KÜRESEL SAHTECİLİK

Kendi boylarını aşan dönüşüme gidiyorlar.

Belki de hiç insan ölmeyecekti. Ancak insanlar korkmalıydı.

Korkmalı ki dönüşümün yaratacağı, insani kırılmalar fark edilmesin.

Türkiye’de daha ilk vak’a görüldüğü zaman, ölümlerin az olacağını yazmıştım. On binlere ulaşacağını ise hiç düşünmüyorum.

Toplumların, korku ve panikle endişeye sürüklendiği zaman, komünistler gerçekleri söyler. Korku ve paniğin yerini bilinç alır.

Virüs’ün Türkiye’ye gelmesi ile ABD borsalarının %30’a varan düşmesi, eş zamana denk gelmiştir.

ABD borsalarının büyük düşüşü, dünyada büyük bir dönüşümü işaret ediyordu. Bu dönüşümün asli olduğunu, virüsün ise örtü olduğunu ayni günkü konuyla ilgili ilk yazımda yazdım. Ayrıca, ölümlerin kopartılan gürültüye kıyasla çok az olacağını da ilk günden yazdım. Aradan 20 güne yakın bir zaman geçti.

Doğrusunu isterseniz, bir afet göremiyorum. Bütün dünya evlere kapandı. İnsanlar sokaktan çekildi ve korku filmi gibi endişeyle beklemeye başladı. Bunlar çok doğal; boylarını aşan bir dönüşüme gidiyorlar.

10 Mart’ın hemen ardından virüsün az ölümlü bir örtü, dönüşümün ise gerçek olduğunu yazmıştım.

Bugün bu söylediklerimden bir santim geriye çekilmem. Yıllardır beklediğim çöküş gerçekleşmektedir.

YENİ EKONOMİK TOPLUM

Eskinin ekonomi çökmektedir.

Öncelikle çöküşü tartışmak istemiyorum. Çöküş aleni, yeni bir ekonomik toplumsal biçim gelebilir mi?

Bu soruyu yanıtlamak gerçekten zordur. Ekonomik toplum, meta üreten toplum demektir. Yapay zeka ile işleyen üretim teknolojileri meta üretimini ortadan kaldırmaktadır. Meta üretimi geriye düşmüşse orada ekonomik toplum olamaz.

Zorlama önlemlerle bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak, öncelikle ekonomik toplum olabilmesi için bir mutabakat zorunludur. Mutabakat, şimdiye dek üretim güçlerinin şartları ile üretim güçlerini şartlandıran karşılıklı ilişki arasında gerçekleşmiştir. 4.Sanayi devriminde, tayin edici üretim güçleri, yapay zekâlı teknolojilerdir. Bu teknolojiler, gerçekte sermayedir. Bu sermayenin mutabakatı ile ekonomik toplum olasıdır. Ancak çökmekte olan ekonomi, devletin elindedir. O nedenle devlette bu mutabakatta yer alacaktır.

Yapay zekâlı üretim güçlerini elinde bulunduran sermayenin koşulları ile bu sermayeyi koşullandıran, devlet ve finansal sermaye ikilisinin arasındaki karşılıklı ilişkiye yeni tarz bir burjuva toplum diyebiliriz.

META ÜRETİMİ

Yapay zeka üretim teknolojisi gerçekte meta üretmez. Ancak onun üreteceği gereçler, eski teknolojili ile üretilen gereçlerden değer çalacaktır. Bir örnek vereyim. Bir cep telefonu üreticisi, 1000 işçi ile günde 3 milyon dolara tekabül eden gereç üretmektedir. Değişen 20.000, sabit sermaye ise 1000 000 dolar diyelim. (Buna arge ve diğer giderler dâhil) Geriye 1.980 000 dolar fazladan para kalacaktır. İşte bu para, bankacılık, devlet ve üretici firma arasında pay edilecektir. Kendi işçisi üzerinden sadece 20.000 dolar kazanırken, diğer büyük kazanç ise pazarda elde edilen soygundur. Çok az bir değerle ifade edilmesi gereken cep telefonu, çok değerli, şatafatlı bir metaya dönüşmüştür. Dünya boyut üretken emekçilerin ürettiği metalarda 1 980 000 dolar değersizleşme gerçekleşecektir. Yapay zekâlı meta üretimi, ancak böylesi soygunlarla gerçekleşmektedir. Küçük para sahiplerinin, piyasadaki kayıpları da ayrıca bu tarz meta üretimine yardımcı olmaktadır. ÖTV, faiz ve tekelcilik, sarmalı altında meta üretiliyor.

DÖNÜŞÜMÜN ADRESLERİ

Yeni ekonomi, hizmet sektörünü, petrole dayalı otomobil sektörünü ve devlet kütlesinde tasfiyelere gidecektir. Bu tasfiyeleri de devrim diye yedirmeye çalışacaklardır. Hizmet sektörü, petrol ve devlet kütlesi, çok büyük oranda sermayeyi bloke ediyordu. Soygunlar yavaş gerçekleşiyor ve bu süreçte dev mekanizmalara sermaye yetişemiyordu. Devletler ve dev şirketler borç batağında kalmışlardı. “Devlet ve şirketler artık borçlanmayacak.”

Din dâhil, hizmet sektöründe tasfiyeler göreceğiz. Mutabakat, sermayeyi doğrudan üretim ve tüketim alanlarına kaydıracaktır. Devlet işletimleri ise polis ve askeri özel hareket haricinde çoğunlukla yazılım teknolojilerine devredilecektir. Bu söylediklerim, radikallik ister. Mutabakat aklı, radikal dönüşümlere kapalıdır. Neler olacak?

DÖNÜŞÜM, YENİ BİR TOPLUMSAL DEVRİME EŞLİK ETMİYOR

4.Sanayi devrim, toplumsal devrimi dayatıyor. Toplumsal devrim, insan, insan ise doğa ister. Eve kapatılacak insan doğadan koparılacaktır. Böylesi bir toplumsal biçim, insana ait olabilir mi? Devrimi bırakın, insan kaybedilmek üzeredir. Nesnel dünya ile devlet sermaye mutabakatı çatışmaktadır. Bu çatışma, insanı bitirene kadar devam edecektir. Şayet insan bu mutabakatla bağlarını koparır ve özgür alana geçerse iş değişir.

Toplumsal devrim, insana ait bir devrimdir. Mutabık akıl, insan aklı değildir. Nesnel dünya ile çatışma içinde olacaktır. İnsan aklı toplumsal devrim isterken, mutabık akıl ise bu devrime karşı dikilecektir.

MUTABIK AKIL, İNSAN AKLI DEĞİLDİR

İnsan aklı bir yanılsama içindedir. Mutabıkların aklını, insan aklı sanıyor ve kendinden sanmaktadır. Dolayısıyla ekonomi politiğin çevirdiği fırıldakları çözemiyor. Öylesine çok soru işaretleri var ki insan aklı bunlara anlam veremez.

65 Yaş üstü sokağa çıkamıyor ama dışarı çıkanlar eve virüs getirebilir ve evdekilere virüs bulaşabilir. O halde 65 üstü bireylerin evde kalması anlamlı mıdır? Okulların kapatılması, Perşembe kararlaştırılıyor ama okullar pazartesi kapatılıyor. Cuma günü virüs yok mudur? Fatih Terim pozitif ama kendisini iyi hissettiği için eve gönderiliyor. Demek ki virüs ölümcül değil. En büyük paniği devlet çıkarıyor, camiler ikide bir dinsel bir şey okuyor. Paniğe neden olacak mesaj yayınlayanlar ise gözaltına alınıyor. Siyasi liderler, “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyor. Bir hastalık var diye neden her şey değişiyor? Demek ki mesele hastalık değil.

Yazılarımı takip edenler bilir. Uzun zamandır, çöküş bekliyor ve dönüşüme gidileceğini biliyordum. Her yazıda dönüşüme ait bir şeyler yazdım. Çöküş gerçekleşti ama dönüşüme virüsle gidiyorlar. Virüs ikna edici oluyor. Zira ardında ölüm bırakıyor. İnsan, korku ve panikle dönüşümün getirdiklerine itiraz bile edemeyecek. Oysa milyonlarca insan mesleğinden koparılacak, ilk çağ köleciliğini mumla aratacak bir kölecilik geliyor.

Aslında biz bu filmin fragmanını gördük. Sosyal yardım alan insanlar yoksulluğunu belgelediği sürece devletten yardım alabilmektedir. Yoksulluğun kanıtlanması bir türlü aşağılanmaktır. Burjuva toplumda parasız insan aşağı insandır. İnsanlar aşağı insan olabilmek için kapı kapı belge topluyorlar. AKP’ye oy verdikleri için yadırgadığımız bu yığınlar, gerçekte insani özelliklerini kaybetmişlerdir. Virüs hareketi ile başlayan süreçte milyonlarca insan ekonomi dışına itilecektir. Bir iki gün önce açıklama geldi. İşini kaybeden esnaf yoksulluğunu belgelerse sosyal yardım alacak. Milyonlarca insan, aşağı insan sınıfına düşecektir.

KÜRESEL SUÇ ÖRGÜTLERİ

DSÖ, IMF ve BM

DSÖ, Pandemi ilan ederek, küresel korku ve endişe yaymıştır. Bu korku ve endişenin örtüsü altında yeni bir soygun düzenine ortam hazırlamıştır.

IMF, Bu korku ve endişe altında, kendi merkeziyetli ve karşılıksız kripto parasını piyasaya çıkararak, alt devletleri borçlandırmaya çalışacaktır.

BM insan, devlet ayrımında, tavrını devletlerden yana koymuş, küresel sahtecilik afişe edilmemiş ve bütün devletleri kendi çatısı altına almıştır. Kimse artık “dünya beşten büyüktür” diyemeyecek. Gerek kalmadı.

Bütün bunlara rağmen dünyada çok büyük bir insani potansiyelin olduğunu biliyorum. Bu potansiyel, insana ait çok şey taşımaktadır. Zamanla bu sahteciliği çözmeye gayret edecektir. Bilgi ekonomisi de denilen, piyasanın uzlaşısını esas alan, merkeziyetsiz kripto para projeleri de bu sahteciliği yıkabilecek dinamikleri içermektedir.

Merkeziyetli paralar soygun aracıdır. Merkeziyetsiz paralar ise paranın gerçek işlevini, yani değişim aracı olma özelliğini dayatarak, soygunu önlemeye çalışacaktır. Küresel suç örgütlerine ait teorilerin önü de açık değildir.

About admin

Check Also

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com