TKP’NİN YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ (ON YEDİNCİ YAZI) SİLVAN’DA ASKERLİK, ARDINDAN TKP ANKARA İLK KOMİTESİ-Cavlı Çulfaz

29 Mayıs 1975 tarihinde Londra’dan Türkiye’ye döndüm. Temmuz 1975’de üç buçuk aylık kısa dönem askerlik için Silvan’a gittim. Metin Kazancı, Aykut Polat, Murat Karayalçın, Cengiz Okman, Tuğrul Eryılmaz, Hüseyin Atabaş, Cenap Nuhrat, Murtaza Bor, İlkay Sunar taburdaki askerlik arkadaşlarım arasındaydı.

İlk gün içeri girmek için nizamiyenin önünde bekleşirken on iki-on üç  yaşlarında çocuklar etrafımızı sarmışlar, nereden geldiğimizi merakla soruşturuyorlardı. Ayaküstü biraz sohbetten sonra hafifçe el ense çeker gibi çocuklardan birinin başını okşayacak oldum. Fıldır fıldır dönen gözlerinden zekâ fışkırdığı besbelli olan çocuk, herhalde kanı da ısınmıştı ki bana, “abi sen ya kürtsün ya da komünist” dedi. Daha ilk gün Silvan’da kendimi ele vermiştim.

Silvan’daki askerliğim sırasında Lice depremi meydana geldi. 10. Piyade Alayı’nın yemekhanesinde öğle yemeğini yerken birden masalar hareket etmeye, tabaklar şangur şungur devrilmeye başlayınca bazılarımız izdiham yaratıp birbirini ezdi. Aynı gece artçı sarsıntılar sırasında birkaç mütedeyyin ilâhiyatçı arkadaşımız telâşla kendilerini ikinci katın balkonundan aşağı atıp kollarını bacaklarını kırdılar. Daha sakin hareket edebilselerdi bir şey olmayacaktı.

Silvan’da üç buçuk aylık askerlik benim için sanki keyifli bir tatil oldu.

1975 ekiminde Ankara’ya döndüm. Eylül 1976’ya kadar Ankara İl Komitesinde görev yaptım. Stoyan Sulemezov’un Ürün yayınları arasında çıkan Tarım Üretici Kooperatifleri başlıklı kitabını Türkçe’ye çevirdim. İngiltere’de iken Türkçe’ye çevirdiğimiz Leninist Strateji ve Taktikler kitabını ta 1950’li yıllarda Kars’tan tanıdığım Tuncer Tuğcu Kızılırmak yayınları arasında yeniden bastı. Bu arada Ankara’da birlikte çalıştığımız İlerici Kadınlar Derneği üyesi yoldaşları sevgiyle hatırlıyor, 2009 yılında yitirdiğimiz Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nadir Akgül (Özlem Özgür) yoldaşı saygıyla anıyorum.

Bu arada Ankara’da bazı üniversite asistanlık sınavlarına girdim. Bunlardan en önemlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku ve Mukayeseli Rejimler asistanlık sınavı idi. Sınava benimle birlikte seksene yakın aday girdi. Bahri Savcı’nın başkanı olduğı anayasa hukuku kürsüsünün öbür hocaları  Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal, Cem Eroğul ve Fazıl Sağlam idi. Önce yazılı, sonra sözlü bir sınava girdik.

http://www.diken.com.tr/mumtaz-soysal-mumtaz-bey-mumtaz-abi-mumtaz-mumtaz-hoca/

Metin Günday ile benim aramda çekişmeli geçen sınavı önce bir oy farkla Günday’ın kazandığı belirtildi. Bu arada Bülent Dâver’in başkanı olduğu kürsüde asistanlık sınavını bire karşı dört oyla Yavuz Sabancı kazanmıştı. Yavuz Sabuncu’nun asistanlığını kürsü başkanı olan Bülent Dâver veto edince, anayasa hukuku asistanlığı sınavının benim ve Günday arasında yenilenmesi, bu sınava Bülent Dâver’in vetosuyla haksızlığa uğrayan Yavuz Sabuncu’nun da katılması kararlaştırıldı. Üçümüz arasında yeni bir sınav yapıldı. Sınavı bu kez Yavuz Sabuncu kazandı. 2007 yılında çok erken yitirdiğimiz Profesör Yavuz Sabuncu, hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin  saygısını kazanan bir öğretim üyesi oldu. Metin Günday ise Ankara Hukuk Fakültesi’nde önde gelen saygın bir idare hukukçusu olarak yıllarca görev yaptı.

Ayrıca Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi anayasa hukuku asistanlığı sınavına girdim. Sınav jürisi, Menderes döneminin Demokrat Parti milletvekili Profesör Rıfkı Salim Burçak, eski CHP ve Güven Partisi milletvekili Hamza Eroğlu ile Doçent Coşkun San’dan oluşuyordu.

Sınava girdikten birkaç gün sonra 17 Nisan 1976 günlü Milliyet gazetesinde Örsan Öymen’in Minik Kuş’un Anlattıkları köşesinde şöyle bir haber çıktı:

“Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine asistan alınacak. Adaylardan Cavlı Çulfaz dil sınavından 9 alıyor, Siyasaldan sonra Londra’da doktora yapan bir kişi. Hukuktan Münci Özmen de 8 almış, ama en düşük notu alan (5) Hayati Hazır en kuvvetli aday…. Neden? – Çünkü baskı tepeden… – Neden tepeden? – Çünkü arkadaş Ülkücüler Derneği’nden.

Meğer iki profesör oylarını ülkücü Hayati Hazır’a vermişler ve asistanlığa o atanmış. Bir akşam geç vakit Ankara’da eve geldim. Annem dedi ki: “Oğlum, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde öğretim üyesi olan Coşkun San eve geldi, seni sordu. Senin sınavdaki kâğıdını çok beğenmiş. Sınavın iptali için senin adına Danıştay’da dâva açmak istediğini söyledi. Telefon numarasını verdi. Kendisini aramanı istedi.”

Doçent Dr Coşkun San’ı aradım. Dr San, “sınavda tam bir usûlsüzlük olmuş” dedi. “Yabancı dil barajını aşamayan aday, oy çoğunluğuyla asistan tâyin edildi. Bana izin verirseniz sınavın iptali için sizin adınıza Danıştay’da dâva açıp sınavın tekrarını, yürütmenin durdurulmasını istiyeyim.” Peki deyip Doktor San’a onay verdim. Bir yıl sonra soruşturup öğrendiğimde, meğer Danıştay sınavı iptal etmiş, MHP’li Hayati Hazır’ın asistanlığı da kabul edilmemiş.

Öğretim üyesi olamamıştım ama ülkücü bir tosuncuğun da usûlsüz olarak atanmasını Dr San’ın Danıştay’da açtığı iptal davası sâyesinde hiç farkına varmadan engellemiştim.

Öğretim üyesi olamadığıma fazla üzülmedim. Yoldaşlarımdan ikisi o tarihlerde SBF’ye asistan olmuşlardı. Ama 12 Eylül darbesi geldiğinde TKP’li oldukları gerekçesiyle tutuklanıp ağır hapis cezası aldılar. Ellerine geçseydim benim başıma da aynı belânın geleceğine hiç kuşku yoktu. Zaten parti hemen İstanbul’a gelmemi ve basın-yayın işlerinin başına geçmemi istiyordu.

Bu arada eşim Yıldız da Moskova’daki bir yıllık parti okulu öğrenimini bitirip yurda dönmüş, İstanbul’da Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsünde metalurji ve malzemeler bilimi uzmanı olarak mecburi hizmetine başlamıştı.

Ankara’da bir yıllık İl Komitesi üyeliğinden sonra Eylül 1976’da İstanbul’a taşındım.

About Mehmet Tas

Check Also

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır

Avrupa solunda uluslararası dayanışma gerçeklikten çok bir yanılsamadır Kemer sıkma politikalarının uygulandığı yıllarda, Avrupa’nın radikal …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com