Ukrayn’da savaşa hayır! Suriyede Yaaaylalar yaylalar.

“Ukrayna’da savaşa hayır!
Suriye’de; Ay akşamdan ışıktır yaaaylalar yaylalar.”

Başlık aslında Rusya-Ukrayna gerilimini en iyi ve en özet olarak açıklayan ifadedir.
Bu yaratıcı başlığı sayfa arkadaşımız Hayri Ata’dan aldım.
Evet ideal olanı;
“Yurtta barış, dünyada barış.” Savaşa, insan, canlı ölümüne neden olacak her türlü çatışmalı girişime karşı çıkmak…

Hiç bir savaşın hiç bir haklı gerekçesi olamaz.
Evet bizlerde her türlü Emperyalist yayılmacılığa, hangi amaç İle olursa olsun bağımsız bir Ülkenin iç işlerine şiddetle, fiziki müdahalelerine karşıyız.

Bağımsız ülkelerdeki yönetimler gerek kendi aralarında gerekse kendi halkları İle yaşadığı sorunları barışçıl yöntemlerle, baskıya ve şiddete başvurmadan barışçıl diplomatik yollardan çözmelidir.İdeal olanı da budur.
Bu evrensel yaklaşıma kimsenin karşı çıkacağını düşünmüyorum.

Ancak yaşamın akışı böyle olmuyor. Tabiidir ki bu konu da da tutarlı olmak gerekmektedir.
Başlığımızda bu konu İle ilgili süregelen tutarsızlığı vurguluyor.

Bu sürecin; İnsanlığın varlığından toplumsallaşma süreçlerinden itibaren tam tersi bir anlayışla işlediğini görmekteyiz.
Savaşlar, işgaller ve yarattıkları insanlık dramları…

Çok gerilere gitmeyelim. Çok yakın tarihte içinde yaşadığımız Coğrafyada Bugün Rusya’nın Ukrayna’ya ile girdiği çatışmalı süreci eleştiren başta ABD olmak üzere içinde Türkiye’nin de bulunduğu özellikle NATO Ülkeleri Ortadoğu Coğrafyasını tarumar edip yaşanmaz hale getirmedi mi?

Bugün Ukrayna’daki çatışmalı süreci eleştiren Başta ABD olmak üzere özellikle Türkiye’ninde dahil olduğu NATO Ülkeleri Suriye’de rejimi devirmeye yönelik çatışmalı sürecin başat aktörleri değil miydi?

Ve Türkiye de dahil olmak üzere söz konusu NATO Ülkeleri askerleri Suriye’de ve Orta Doğu Coğrafyası topraklarında çatışmalı bir sürecin içinde halen konumlanmış değiller mi?
Halen Orta Doğu toprakları halkları Emperyalist işgal altında değil mi?

Ukrayna’ya yönelik RUS askeri müdahalesini konuşurken Türkiye’nin de dahil olduğu başta ABD olmak üzere NATO Ülkelerinin Orta Doğu Ülkelerine yönelik askeri müdahalesini görmezden gelmek amansız derin bir çelişki olmuyor mu?

Son yüzyıldır Dünyada İnsanlığın yaşadığı tüm felaketlerin ki buna kimi doğa olayları, hastalık salgınları da dahil birinci dereceden sorumlusu Vahşi Kapitalizm ve yayılmacı Emperyalizmdir.
Bu bugün Orta Doğuda yaşanan Dram ve Ukrayna’da süren çatılmalı süreç için de geçerlidir.

Evet Rusya Ukrayna’daki çatışmalı müdahalesine bir an önce son verip sorunu diploması masasına taşırken, Orta Doğudaki işgal güçleri bütün varlığı İle Orta Doğudan çekilmelidir.

Osman Naci
02/03/2022
İSTANBUL

About OsmanNaciBalta

Check Also

Arjantin’in Karanlık Gecesi

 Fabrizio Casari, Rebelion, 23/11/2023 Arjantin’deki son seçim sonuçları endişe verici, belki de değil ve sadece …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com