Doga

Marx ve Doga 2/Paul Burkett

Doğa ve Kapitalizm Paul Bukett/ Marx’ın materyalizminin ve kapitalizm tahlilinin ortak noktası, bütün toplumların emeklerini, doğadan edinmeyi gerektiren üretken, yani, ihtiyaç karşılamaya yönelik etkinliklere tahsis etmelerinin gerektiğidir. Bu tahsis, toplumun toplam çalışma zamanının her lokmasını doğal koşullar içine gömülmüş iş bölümüyle bütünleştirmesini sağlayan özgül toplumsal ilişkiler sayesinde olur. Kapitalizm koşullarında, bu iş bölümü, üretici insanın üretim koşullarından tarihsel olarak daha …

Read More »

Doga ve Tarihsel Materyalizm

Doğa ve Tarihsel Materyalizm Paul Burkettt Sosyal Ekolojinin Gerekleri Bu bölümde, dört temel analitik ölçüt belirlenerek Marx’ın tarih, kapita­lizm ve komünizm anlayışının ekolojik yararlılığı ortaya konacaktır. Toplumsal bir ekolojinin sahip olması zorunlu bu dört gereklilik, Marx ‘ın ge­lecek bölümlerde açıklanacak yaklaşımının can alıcı unsurlarının anlaşıl­ması için temel oluşturacaktır.Ardından 2. Bölümden 4. Bölüme dek, Marx ‘ın kapitalizm tahlilinde kilit rol oynayan …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com