“SERMAYE VE İDEOLOJİ” – Thomas Piketty

Thomas Piketty’nin çok satan  Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital eşitsizlikle ilgili küresel tartışmaları alevlendirdi. Bu iddialı eserinde Piketty, politika, ideoloji ve tarih hakkındaki düşüncemizde devrim yapmamız istiyor. Son yüzyıldaki eşitsizliği sürdüren fikirleri ortaya koyuyor, sağ ve sol sığ siyasetlerin bugün bizi neden başarısızlığa uğratdığını ortaya koyuyor ve daha adil bir ekonomik sistemin yapısını özetliyor.

Piketty’nin gözlemlediği gibi ekonomimiz gerçekçi değil. Piyasalar, karlar ve sermaye, tercihlere bağlı olan tarihsel yapılardır. Piketty bize köleliği, sömürgeciliği, komünizmi ve hiperkapitalizmi veren ve milyarlarca insanın hayatını şekillendiren çelişkili sosyal grupların maddi ve ideolojik etkileşimlerini inceliyor. O, yüzyıllar boyunca insani ilerlemenin sık sık iddia edildiği gibi, mülkiyet hakları veya istikrar arayışı  olmadığını büyük sürükleyici gücün eşitlik ve eğitim için mücadele  olduğu sonucuna varıyor. 1980’lerden bu yana bu ilerlemeyi rayından çıkaran aşırı eşitsizliğin kısmen komünizme karşı bir tepki olduğunu, fakat aynı zamanda cehaletin, entelektüel uzmanlığın ve kimlik siyasetlerine sürüklenmemizin meyvesi olduğunu da kanıtlamaya çalışıyor.

Bunu anladığımızda, ekonomi ve siyasete daha dengeli bir yaklaşım öngörebiliriz. Piketty yeni bir “katılımcı” sosyalizm, eşitlik, sosyal mülkiyet, eğitim ve bilgi ve güç paylaşımı ideolojisi üzerine kurulmuş bir sistem savunuyor. Sermaye ve İdeoloji günümüzün vazgeçilmez kitaplarından biridir. Sadece dünyayı anlamamıza yardımcı olmayacak, aynı zamanda onu değiştirecek bir çalımadır.

About Mehmet Tas

Check Also

Bir Egemenlik Aracı Olarak Sanatta Ödül-Sinan Abuzer Akdağ

Egemenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran ve her kesimden insanı bu yarışma kültürü içine çeken bu anlayış, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com