TKP’NİN 100. YILI VESİLESİYLE: İ. BİLEN’İN 73 ATILIMINDAKİ ROLÜ!

TKP’NİN 100. YILI VESİLESİYLE: İ. BİLEN’İN 73 ATILIMINDAKİ ROLÜ!

 

İ. Bilen’in Parti tarihinde ufak tefek hataları, eksikleri değil; büyük tarihsel politik suçları vardır. En büyük suçu, kendisine muhalif olan yoldaşlarına karşı aldığı insanlık dışı tutumlardır:

  • 1929 yılında parti içi muhalefetin önderlerinden olan Nâzım Hikmet’in partiden atılması.
  • Stalin döneminde, en başta üst düzey parti yöneticiliği yapmış olan Salih Hacıoğlu olmak üzere baskıya uğrayan yoldaşlarına sahip çıkmaması.
  • 1964-1965 TKP muhalefetine karşı insanlık dışı tutumu. Kendisine karşı çıkan Bilal Şen ve yoldaşlarına yaptığı baskılar.
  • Hikmet Kıvılcımlı’yı kanser hastası olmasına rağmen Sovyetler Birliği’ne aldırmaması. Onun ölümünü çabuklaştırması.
  • Yerine geçeceği Zeki Baştımar’ı parti içi demokrasi ile değil bir komployla devirmesi. SBKP’ye bu komploda yardımcı olması.
  • 1978 İşçinin Sesi muhalefetine karşı aldığı anti-demokratik tutum. R.Yürükoğlu’nu haksız biçimde partiden atması.
  • 73 Atılım döneminde kendinin putlaştırılmasına izin vermesi. Tıpkı Stalin gibi!

İdeolojik, teorik yanlışları bir yana; parti yaşamında bu kadar günahı olan İ. Bilen, 1973 Atılım döneminde SBKP’nin isteğiyle bir SBKP memuru olarak olumlu bir işlev görmüştür. SBKP istemeseydi, İ. Bilen kendi başına 1973 Atılımını yapabilir miydi? Yapabilseydi bunu daha önce yapardı. 1973 Atılımını yaptıran belirleyici güç SBKP’ydi.

Sovyetler Birliği, Türkiye’de yükselen devrimci hareketin dışında kalmak istememiş; hareketi kontrol altında tutabilmek için TKP’ni canlandırmaya karar vermiştir. Uzun yıllardır Türkiye devrimci hareketi için parmağını kıpırdatmayan İ. Bilen, partinin atıl bırakılması suçunu Yakup Demir’e yüklemiş, SBKP ile birlikte onu tasfiye ederek kendisine verilen görevi üstlenmiştir.

Bu süreci Mehmet İnanç Turan’ın kitabından aktarıyorum:

“İsmail Bilen artık TKP MK Birinci Sekreteri’dir. Türkiye’de TKP, “1973 Atılımını” başlatacaktır. TKP’nin Türkiye’de yeniden örgütlenmesi kararı ve onayı yine SBKP ve ASBP üzerinden geçecektir.

Zeki Baştımar’ın görevden alınmasına karar veren İsmail Bilen (Marat) ve Aram Pehlivanyan (Ahmet Saydan), SBKP’den iki yetkili ve ASBP’den iki yetkiliyle birlikte bir toplantı yaparlar. Bu toplantının ikinci bölümüne ASBP ile “iyi ilişkileri” olan Mustafa Demir (Nejat Yelkenci) ve Ali Durak (Şiko Durmaz) katılır. Böylece dört kişilik TKP Politbürosu’nu oluştururlar.

Bu toplantı hakkındaki bilgiyi nereden biliyoruz? Mustafa Demir’in, Haluk Yurtsever’le 20 Şubat 2002’de Berlin’de yaptığı görüşmeden! Haluk Yurtsever aktarıyor:

1973 Atılımı’nın dört kişilik ilk politbürosunun üyelerinden biri olan Mustafa Demir, bu toplantı öncesinde biri V.V.Zagladin, olmak üzere Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nden iki, Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) Sosyalist Birlik Partisi’nden iki yetkiliyle TKP’den İsmail Bilen (Marat) ve Aram Pehlivanyan’ın (Ahmet Saydan) bir araya geldiklerini, toplantının ikinci bölümüne kendisini (Mustafa Demir / Nejat Yelkenci) ve Ali Durak’ı (Şiko Durmaz) çağırdıklarını belirtiyor.[1]

Demek ki, “TKP 1973 Atılımı” sadece TKP’nin kararıyla değil, daha çok SBKP’nin, ASBP’nin kararı ve onayıyla başladı.

Şüphesiz ki, komünist partilerinin aralarında dayanışma göstermesi çok doğal. SBKP’nin ve ASBP’nin TKP’ye yardım etmesi gerekir. Proletarya enternasyonalizmi açısından doğal olmayan şey, SBKP’nin ve ASBP’nin bu dayanışmanın karşılığı olarak TKP yönetimini belirleme hakkını kendilerinde görmeleri, Politbüro toplantılarına katılmalarıdır. Ayrıca TKP’nin bunu proletarya enternasyonalizmin gereği olarak kabul etmesi, SBKP’nin ideolojik-politik görüşlerini gözü kapalı savunmasıdır.

1973 TKP Atılımı’nın beşinci kişisi Aydın Meriç (H. Erdal) olacaktır. H. Erdal, İ. Bilen tarafından Türkiye’den gelen birinci üye olarak partiye alınacak ve anında TKP Politbüro üyesi yapılacaktır. H. Erdal, nasıl TKP Politbürosu’nun beşinci üyesi olduğunu şöyle anlatır:

Yakub Demir yoldaşla görüşmek üzere yurt dışına çıktım. Eski ilişkilerden birinin kapısını çalıp, Yakub Demir’le görüşmek istediğimi söyledim. Bu yoldaşın tanıştırdığı tanımadığım bir kişi Yakub Demir’le görüştürmeye götürürken, yarı yolda artık Yakub Demir’in bu görevi yapmadığını, bir başka yoldaşın olduğunu, onunla görüştüreceğini söyledi. Ben de, doğru ya da yanlış, politik bir tercih yapıp, bu yoldaşla görüştüm. Bu ilk görüşmemizde İ.Bilen bana Türkiye’de yeniden inşa edilecek komünist partisinin 1 no’lu üyesi, 1 no’lu yöneticisi olduğumu, beni komünist yapanların komünist sayılmaması gerektiğini söyledi.

İkinci sohbetimizde, İ. Bilen, yaptığımız görüşmenin Politbüro toplantısı olduğunu söyledi. Ben de böylece Politbüro üyesi oldum![2]

İşte TKP, SBKP’nin onayıyla bu biçimde oluşturulmuş beş kişilik Politbürosu’yla Türkiye’de 1973 Atılımı’na başlar. Parti yayın organı Atılım gazetesi 8 Ocak 1974’te yayına başlar. 1974’te beş kişilik Politbüro, TKP Üçüncü Programı’nı taslak olarak hazırlar. 1977 Konferansı (1977 Moskova Konferansı) bu programı onaylar.

“TKP 1973 Atılımı” Sovyetler Birliği’nin katılımıyla başlatılsa da, bu süreçte İ. Bilen’in tarihsel olarak önemli ve olumlu bir rol oynadığını kabul etmek gerekir. TKP bu atılım sayesinde Türkiye siyasetinde pasif bir güç olmaktan aktif bir güç olmaya doğru adımını atmıştır.”

(Mehmet İnanç Turan, Mustafa Suphi’nin Partisi’nde Sosyalizm ve Enternasyonalizm, Etki Yayınevi, 2018, s.162-165.)

[1] Haluk Yurtsever, Yükseliş ve Düşüş – Türkiye Solu 1960-1980, Yordam Kitap, 2008, s.210.

[2] H.Erdal, TKP’mizi Yükseltelim, İşçinin Sesi Yayınları, 1983, s.15.

About admin

Check Also

METİN ŞENERGÜÇ ANMASI VE “ORİZONUN ÖTESİ” KİTABININ TANITIMI-Admin

Metin’in ölümü üzerinden beş yıl geçti. Bu ölüm yıl dönümünde, yayınlamaya ömrünün yetmediği Orizonun Ötesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com