İki tarafı keskin bıçak,” Düzensiz Göçmenler”

İki tarafı keskin bıçak
“Düzensiz Göçmenler”

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
Karşı çıksan “Irkçı”, onaylasan “ Vatan haini”
“İki ucu pis değenek” türünden bir sorun.

Adı üstünde “Düzensiz Göçmenler.” Sorunun adı çözümü bağrında taşıyor.
Düzenle o zaman…

İnsanlık tarihi boyunca insanlar tek tek yada kitlesel olarak yer değiştirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu ihtiyacın kaynağı çoğunlukla ekonomiktir. Kimi zaman savaşlar, iç savaşlar, iç karışıklıklardır.

Daha ilkel toplumlarda, toplumsallaşma sürecinde daha verimli topraklar daha iyi beslenme yaşam olanakları İçin insanlar topluca oradan oraya göçmüştür. Göçtükleri yeni yaşam alanlarındaki toplulukları kah savaşarak egemenliklerine geçirmiş, kah bünyelerinde taşıdıkları kendilerinin bağışık oldukları öldürücü virüsları bulaşı yolu yada savaşarak ile yok etmişler topraklarını yaşam alanlarını ellerinden almışlardır.
Göçler İnsanlığın “fıtratında” vardır.

Bugün Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika bu göçlerle şekillenmiş. Amerikan nüfusunun nerdeyse tamamını “filan asıllı” Amerikan vatandaşları oluşturur.
Amerika’ya göç, göçen ve göçülen açısından karşılıklı çıkar ilişkisi içinde gelişmiştir.
Ancak Amerika’da göç kotasını doldurmuş ki artık sınırlarına duvar örmektedir.
Yeni göçlere sınırlarını kapamaktadır.

1900’lü yılların Dünya savaşları sırasında yeniden şekillenen coğrafyamız bu yeniden şekillenme gereği mübadeleler, tehçirler, göçler yaşamıştır. Bu süreç göçen ve tehçirler nedeni ile doğduğu, yaşadığı toprakları, evlerini, mallarını, mülklerini terk etmek zorunda kalan toplumlar, kimlikler açısından çok acılı süreçler olmuştur.

Ülkemiz açısından böyle bir süreç yakın tarihte Almanya Göçüdür.
Yine Ülkemizden Almanya’ya göç her iki tarafın karşılıklı çıkarları temelinde gelişmiş “Düzenli bir göç” tür. Ve ekonomik temellidir. O göçün ikinci, üçüncü kuşakları yer yer Alman toplumunun sosyolojisini etkilemektedir.

Yine yakın tarihimizde Ülkemiz yurttaşlarının bir bölümü 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi nedeni ile Ülkesini terk edip uzun yıllar hatta bir kısmı kalıcı olarak göçmen bir yaşama zorunlu olmuştur.
Avrupa Ülkeleri Askeri Darbe nedeni ile Ülkemizde oluşan antik demokratik, baskıcı siyasal ortam nedeni ile ülkemizin ilericilerine sınırlarını, toplumlarını açmıştır. Korumuş kollamıştır, onları bağrına basıp vatandaşı bellemiştir.

Günümüzde Ülkemizde yaşanan “Göçmen Sorunu” Coğrafyamızdaki bölgesel savaşlar ve iç karışıklar nedeni ile Ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların esas hedefleri Avrupa Ülkelerine geçiş için Ülkemizi geçiş köprüsü olarak kullanması ancak Avrupa Ülkelerinin koyduğu engel nedeni ile Ülkemizde kalıcılaşması sonucu oluşan kontrolsüz,”Düzensiz Göç”tür.
Bugün,Iraktan, Suriye’den, Türki cumhuriyetlerinden Güney Afrika Ülkelerinden Asıl hedefleri Avrupa ülkelerine geçiş
Olan “Düzensiz Göçün” Ülkemiz ekonomisi, sosyolojisi, sosyal yaşamında yaratttığı sorunları tartışmaktayız, bu sorunlara çözüm aramaktayız.

En son Afganistan kökenli yolu yönteminde bir çok tuhaflık barındıran kitlesel “Düzensiz Göç”Ülkemizde yaşanan göçmen sorununu dahada kaotik bir hale getirmiş. Kamuoyunda Göçmen sorunu daha çok tartışılır olmuştur.
“Düzensiz Göçmen”sorunu;”Irkçılar” ve “ Vatan hainleri” olarak, toplumumuzu,
kamuoyunu ikiye bölmüştür.

Sorunun adı “Düzensiz Göçmenlik” ise çözüm;
Düzenli hale getirilmesidir NOKTA
Düzenleyin o zaman.

Gelişmiş Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi.

Osman Naci Balta
15 Ağustos 2021

iPhone’umdan gönderildi

About OsmanNaciBalta

Check Also

Sosyalistler kapitalist şirketlerden ne öğrenebilir? Cevri:Yazar:Paul S.Adler

Sosyalist bir ekonomiye geçişi nasıl hayal edebiliriz? Olmadık yerlerde ipuçları var: minyatür planlı ekonomiler geliştiren …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com