Tag Archives: marx

MARKS’IN DEMOKRASİ TEORİSİ- M.Taş

Komünist manifestoda Marx işçi sınıfının hedefini şöyle belirler “proletaryayı egemen sınıfın pozisyonuna yükseltmek, demokrasi savaşını kazanmaktır.” Marks ve Engels hiçbir zaman demokrasiyi sosyalizmden ayırmadı. Gerçek demokrasiyi veya sosyalist demokrasiyi bir politik sistem olarak değerlendirmediler. Onu değerler sisteminden oluşan, sürekli değişime uğrayan ve büyüyen, özünü koruyan ve kendisini aşan bir toplumsal model gibi gördüler. Marx ve Marksistler demokrasinin belli bir sınıfın …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com