KOLOMBİYA;Başkan Petro’nun şiirsel, edebi ve ütopik söylemi

Fernando Dorado, Rebelión , 22 Eylül 2023

Gustavo Petro’nun BM’deki konuşmasının son cümlesi ve edebi (metaforik) üslubu,  Kolombiya’da birçok kişinin tepkisine yol açtı. İlerici başkanın muhalifleri, değişim önerilerini itibarsızlaştırmak ve başarısızlığa uğratmak için fikirleriyle alay etmeye çalışıyor. Konuşmasında dedi ki: “(…) Yaşam virüsünü evrenin yıldızlarına yaymalıyız.”

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yabancı imparatorlukların iradesine bağımlı olan bir “üçüncü dünya” ülkesinin başkanı, yaşadığımız sistemik kriz karşısında yapısal değişiklikler önermek için New York’taki BM kürsüsünü insanlığa seslenmek için kullanması, onlara çılgınca geliyor. Kolombiya’nın önceki tüm başkanlarının, dünyaya ulusal talihsizlikler hakkında şikayet etmek ve güçlülerden sadaka istemek için bu yolu denediklerini unutuyorlar.

Başkanın konuşmasının içeriği ve biçimi, Petro’nun şu anda inşa etmekte olduğu “umutlu ilerlemenin” bir ifadesidir. Bu, “kurumsallaşmış solların” içine düştüğü bozgunculuğa ve pragmatizme zamanında ve gerekli bir yanıt gibi oluyor; bu da, devrimciler depresif ve hassas izolasyona doğru yol alırken, bugün “aşırı sağ”ın “isyancılar” ve “liberterler” olarak işlev görmesinin ana nedenidir  .

“Sevimsiz” olarak belirtilen ve “talihsiz ve çelişkili bir metafor” olarak ifade edilen sözler, eğer insanoğlu Dünya’daki yaşamı korursa, bir gün “yaşam virüsü”nü başka gezegenlere ve dünyalara da dağıtabileceği anlamına geliyor, çünkü uzayı keşfetmeye devam edeceğiz ve kesinlikle çok ileri gideceğiz. Ve böylece, bugün bizim için neyin bilinmediğini bilmiş olacağız.

Elbette bu “Büyük umuda doğru ilerlemenin”, “teleolojik felaketçiler” ya da “sinir krizinin eşiğindeki kıyametçiler” olarak adlandırdığım kişilerden kendimizi uzaklaştırmanın ve Petro’yu bir başkasıyla özdeşleştirerek damgalamaya çalışanların eylemine karşı koymanın bir yoludur. Çevresel (veya nükleer) kıyametin kaçınılmaz olduğunu ilan eden kötülük habercisi Kassandra türü bir karakterden başka bir şey değildir.

Ve bu “önermeci ilerlemecilik” Petro’yu, iklimin çöküşü nedeniyle yeryüzündeki insan yaşamının yok olmasını önlemek için kapitalizmin aşılmasını mutlak koşul olarak görenlerden de ayırıyor. Bu önermeyi kabul etmek bizi kesin ölüme mahkûm edecektir, çünkü bir üretim tarzından diğerine geçiş uzun vadeli bir süreçtir ve “gönüllülük” sonucu olmayacaktır. O, “Kapitalist piyasanın sona ermesi kararnameyle olmayacak,” dedi.

Ve aslında bu son ifade, referans söyleminin çoğu gibi edebi, şiirsel ve ütopik bir biçime sahiptir. Görünen o ki Petro’nun konuşması Subcomandante Marcos’un (veya Galeano’nun) konuşmasına benzemeye başlıyor; aradaki fark, güç biriktirirken halktan ve insanlıktan, belirli ve acil eylemler gerçekleştirmeleri için devletlere baskı kurmasından vazgeçmiyor, ve yavaş yavaş yeni sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini arttırma fırsatları yaratıyor.

Bu nedenle ilerici başkan, kitlesel göçler, iklim çöküşü, imparatorluklar arasındaki savaş ve uyuşturucuya karşı mücadele karşısında bir dizi somut girişim öneriyor. Tüm insanlığı etkileyen sorunları ele almanın tek yolu olan sosyal ve çevresel adaleti (“iklim eylemleri için borç”) finanse etmek için kamu ve özel borç kaynaklarını tahsis etmek ve yoğunlaştırmak için küresel finansal sistemi “yeniden tasarlamayı” önermektedir.

Bence bugün, Petro’nun o konuşmasında ifade ettiği gibi “ütopik ve şiirsel vizyonlara” en çok ihtiyaç duyulan zamandır. “Pozitivist rasyonalizm” ve “faydacı pragmatizm”in artık dönüşüm araçları olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Tam tersine, bu dinamik içinde “solcular” yenilgilerinin üstesinden gelmeyi başaramadı ve böylece bu varoluşsal belirsizlik durumundan yararlanan faşistlerin önünü açtılar.

Kolombiya örneğinde, onlarca yıllık silahlı çatışmadan ve kırsal kesimin ve kentin toplumsal hareketlerini –neredeyse tamamen- yok eden neoliberal politikaların uygulanmasından sonra yeniden inşa sürecinde olan değişim güçleri (halkçı), ilerici hükümete yaslanarak tepki vermeye başlıyor. Köylü hareketi ve  işçiler tepki göstermeye ve zayıflıklarının üstesinden gelmeye başladılar.  

Mali oligarşinin ve bürokratik burjuvazinin üst düzey yetkilileri ve birçok toplumsal örgüt lideri ilerici hükümetin önerdiği “sosyal reformları” Kongre’de onaylayacaklarına dair Petro’yu inandıran bazı hamleleri oldu. Bundan sonra, toplumsal hareketin yeniden inşası başladı ve değişimin popüler güçlerini pekiştirmek için “aşağıdan” ve “yukarıdan” bir dizi girişim başlatıldı.

Meselenin yalnızca sağlık, çalışma mevzuatı ve emeklilik, özelleştirilen kamu hizmetleri vb. alanlarındaki “reformist yasaların” onaylanması meselesi olmadığı, aynı zamanda görevin önerilen stratejik görevlere yanıt verecek yeni toplumsal örgütlenme süreçleri inşa etmek olduğu açıktır. “Yeni tipte sanayileşme” ve “enerji matrisinin değişimi”, Petro’nun BM konuşmasında ortaya koyduğu zorluklara uygun ve uyarlanmış ilişkisellik ve işbirliği, kültürel dönüşüm ve teknolojik gelişme açısından yeni teoriler ve yaratıcı örgütsel süreçler gerektirmektedir.

“Değişim” bu kadar çabuk gerçekleşmediği ve kararnameyle yapılamadığı için, ya da eksikliklerimizin ve zayıflıklarımızın birçoğu hayatımızda, özellikle de siyasi-seçim alanında hala mevcut olduğu için hayal kırıklığına uğramış olanlara tepki vermeleri gerektiğini ve insanların ve hükümetlerin ötesine geçen bir süreci ve hareketi yıpratmak ve zayıflatmak için “Petro’ya karşı olan her kötülüğü arama” alanına girmelerine izin vermemeleri gerektiğini söylemeliyiz. Onların da tepki göstermesinin zamanı geldi.

About Mehmet Tas

Check Also

Kolombiya: Gustavo Petro’nun çıkmazları

Catalina Niño, Nueva Sociedad, KASIM 2023 Kolombiya solu, hükümete gelişinden bir yıldan biraz daha uzun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com