Yapay Zeka Teknolojisi İnsanlığı Tanrılaştırıyor mu?-Nevcivan Balta

Yapay zeka, teknoloji ve buna bağlı olarak internet ağının dünya genelinde kullanımının gelişmişlik düzeyi, günlük yaşamda, sanayide robotik makinalaşma aracılığıyla mühendislik alanlarında, mimaride, tıpta kullanılan araçları geliştirerek, bugün   insanlığın yeni bir sanayi devriminin eşiğindeki bir sürecin başlangıcında olduğunu gösteriyor.

İnsanlık tarihinde kritik süreçlerde benzer etkileşimler yaşanmıştır. Bu süreçler toplumların medeniyet düzeyinde niteliksel sıçramalara neden olmuştur. Bunun ilk örneklerden biri yazının bulunmasıdır. İnsanlığın ilkel zamanlarında, sözlü iletişim yerine geçen yazılı iletişim daha hızlı bir iletişim sağlayarak kültürel evrime yol açmıştır.

Buna benzer bir başka örnekleme; madenlerin işlenmesiyle taştan sopadan yapılan üretim araçlarının geliştirilerek, tunçtan, bakırdan daha sonraları demirden yapılan ilk üretim araçları oluşturularak toplumsal evrimi   ilkel komunal yaşamdan, ilkel yaşama ve sonrasında feodal toplum yaşamına   geçişini sağlamıştır.

Üretim araçlarının bu evrimi tarımın gelişmesine göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişi sağlamıştır.

Küçük sitelerden, köy yaşamına ve kentlere geçiş, yapılaşmanın artışına mimarinin gelişimine, mühendislikte ilk ilkel makinelerinin yapımından daha gelişkin makinalara, köprülerin barajların yapımına, dev metalik dünyaya gidiş süreci yaşanmıştır.

Bu gelişmeler, yontma taş devrinden, bakır tunç metallerinden demirin kullanımına, çeşitli alaşımların keşfine ve en dayanıklı alaşım çeliğin elde edilmesiyle uzun süreçte kullanılmış, bugün bu metaller yerine uçak sanayinde bor metalinin kullanıldığı daha dayanıklı metallerin alaşımların kullanımına geçiş süreci teknolojide nitel değişimi sağlayan niceliksel değişimlerdir.

Keza Tekerleğin bulunması ,kara ulaşım araçlarının gelişmesine yol açmış,  ilk kara taşıtlarını geliştiren insanlık,  daha sonraki süreçte buharlı makineleri elektrikle çalışan  trenleri geliştirmiş  ve yüksek teknolojide çalışan yeraltı metro sisteminin kurulmasına giden ulaşım teknolojisi ile baş döndürücü gelişmeler devam etmiş, hava ulaşımında ısınan gazla yükselen balonlardan  yapay zekanın robotik teknolojinin kumanda merkezinde kullanıldığı uçaklara , uzay teknolojinde uzay araçlarının üretimini sağlamış  ve uzay teknolojisine giden süreç yeni yeni keşiflerle devam  ediyor.

İnsanlığın gelişmişlik düzeyi, toplumsal iletişimde de aynı paralelde ilerleyerek, iletişim aracı olarak yazının kullanılmasıyla mektupla başlayan ilkellikten, hızla telgrafla haberleşmeye, telefonla konuşmaya, siyah beyaz televizyondan renklisine ve bugün görüntülü konuşulan akıllı telefonlara dia fonlu kamera sistemli güvenlik araçlarına giden hızlı iletişim ağlarını oluşturdu.

Tüm bu endüstriyel gelişmişlik bir anda olmadı. Milyarlarca yıl süren insanlık tarihinde insanlığın bilimi geliştiren aklı ve emeği sayesinde oldu.

Niteliksel sıçramalar ve sanayinin gelişmesine öncülük eden buluşlar insanlık tarihindeki niceliksel birikimlerin sonucunda gerçekleşti.

Yakın çağda bu gelişmelerin dönüm noktası Rönesanstır.

Avrupa da yaşanan Rönesans sonraki evrede bilimde sanatta teknolojideki gelişmeler daha da hızlandı nerde ise tabir uygunsa her alanda “Işık hızında” gelişmeler yaşandı.

Bugün gelinen noktada insanlık yeni bir Rönesans’ın eşiğinde teknolojide niteliksel sıçrama yaşıyor.

Bu nitel sıçrama daha öncesinden başlayan bilimsel buluşların siber teknolojinin sonucundaki niceliksel değişimlerden kaynaklanıyor.

Bu gelişmelerin hepsi birbirini tetikleyerek insanın kendi anatomisini fizyolojik yapısının detaylarını keşfetmesi anlaması, hücre içindeki kalıtım materyalinin keşfi ve moleküler yapısının deşifre edilmesiyle genetik bilimindeki buluşları tetikledi.

Bir yandansa evreni ve yaşadığı dünyayı kavraması gelişti. Bunu sağlayan şey yapılan bilimsel buluşlardır.

Bu buluşlar ve keşifler   özellikle fizik matematik ve tıp alanında ve top yekûn bilimde buluşların ortak etkisiyle ve bunun yarattığı birikimin   nitel sıçramaya neden olan   sonucudur.

Yakın dönemde bu sürecin hızlanmasını başlatan ” Bilgisayarın” keşfidir.

Bilgisayarın ve bilgisayar kullanımının yavaş yavaş yaşamın içine girmesiyle başlayan süreç insanın duyusal olarak doğayı algılayışının nasıl olduğunun merakıyla sinir hücrelerinde yarattığı etki ile sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarının nasıl çalıştığının incelenmesi ve bilimsel olarak kavranması, buna bağlı olarak insanın algılama ve öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması  aşamasına gelindi.

Bu hızlı yapay zeka teknolojisi birden gelişmedi.

Da Vinci’nin kas çizimlerinden başlayan ilkel tıp deneyleri ile devam eden hayvan fizyolojisinin ve insan beyninin nasıl çalıştığı anlamaya çalışırken gelinen noktada insan denen canlı makinenin çalışma prensibinin keşfi yapay zeka robot yapımı teknolojisini başlattı.

İnsanın ve hayvanların sinir sistemlerinin çalışma prensiplerinden ilham alan yapay zeka modellemesi, bugün geliştirilen yeni modellemelerle   sanal makinelerin oluşumuna geçilmiş durumda.

Yapay sinir algılayıcıları, canlı organizma gibi çalışarak yapılan insansı robotlar insan beyninin çalışma prensiplerine uygun robotik çalışmalar düzeyine ulaşan bilimsel süreçtir.

Bu ironi bilimsel gelişmişlik ironi bir soruyu da sordurmadan edemiyor!

Bu süreç insanı antik çağlardaki gibi tekrar insan tarafından tanrılaştıran bir sürece mi işaret ediyor?

Zeki canlı formu insanın yaşadığı yerkürede her geçen gün insanlık kapalı devre sanal sistemin içinde kendi yarattığı Matrix ini her alanda oluşturduğu iletişim ağlarında vakit geçirdiği bir sürece gidiyor.

Bu süreci tetikleyen fizik tıp ve genetikteki, bilgisayar siber teknolojideki akıl almaz buluşların mühendislik alanlarına yansımasıdır.

Fizikten türeyen Elektronik biliminde, basit elektrik devrelerinden yarı iletken malzeme ile çalışan devrelerin kullanımına geçilmiştir.

Şimdi ise bunun yerine kuantum teknolojisi ile çalışan bilgisayarlar ve bilgisayarın beyin haline geldiği makine robotlar dünyasına girişin eşiğindeyiz.

Hızla gelişen yazılım sektörü , Yapay zeka sistemini geliştiren robotik  mühendislik , tıptaki buluşlar, tüm kara, deniz, hava ulaşım araçlarını  etkileyen elektronik yönetim , bu teknoloji ile donatılan hava taşıtları ile  gelişen  uçak sanayinden ,  uzay araçlarının yapımına ,  hızla gelişen askeri silahlanma teknolojisi, bu teknolojide   kullanılan insansız hava araçlarına geçiş, günlük yaşama yansıyarak  gittikçe daha fazla fark edilen insanlığın yeni bir teknolojik evreye geçtiğini gösteren emareler oluyor.

Geçmiş yüzyıllarda da her sanayi devriminden sonra insanlığın toplumsal yaşamında da köklü niteliksel sıçrama yaratan etkiler görülmüştür.

Bugün de insanlığın rotası geçmişte uzay yolculukları uzay seyahatindeki siber teknoloji gibi bilim kurgu romanlarına, filimler konu olan kurgusal makinalar gerçek yaşama taşınıyor.

Yeni teknolojide üretilen hava taşıtları gerek kullanılan dayanıklı metaller Borun bir yapım metali olarak kullanılması, hidrojen ve uranyumun yakıt olarak kullanımı vb.., enerji sağlayıcı nükleer yakıtların kullanımına aday teknoloji, ulaşımı havadan daha hızlı daha kısa sürelerde gerçekleştiren seyahatler planlanıyor ve dünya yer küresinde belki de gelecekte uzayın derinliklerindeki mekanları yakınlaştırıyor.

Endüstriyel gelişmeler Fabrikalarda üretimde insan emeğinin kullanımı değişiyor. İlkel atölyelerde başlayan kol emeğinin kullanımı gelişen makinalar robotlarla çalışan makine sistemlerini kurarak, sanayide kol emeğinin kullanımını azaltarak insanın kafa emeğini öne çıkaran akıllı makinalarla üretim yapılır duruma geliyor.

Aynı teknoloji kullanılarak Tıpta geliştirilen yapay robot makineler insan vücudunda imkansız görülen mikro düzeydeki alanlarda cerrahi müdahale ve ameliyatları mümkün kılıyor.

Genetik bilimi tüm canlı organizmaların DNA yapılarını çözerek kopyalayabilir duruma geliyor.

Toplumsal yaşamın içinde uydu aracılığı ile her yer elektronik takip ve kamera sistemi ile kontrol edilir duruma gelmiş durumda.

Hiç kimsenin hiçbir devletin gizlisi saklı sırları kalmıyor.

Özel yaşamlara müdahale olduğu gibi devletlerin internet ağlarının güvenliği korunamıyor bilgiyi saklamak güçleşiyor.

Gittikçe daha şeffaf bir toplumsal yaşam insanların özgürlüklerini kısıtlıyor.

Siber teknoloji insanlarla robotların birlikte yaşadığı bir gezegene dönüşen dünyanın geleceğini ve toplumsal yaşamı kökten etkiliyor.

Sonuç olarak;

Bugün çok kutuplu devletler sisteminde yaşana rekabet teknolojide de sürüyor. Bu gelişmeler geleceğe dair bir süreçte hızlı teknolojik gelişmeleri tetikleyerek dünyanın tümünü kapsayan tek kutuplu bir net Works içinde yaşanan tek dünya devletine gidişi gösteriyor.

Bunun sağlanmasının ön koşulu da dünya devletlerinin kendi iç savaşlarını her düzeyde durdurmayı başarması, türünün yok oluşunu tehdit eden çevresel sorunları kontrol altına alması durumunda gerçekleşebilir.

Bu da devletler arası güç birliği ile insanlığın oluşturacağı teknolojik düzey uzaya yönelmeyi sağlarken teknolojiyi geliştirerek hayal olan   gezegenler arası yolculukları mümkün kılacak bir sürece de işaret ediyor.

Bunun ironi örneği, ABD’li iş adamı Elon Mask’ın “Mars’a seyahat biletlerini şimdiden satmasıdır!”

Tüm bu gelişmelerin gösterdiği sonuç ise; hiç kimsenin inkar edemeyeceği gerçek bugünün insanlığının gelişim evresinde, Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin ve bunun başlattığı teknolojik devrim süreci   2000’li yılları insanlığın yeni miladına taşıyor.

Nevcivan Balta

About admin

Check Also

Anayasal aptallık-Yusuf Zamir

Devlet sapkınlığının kapitalizm öncesi toplumlardaki örgütlenişi güçlerin (erklerin) birliğine, kapitalist toplumlardaki örgütlenişi ise güçler ayrılığına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com