KAPİTALİZM STABİLİZE EDİLMELİ Mİ?

Birileri, kapitalizm mi yoksa Büyük Reset’mi diye sorsa kapitalizm derim.

Kapitalizm, büyük reset adıyla kurgulanan dijital kölelik düzeninden bin kat daha evladır.

Yanis Varoufakis “kapitalizm stabil kalmalıdır” diyor. Kapitalizm hem nesnel hem de öznelde gidicidir.

Yanis, gitmesin diyor. Bence de gitmesin. Ancak dünya egemenleri kapitalizmin defterini dürmek için acele etmektedirler. Zira nesnel koşullar çöküşü getirmekte ve çöküş sonrası egemenlik de gidecektir. O nedenle bir yandan kapitalizmin tasfiyesi, diğer yandan da yeni kölelik düzeninin kurulumu birlikte gerçekleşmektedir.

Büyük reset, ekonomi ve siyasetin kapanıp yeniden açılmasıdır. Çökmeden yani enkaza dönüşmeden “devrim” yapacaklar. Egemenler oturdukları evi değiştirecek ve artık kapıda kapitalizm yazmayacak.

Yanis Varoufakis “kapitalizm stabil kalmalıdır” diyor. Daved Harvey, “sermaye çökmemelidir” diyor. Her ikisini de anlıyoruz. Çöküşle birlikte büyük insani kırılmalar ön görüyorlar. Bu konuda son derece haklıdırlar. Ancak çöküş öznel ve iradi değil, nesneldir. Çöküşü kaçınılmaz gören egemenler ipi kendi elleriyle çekiyor.

Mesele, ekonomisiz bir toplumda bu bayların egemen olma isteğidir. Şimdiye dek ele geçirdikleri veya hükmetmiş oldukları dünyaya farklı bir tarzla yeniden egemen olabilmektir. Devlet ve sermaye elitleri birlikte hareket etmektedirler.

Gerek Harwey, gerekse Yanis, kapitalizmi bu şekilde tutmalıyız diyorlar. Bu şekilde durmadığında çok büyük insani kırılmalar olacak ve insanlık bir anlamda büyük bir yıkım ve tufanla karşılaşacak diyorlar. (mealen)

Son yirmi yıldır çöküş ile ilgili tüm yazılarımda “kapitalizmi yıkalım” demiyordum. Böylesi bir faaliyet zaten yoktu. Tüm sosyalist kesimler zaten çöküş ve yıkılmayı beklemiyordu. Ne olduysa 2010 öncesi bir gün, E.Kürkçü vurmazsan yıkılmaz dedi. Kimse vurmadı ama yıkılıyor. 2019’a dek devrimci seçenek ve sistemin yıkıma gittiğini fark eden yoktu. Neyse şimdi çöküş görülüyor ve devrimci fikirler fışkırıyor.

Bugün devrimci seçenek, yani insani ilerleyişin önü açıktır. İnsan bilinci dinamizm elde edebilir. 1789 öncesinde gibiyiz. Yeni bir 1789 Yalanına inanılmamalıdır. O tarihte çöküşün içinden devrim olasılığı %100 gibiydi ama %10 gibi bir devrim oldu. İnsanlığın büyük kısmı, özgürlük bulamadı. Bugün yeni bir ekonomik toplumsal biçim kurulamaz. Kapitalizmin içinden gelecek tüm dönüşümler insana karşıdır.

Tarih insani ilerleyiştir. İnsanlık tümüyle kapitalizmin eline geçmiştir. Dolayısıyla kapitalizmin içinden tarih çıkarma olasılığı yoktur. Yanis ve Harwey bunu görüyor ve kapitalizmin stabil kalmasını istiyor.

Komünist devrim bir tarihtir. Tarih eski sistemin içinden çıkar. Eski sistemin içinde tarih çıkaracak bir dinamik yoktur. Dikkat ettiyseniz son otuz yıldır tarih gibi olaylar görmedik. Karşılıklı savaş görülmedi.

Yanis ve Harwey’nin fikirleri tartışılır. Kapitalizmin çöküşünü önlemek mümkün değildir. Sistem tam çöküşü önlemek için virüs üretti. Virüs sayesinde çöküş önlendi ve ekonomi nefes aldı. Ekonomi %10 gibi bir daralma ile çöküşten sıyrıldı. Virüsle müdahale edilmeseydi ekonomi tümden çöküşe gidecekti

Virüs ilk çıktığında “sermaye dar alana çekilecektir” diye yazmıştım. Çok orijinal bir fikirdir. Dar alanda büyük sermayeler, küçük sermayeleri elde ederek, kendilerine ömür elde ederler. Şayet böyle bir şey olmasaydı dev sermayeler ölüme sürüklenecekti. Sermayenin dar alana çekilmesi, hizmet sektörü ve devletteki tasfiyeler bir mecburiyet değil, bir siyasettir. Dünya egemenleri, bir yandan kapitalizmi dar alana çekerken diğer yandan da insanı zincirlemektedir. Harwey ve Yanis bu olup biteni görmüyor ve bilmiyor olamazlar.

Kapitalizmin stabil kalması bizlere rağmen mümkün değildir. Kapitalizmin bitişini gören, gözü dönmüş bir egemen siyaset var. Egemen siyaset artık kapitalizmi istemiyor. Kapitalizme sahip çıkarak egemen siyasetin önüne geçemeyiz. Egemen siyasetin “Marksist” görünümlü Türkiye ayağını izliyorum. “Aşırı sağ salgın önlemlerine karşı” diye manşet atmışlar. Salgın önlemleri, sermaye ve devlet uzlaşmasıdır ve bu baylar salgın önlemlerinin ardında duruyorlar. Onlarda biliyorlar ki bu önlemler, sermayeler ve devletlere yol açtıracaktır.

Aşırı sağ dedikleri, uzlaşmaya ayak direyen ulus devlet ve küçük sermaye siyasetçileridir. Dev sermaye sahipleri ile devlet sahipleri, bir mutabakatla insanlık üzerinde egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Dikkat edin Troçkist maskeli bu şahıslar, eski tarz devrimi, dünya ölçekte savunacak. Buna da dünya devrimi diyecekler. Oysa devrim tarihseldir. Sermaye devlet uzlaşısı ile insanlığa yedirecekleri devrim, en kötü egemenlik tarzıdır. Faşizm bile bunların devrimi yanında masum kalır. Bunların devrimi, insanı yok ediyor. Nasıl ki 2010 Anayasasına YAE dediler, bugünde yeni tarz egemenliğe de YAE diyeceklerdir.

Kapitalizmin stabil kalması, devlet sermaye uzlaşmasının kurguladığı egemenlik tarzından çok daha iyidir. Ancak dünya egemenleri yeni tarz egemenlik biçimi üzerinde yol almaktadır. Plan işlemektedir.

Kapitalizmin stabil kalması önerisi tartışılmaya değerdir. Ancak dünya egemenlerinin niyetleri de göz ardı edilmemelidir. Şayet, kapitalizmin stabil kalma fikri ile büyük reset fikri bir yerde buluşuyorsa bu çok tehlikelidir ve kabul edilmezdir.

About admin

Check Also

ÇİN NEDEN KAZANIYOR?(2)- Çeviri

Sorun teknoloji ya da ekonomi değil, insan hakları 2 Çin’in Siyasi Sistemi Her şeyden önce, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com