KÜRESEL MODERN KÖLELİK – ÇEVİRİ

 

89 milyon kişi ya asgari sayıda gün boyunca zorla çalıştırıldı ya da zorla evlendirildi
GÜN BOYUNCA YA ZORLA ÇALIŞTIRILDILAR YA DA ZORLA EVLENDİRİLDİLER

                                                                                                                                                                                                                                                                SADECE 2012’DEN 2016’YA KADAR OLAN DÖNEMDE TOPLAM 89 MİLYON MODERN KÖLELİK KURBANI VARDI:
SÜRESİ İSE BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞİYORDU (*)

2012’den 2016’ya kadar olan beş yıllık dönemde, ya zorla çalıştırıldılar ya da zorla evlendirildiler.

Bunlardan 82,7 milyonu zorla çalıştırma mağduru ve 6,5 milyonu kendi istekleri dışında evlenmeye zorlanmış. Modern kölelik kurbanlarının durumlarında ne kadar süre kaldıkları konusunda geniş farklılıklar var. Bazıları birkaç gün veya hafta sonra kaçmayı başarırken, bazıları ise zorla evliliklerde olduğu gibi yıllarca kapana kısılmış durumda.

2012’den sonra kayıt altına alınan mağdurlar için, zorla çalıştırma sömürüsünde ortalama süre 20 ayın biraz üzerindeydi ve cinsel sömürü mağdurları için 23 aydı.

Devlet yetkilileri tarafından dayatılan zorla çalıştırma mağdurları, ayda birkaç günden (örneğin, yetkililerin insanları yasadışı toplumsal hizmetlere katılmaya zorladığı zaman) bazı hapishane işçiliği veya askerlik hizmeti olduğu gibi zorla çalıştırma vakaları için birkaç yıla kadar değişen bir süre boyunca sürmüş.

(*) Buradaki tahminler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Walk Free Vakfı arasında, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa yürütülen iş birliğine dayalı bir çabanın sonucudur. Diğer BM kurumlarının, özellikle de İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından sağlanan girdilerden yararlandılar. Bu rapor bağlamında, modern kölelik, zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, diğer kölelik ve kölelik benzeri uygulamalar ve insan kaçakçılığı dahil olmak üzere bir dizi özel yasal kavramı kapsamaktadır. Modern kölelik hukukta tanımlanmamış olsa da, bu yasal kavramlar arasındaki ortaklıklara dikkat çeken bir şemsiye terim olarak kullanılmaktadır. Esasen bir kişinin tehdit, şiddet, zorlama, aldatma ve / veya gücün kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği sömürü durumlarını ifade eder.

 

 

KÜRESEL MODERN KÖLELİK

Özellikle de zorla çalıştırma, insan ticareti ve yanı sıra her türlü çocuk işçiliği

Bunlar arasında, insan ticareti, cinsel ve diğer sömürü türleri de dahil olmak üzere kamusal ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ilk akla gelenler. Çocuk ticareti, erken yaşta ve zorla evlilik ve kadın sünneti gibi tüm uygulamalar, istismar, sömürü kavramlarının yetmediği sadece modern değil kadim bir sürü sınıfsal terörün günümüzde devam ettirilmesi.

Modern Köleliğin Küresel Tahminleri iki ana konuya odaklanmaktadır: zorla çalıştırma ve zorla evlilik. Zorla çalıştırma tahmini şunları içerir: özel ekonomik sektörlerde zorla çalıştırma (ticari seks endüstrisi dışındaki tüm sektörlerde özel kişiler, gruplar veya şirketler tarafından dayatılan zorla çalıştırma biçimleri), yetişkinlerin zorla cinsel sömürüsü ve çocukların ticari cinsel sömürüsü ve devlet tarafından dayatılan zorla çalı

Tahminlere göre sadece 2016 yılında 40,3 milyon insan modern köleliğin kurbanı oldu. Başka bir deyişle, 2016’nın herhangi bir gününde, tehdit altında iradeleri dışında çalışmaya zorlanan veya kabul etmedikleri bir zorla evlilikte yaşayan 40 milyondan fazla erkek, kadın ve çocuk olması kesindi.

Bu 40,3 milyon kurbandan: 24,9 milyon kişi zorla çalıştırıldı. Yani, ev işçisi olarak, şantiyelerde, gizli fabrikalarda, çiftliklerde, balıkçı teknelerinde, diğer sektörlerde ve seks endüstrisinde tehdit veya baskı altında çalışmaya zorlanıyorlardı.

Özel şahıslar ve gruplar veya devlet yetkilileri tarafından da çalışmaya zorlandılar. Çoğu durumda, yaptıkları ürünler ve sağladıkları hizmetler sözde meşru ticari kanallara aktı. Zorla çalıştırılan işçiler yediğimiz yiyeceklerin ve giydiğimiz kıyafetlerin bir kısmını ürettiler ve çoğumuzun yaşadığı veya çalıştığı binaları temizlediler.

ÇALINAN YAŞAMLAR
Modern kölelik hukukta tanımlanmamıştır

Yine eksik verilerle tahmin edilen ve en azından kesin 15,4 milyon insan rıza göstermedikleri zorla evlilik yaşıyordu. Yani, cinsel özerkliklerini kaybetmiş olmayı da içeren ve genellikle “evlilik” kisvesi altında emek sağlama durumuna zorbalıkla düşürülen bu insanların yaşamları çalındı.

Kadınlar ve kız çocukları modern kölelikten orantısız bir şekilde etkileniyor ve bu da 28,7 milyonu veya toplam toplamın yüzde 71’ini oluşturuyor. Daha doğrusu, kadınlar ve kız çocukları, ticari seks endüstrisinde zorla çalıştırma mağdurlarının yüzde 99’unu ve diğer sektörlerde yüzde 58’ini, devlet yetkilileri tarafından dayatılan zorla çalıştırma mağdurlarının yüzde 40’ını ve zorla evlilik mağdurlarının yüzde 84’ünü temsil ediyor.

Modern köleliğin dört kurbanından biri çocuktu. Evlenmeye zorlananların yaklaşık yüzde 37’si (5,7 milyon) çocuktu. Çocuklar, zorla çalıştırma sömürüsüne maruz kalanların yüzde 18’ini oluşturuyordu. Bu sayı devlet yetkilileri tarafından çalışmaya zorlananların yüzde 7’sini temsil ediyordu. Ticari cinsel istismarda bulunan çocuklar, bu istismar kategorisinde, (mağdurun çocuk olduğu durumlarda, güç şartı yoktur) toplam mağdurların yüzde 21’ini temsil ediyordu.

Son beş yılda, 89 milyon insan, birkaç günden beş yıla kadar değişen süreler boyunca bir tür modern kölelik yaşadı. Mağdurların zorla çalıştırıldığı ortalama süre, devlet yetkilileri tarafından dayatılan bazı biçimlerde birkaç gün veya haftadan zorla cinsel sömürü için yaklaşık iki yıla kadar değişiyordu.

Bölgesel rakamlar

Modern kölelik, dünyanın her yerinde her meydanda var desek abartmış olmayız.. Modern kölelik en yaygın olarak Afrika’da (1.000 kişi başına 7.6), ardından Asya ve Pasifik (1.000’de 6.1), ardından Avrupa ve Orta Asya’da (1.000’de 3.9) yaygın. Bu sonuçlar, bazı bölgelerde, özellikle Arap Devletleri ve Amerika’da mevcut veri eksikliği nedeniyle çok daha fazla bir şekilde yorumlanmalıdır.

Özellikle zorla çalıştırma için yaygınlık Asya ve Pasifik’te en yüksektir; burada her 1.000 kişiden dördü mağdur olmuştur, bunu Avrupa ve Orta Asya (1.000’de 3.6), Afrika (1.000’de 2.8), Arap Devletleri (1.000’de 2.2) ve Amerika (1.000’de 1.3) izlemektedir.

Kilit bölgelerdeki, özellikle Arap Devletlerindeki verilerin sınırlarına dikkat çekerken, veriler zorla evlilik ön tahminlerinin Afrika’da en yüksek olduğunu (1.000’de 4.8), ardından Asya ve Pasifik’in (1.000’de 2.0) olduğunu göstermektedir.


ZORLA ÇALIŞMA

Bu çalışma, özel aktörler (özel işletmelerdeki işverenler gibi) tarafından dayatılan zorla çalıştırma ile devletler tarafından dayatılanlar arasında ayrım yaparak farklı zorla çalıştırma biçimlerini incelemiştir. 24,9 milyon zorla çalıştırma mağdurunun 16 milyonu özel ekonomide, 4,8 milyonu zorla cinsel sömürüde ve 4,1 milyonu devlet yetkilileri tarafından dayatılan zorla çalıştırmadaydı.

Zorla işçilik sömürüsü

2016 yılında tahminen 16 milyon kişi özel sektör dahil zorla çalıştırılıyordu. Erkeklerden daha fazla kadın, 9,2 milyon (yüzde 57,6) kadın ve 6,8 milyon (yüzde 42,4) erkek olmak üzere özel olarak dayatılan zorla çalıştırmadan etkilenmektedir. Bu erkek ve kadınların yarısı (yüzde 51) borç esaretinde yani kişisel borç, zorla emek elde etmek için kullanılır. Bu oran, tarımda, ev işlerinde veya imalatta çalışmaya zorlanan yetişkinler için yüzde 70’in üzerine çıkmaktadır.

İş türünün bilindiği durumlar arasında, zorla çalıştırılan sektörler; yetişkinlerin en büyük payı ev işçileri (yüzde 24). Bunu inşaat (yüzde 18), sanayi (yüzde 15) ve tarım ve balıkçılık (yüzde 11) olarak izliyor.

Zorla çalıştırma mağdurlarının çoğu acı çekti. İşverenlerden veya işe alım uzmanlarından, durumdan ayrılmalarını engellemenin bir yolu olarak çoklu zorlama biçimleri  geliştirildi. Mağdurların yaklaşık dörtte birinin (yüzde 24) maaşları kesildi veya ödenmesi gereken ücretlerin ödenmemesi tehditleriyle ayrılmaları engellendi. Bunu şiddet tehditleri (yüzde 17), fiziksel şiddet eylemleri (yüzde 16) ve aileye yönelik tehditler (yüzde 12) izledi. Kadınlar için, mağdurların yüzde 7’si cinsel şiddet eylemleri bildirmiştir.

YETİŞKİNLERIN ZORLA CİNSEL SÖMÜRÜSÜ VE ÇOCUKLARIN TICARİ  ve CINSEL SÖMÜRÜSÜ

Tahmini 3,8 milyon yetişkin zorla cinsel sömürü mağduru ve 1,0 milyon çocuk ticari ve cinsel sömürü mağduru olmuştur. 2016 yılında. Mağdurların büyük çoğunluğu (yüzde 99) kadın ve kız çocuklarıydı. On kurbandan yedisinden fazlası Asya ve Pasifik bölgesinde sömürüldü. Bunu Avrupa ve Orta Asya (yüzde 14), Afrika (yüzde 8), Amerika (yüzde 4) ve Arap Devletleri (yüzde 1) izledi.

DEVLET TARAFINDAN DAYATILAN ZORLA ÇALIŞTIRMA

2016 yılında devlet tarafından dayatılan zorla çalıştırmada ortalama 4,1 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar arasında, ekonomik kalkınma amacıyla tarım veya inşaat çalışmalarına katılmak üzere devlet yetkilileri tarafından işe alınan vatandaşlar, askeri nitelikte olmayan işleri yapmaya zorlanan genç askerler. Mahkumlar iradeleri dışında çalışmaya ve  kararlaştırılmayan toplumsal hizmetleri yerine getirmeye zorlandı.

Zorla evlilik

2016 yılında, tahminen 15,4 milyon insan zorla evlilik yaşıyordu. Bu toplamın 6,5 milyonu önceki beş yılda (2012-2016) meydana gelmiş ve geri kalanı bu dönemden önce gerçekleşmiş ancak devam etmiştir.

Erkekler de zorla evlilik mağduru olabilirken, mağdurların çoğu (yüzde 88) kadın ve kız çocuklarıydı ve evlilik sırasında 18 yaşın altındaki mağdurların üçte birinden fazlası (yüzde 37) vardı. Çocuk mağdurların yüzde 44’ü 15 yaşından önce evlenmeye zorlandı. Kilit bölgelerdeki, özellikle Arap Devletleri’ndeki verilerin sınırlarına dikkat çekerken, veriler 1.000 kişi başına zorla evlilik yaygın olarak  Afrika’da en yüksek olduğunu (1.000’de 4.8), ardından Asya ve Pasifik’in (1.000 kişi başına 2.0 mağdur) olduğunu göstermektedir.

Veri kaynakları ve metodoloji

Tek bir kaynak modern köleliğin tüm biçimleri için uygun ve güvenilir veri sağlamadığından, gerektiğinde çeşitli veri kaynaklarından yararlanan birleşik bir metodoloji benimsenmiştir. Bu Küresel Tahminleri oluşturmak için kullanılan metodoloji, 2012’den 2016’ya kadar beş yıllık bir referans dönemini kapsayan bu verileri birleştirdi. 2012 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen ve toplamda yaklaşık 89 milyon insanı temsil eden zorla çalıştırma ve zorla evlilik vakalarına ilişkin tüm veriler,  modern köleliğin temel tahminlerini oluşturmak için analiz edilmiş ve işlenmiştir.

GELECEK YAZI: ÇÖZÜM NEDİR?

 

About Hasan Şükrü Dal

Check Also

Anayasal aptallık-Yusuf Zamir

Devlet sapkınlığının kapitalizm öncesi toplumlardaki örgütlenişi güçlerin (erklerin) birliğine, kapitalist toplumlardaki örgütlenişi ise güçler ayrılığına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com