TKP’NİN 100. YILI NEDENİYLE İ.BİLEN’İN KENDİNİ PUTLAŞTIRMASI!

TKP’NİN 100. YILI NEDENİYLE İ.BİLEN’İN KENDİNİ PUTLAŞTIRMASI!

 

TKP’nin 1973 Atılımı’ndan sonra gizemli biçimde TKP ve yöneticilerini idealizasyon zehrini kullanarak putlaştırdığını görüyoruz. Parti üyelerine verilen hava “yenilmez, her zaman doğru yolda olan “TKP Merkezi” imajıdır. Partinin hiçbir zaman yanlış yapmayacağına inanan parti üyeleri, kendi beyinlerini TKP Merkezi’ne teslim ettiler. TKP Merkezi de zaten kendi beynini “proletarya enternasyonalizmi” adına SBKP’ye teslim etmişti.

İdealizasyon ve putlaştırmanın sonucu şu oldu: En başta SBKP ve TKP yöneticilerinin eleştirilemeyeceğine duyulan bir inanç! Parti kararlarının yanlış olabileceği ihtimalini dışarıda bırakan bir inanç!

***

“Hatırlarsak İ.Bilen, Zeki Baştımar’ı yerinden indirirken ona yönelttiği eleştirilerin en başına “şahsa tapınmayı” koymuştu. Zeki Baştımar kendini putlaştırıyordu. Peki, İ.Bilen Genel Sekreter olduğunda kendisinin putlaştırılmasına karşı mı çıktı?

1973’ten sonra İ.Bilen kendini putlaştırmanın yolunu döşedi. Kendisine TKP MK tarafından yapılan övgülere açık kapı bıraktı. Parti yayınları İ.Bilen’i büyük komünist olarak yüceltirken sessizce dinledi.

TKP’nin Sesi Radyosu 18 Ekim 1977’de İ.Bilen’in hayatını anlatan “Biyografi” yazısını okudu. Baştan sona kadar övgü dolu olan bu yazıdan bölümler aktarmamız gerekiyor.

Bilen yoldaş şimdi Türkiye Komünist Partisi’ni, işçi sınıfını Büyük Oktobr Devrimi’ne bağlayan canlı bir köprüdür.

Aradan 55 yıl geçti. Bilen yoldaş Leninci savaş yolundan bir gün bile ayrılmadı. Yaşamını tümüyle Partisine, işçi sınıfına, komünizm ülküsüne adadı. Komünist disiplini bozmadı. Komünist morale leke sürmedi. TKP saflarında, yorulmak bilmez bir çabayla, özveriyle savaştı.

Şimdi TKP Bilen yoldaşın önderliğinde çetin savaşların içindedir.

Partimiz Marksizm-Leninizm ve proletarya enternasyonalizmi yolunda ilerliyor! Bu ilerleme TKP’nin Leninci Genel Sekreteri Bilen yoldaş ile kopmazcasına bağlıdır.[1]

Aynı tarihte yine TKP’nin Sesi Radyosu, TKP MK’nın İ.Bilen’in 75. Yaş gününü kutlama mesajını yayınladı. Bu mesaj Bilen’i yanılmaz bir önder, bir kahraman olarak sunan bir mesajdı. Bazı bölümleri şöyle;

Ulusal bağımsızlık, barış, demokrasi ve sosyalizm için TKP’nin savaşı, senin savaş yolun, ağır baskı, terör altında, ‘hapis, zindan, kan’ içinde geçmiştir. Yükselen işçi sınıfının güç kaynağına dayandın, proleter direngenlik, devrimci özveri, Bolşevik atılımcılık gösterdin, böylelikle bu çetin engellerin üstesinden gelmeyi bildin. Her zaman Marksizm-Leninizm’in ülkü ve ilkelerine, proletarya enternasyonalizmine sıkı sıkıya bağlı kaldın.

Anti-komünizmin ve anti-Sovyetizmin eski ve yeni biçimlerine karşı, Maoculuğa, Troçkizme, TKP düşmanlığına karşı savaşı partimiz bugün senin önderliğinde yürütüyor, bundan böyle de yürütecektir.

Değerli İ.Bilen yoldaş

TKP, senin Leninci önderliğinde, Genel Sekreterliği’nde bu görevlerin üstesinden gelecektir. Türkiye Komünist Partisi, komünistler böylesi bir durumda, Senin gibi bir yöneticisiyle kıvanç duyuyor.[2]

***

İ.Bilen’in putlaştırılmasına en fazla hizmet eden TKP örgütü, R.Yürükoğlu’nun yönettiği İngiltere parti örgütü oldu. “Bilen Yoldaş Çok Yaşa” diye bir broşür çıkardılar. Broşürün Giriş bölümünü İ.Bilen’i yüceltmelerle doldurdular. Şöyle ki:

 

Bugün TKP’nin Genel Sekreterliği’nde, Türkiye devrim hareketinin önderliğinde Bilen yoldaş var.

(…)

Bilen yoldaş, dünüyle bugünüyle büyük bir Lenincidir. TKP saflarında geçirdiği 55 yıllık savaş yolu özverilerle, zindanlarla, sürgünlerle, akıl almaz yiğitliklerle doludur.

Bilen yoldaş doğruları veriyor, doğruları gösteriyor. Bu onun Leninizm’e, proleter enternasyonalizmine bağından, TKP’de 55 yıllık savaşından, Suphilerle, Hacıoğullarıyla ortak Bolşevik yolundan ayrılmaz. Bilen yoldaş, işçi sınıfımızın biricik partisi TKP’nin Leninci önderi, atılımlı, en genç savaş eridir. ‘Bilen Yoldaş Çok Yaşa’ – Bu belgi TKP’nin, bu belgi işçi sınıfımızın, tüm halkımızın belgisidir.[3]

Bundan daha kötüsünü R.Yürükoğlu yaptı. Bu broşürün sonuna, Londra’da yapılan, “İ.Bilen’in 75. yaş günü kutlama toplantısında” yaptığı konuşmayı koydu. R.Yürükoğlu fantezi dünyasını işin içine kattı, inanılmaz şeyler söyledi. İ.Bilen, yunus balıklarının içini bildirilerle doldurarak Komintern’e götürmüş(!)

İ.Bilen’in yaşamı, fazla sözcük aramadan söyleyelim, efsanevi bir yaşamdır.

Haliç’te partiye girişinden bu yana defalarca kayıkla Karadeniz’i geçişi, yunus balıklarının içini bildiri doldurarak Komintern’e götürüşü, işkenceler, hapisler, dağlarda çete savaşlarına, gerilla savaşlarına katılması, oralarda yaralanması, düşman cephaneliklerini basışı.[4]

  1. Yürükoğlu yaptığı yanlışı ileride anlayacaktır. Ne var ki, bunun sonuçları kendisi açısından kötü olacaktır. İ. Bilen’i tüm parti basınının idealize etmesi, şahsa tapınma değil midir? İ. Bilen, Zeki Baştımar’ı bu konuda eleştirdiğini hatırlamamış mıdır? Sonra, Lenin’in, Marx’ın, Engels’in “kişisel tapınmayı” nasıl eleştirdiğini İsmail Bilen bilmiyor mu? Bolşevik Partisi, Lenin’in 50. doğum gününü kutlamayı kararlaştırdığında, Lenin bunu protesto etmişti. Övücü konuşmalar başladığında çekip gitti.

İlginç olan nokta şudur: Kruşçev, Stalin’i “kişisel putlaşma” yarattı diye eleştirmişti. Kendisi yönetime gelince kendini putlaştırdı. Bilen, Zeki Baştımar’ı bu konuda eleştirdi; kendisi Genel Sekreter olunca eleştirdiği şeyi kendisi yaptı.

Demek ki, “Stalinci kendini putlaştırma” fenomeni kolay geçmiyor; kalınca kalıyor.

(Mehmet İnanç Turan, Mustafa Suphi’nin Partisi’nde Sosyalizm ve Enternasyonalizm, Etki Yayınevi, 2018, s.169-173.)

 

 

[1] I.Bilen, aktarma Bilen Yoldaş Çok Yaşa!, İşçinin Sesi Dizisi, s.27-29,34.

[2] Bilen Yoldaş Çok Yaşa!, İşçinin Sesi Dizisi, s.35,36,37.

[3] Bilen Yoldaş Çok Yaşa!, İşçinin Sesi Dizisi, s.5,26.

[4] R.Yürükoğlu, İ.Bilen’in 75. yaşgününü kutlama toplantısında yaptığı konuşma, aktarma Bilen Yoldaş Çok Yaşa!, İşçinin Sesi Dizisi, s.85.

About Sait Almis

Check Also

METİN ŞENERGÜÇ ANMASI VE “ORİZONUN ÖTESİ” KİTABININ TANITIMI-Admin

Metin’in ölümü üzerinden beş yıl geçti. Bu ölüm yıl dönümünde, yayınlamaya ömrünün yetmediği Orizonun Ötesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com