Makaleler

DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜSTÜNE GÖRÜŞLER- Alişan Özdemir ve İbrahim Özkurt

HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME İÇİN DOĞRUDAN DEMOKRATİK TÜZÜK Alişan Özdemir Doğrudan demokrasinin olmadığı günümüz toplumunda; köy, kooperatif, dernek, sendika, hatta parti gibi örgütlerde bilinçli kişiler doğrudan demokrasi ilkelerini uygulayabilir. Doğrudan demokrasinin yönetim ilkeleri şunlardır: 1- Örgütlenme; grupların bir araya gelmesiyle değil, bireylerin bir araya gelmesiyle olur. 2- Örgütlenme, bir insan çevresinde değil, bir görüş, bir ilke ya da bir amaç çevresinde …

Read More »

Aldatıldık ey halkım

Tarih, 27 Mart 1922. Lenin, on birinci parti kongresinde merkez komite raporunu okuyor. Bundan bir yıl önce, üretim artsın diye Yeni Ekonomi Politika’ya geçilmiş. Ama devlet yeni politikayı iyi uygulamamış:“Devlet bizim elimizde, fakat devlet bu geçen bir yıl boyunca Yeni Ekonomi Politika’yı istediğimiz gibi mi yürüttü? Hayır… Peki nasıl yürüttü? Aygıt, kendini yönlendiren ele itaat etmeyi reddetti. Sanki sürücüsünün istediği …

Read More »

DOĞRUDAN DEMOKRASİ NEDİR? – Alişan Özdemir

Demokrasi sistemi, birincil olarak toplumun ve toplumun etkinliklerinin yönetimi alanında monarşi ve oligarşi sistemlerine karşı önerilmiş ve uygulanmıştır. İkincil olarak, toplum içi STK, oda, sendika, hatta parti gibi birimlerin iyi yönetimi için önerilmekte ve uygulanabilmektedir. “Yönetme” eyleminin başlıca iki türü vardır: A) Otoriteye dayanarak “insanların” davranış ve eylemlerini düzenlemek ve iş yaptırmak. B) İnsanları yönetmek değil, “üretimin, işin, bir etkinliğin, …

Read More »

Toplumsallık illüzyonları

Burjuva toplumda birbirleriyle ancak metalar aracılığıyla ilişki kurabilen yalıtık bireyler, meta mübadelesinin yapıldığı pazarda kof bir toplumsal yaşam bulurlar. Yalıtık bireyleri birbirlerine bağlayan pazar ilişkisinin yarattığı toplumsal yaşam illüzyonu, kendini yurt, ulus, devlet olarak çeşitli momentlerde ortaya koyar.Yurt, ulus, devlet gibi toplumsallık illüzyonlarının dayattığı “genel çıkar” da bir illüzyondur. Çünkü sahici bir toplumsallığı yaşamayan yalıtık bireylerin hepsini kavrayan sahici bir …

Read More »

Lenin’in ulusal soruna, “liberal” dönüşü-Çeviri- Etienne Balıbar

21 Şubat 2022’de, mevcut savaşa yol açan Ukrayna işgalini başlatmadan hemen önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendini haklı çıkarmak için aşağıdaki paragrafların bulunduğu uzun bir tarihi-siyasi konuşma yaptı: Bu yüzden çağdaş Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından, daha doğrusu Bolşevik ve Komünist Rusya tarafından yaratıldığı gerçeğiyle başlayacağım. Bu süreç 1917 Devrimi’nden hemen sonra başladı. Lenin ve onun fikirlerini paylaşanlar, Rusya’nın tarihsel …

Read More »

Anayasal aptallık-Yusuf Zamir

Devlet sapkınlığının kapitalizm öncesi toplumlardaki örgütlenişi güçlerin (erklerin) birliğine, kapitalist toplumlardaki örgütlenişi ise güçler ayrılığına dayanır. Kapitalizm öncesi toplumlardaki egemen toplumsal ilişkiler kişisel bağımlılık ilişkileridir. Kişisel bağımlılık ilişkileri, egemenlerin hiyerarşik bir yapılanma içinde kişisel-keyfi erk kullandığı devlet düzenine tekabül eder. Kapitalizm öncesi devletlerde yasama, yürütme ve yargı erkleri, çoğu durumda, hiyerarşinin tepesindeki hükümdarda yoğunlaşır. Kapitalist toplumlarda ise insanlar, kişilerden bağımsızdır, …

Read More »

John Bellamy Foster’dan:

Bu makale Monthly Rewiev dergisinin mart 2024 sayısından çevrilmiştir. John Bellamy Foster’dan: Paul Burkett’in 7 Ocak 2024’te 67 yaşında ölümü, dünyanın, son otuz yılda artan gezegensel kriz karşısında Marksist bir ekolojik iktisat geliştirmede öncü rol oynayan bir figürden aniden yoksun kaldığı anlamına geliyor. Onun kaybı, ekolojik Marksizmi, kapitalist değer ilişkilerinin ekolojik eleştirisinin en önde gelen temsilcisinden yoksun bırakıyor. Bu aynı …

Read More »

Rosa’yi anarken

Rosa Luxemburg Mehmet Cagri Karaköse Rosa, iyi bir eğitim almış olan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 5 Mart 1871 tarihinde Polonya’da doğdu. Henüz 5 yaşında sağ bacağını alçıya alınan Luxemburg, kalça kemiğindeki rahatsızlık sebebi ile bir yıl yatağa bağlı kaldı. Tedavilerin başarısız olması, Rosa’nın sağ bacağının aksak kalmasına neden oldu. Bu süreç Rosa’nın okuma ve yazma öğrenmesini sağladı. 1880 yılında …

Read More »

Yolsuzluga karsi mücadele

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg Rus Devrimi Bölüm 7 Yolsuzluğa Karşı Mücadele Her devrimde büyük önem taşıyan bir sorun, Lümpenproletarya ile mücadeledir. Her yerde olduğu gibi Almanya’da da bu sorunla yüzleşmek zorundayız. Lümpenproletarya unsuru burjuva toplumunun derinliklerine işlemiştir. Sadece özel bir kesim, sosyal düzenin duvarları yıkılırken muazzam bir şekilde büyüyen bir tür sosyal atık değil, aksine sosyal bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Almanya’daki – …

Read More »

Doğanın Kalp Atışı, Görselleştirildi

Çarpıcı bir animasyon, Dünya Sisteminin metabolizmasının nabzını gösterir Birisi size doğanın evrensel metabolizmasının Marksist kavramının “sadece bir metafor” olduğunu söylerse, onlara Oxford Üniversitesi ile World Mapper tarafından hazırlanan bu haritayı gösterin. Harita, karadaki biyosferin kümülatif bileşik üretimini gösterir. Bu üretkenlik, biyosferin organizmalarını desteklemek için güneş enerjisini nasıl kullandığına dair bir fikir verdiği ve bitkileri besin zincirinin yaşamı destekleyen biyokütle fabrikalarına …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com