, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, sosyal konjonktür Sosyalist Sol siyaset için oldukça elverişlidir. Bu durum Coğrafyamızın, Ülkemizin jeopolitik konumu İle ilgili dahada elverişlidir. Daha ironik olanıda …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com