LATİN AMERİKA’DAN (17)-Admin

Demokrasinin 40 Yılı: Feminist Bir Denge- Çeviri

1983’te diktatörlüğün sona ermesinden bu yana, gerilimler, direnişler, demokratik ilerlemeler feminist taleplerden ayrılamadı. Ortak ebeveyn otoritesi ve bağlayıcı boşanmadan kürtajın daha yakın zamanda yasallaştırılmasına kadar, kadın hareketlerinin mücadeleleri hem sokaklarda hem de kurumlarda çeşitli sektörleri temsil etti. Bir Kadın daha Eksilmeden (Not one less) hareketi, şiddete karşı mücadelede ve bekleyen haklar için bir kilometre taşıydı.

Kadınlar için Arjantin demokrasisinin 40 yılına damgasını vuran kilometre taşlarının gözden geçirilmesi, ilerlemeleri ve elde ettikleri kazanımları ölçmemize olanak tanır. Diğer toplumsal hareketlerle bağlar kuran çoğul, çeşitli, nesiller arası bir kadın hareketi, bugün hayranlık ve gururla  ama aynı zamanda büyük bir endişeyle bakabileceğimiz bir yol açtı. Radikal sağın hüküm sürdüğü 2023 seçim bağlamı, bize sokaklarda, sınıflarda, kampüslerde ve aile yaşamında oluşturulan hakların, politikaların ve uzlaşıların dayandığı temellerin ne kadar sağlam olduğu sorusunu dayattı.

– Natalia Gherardi, Yeni Toplum (Nueva Sociedad), İspanyolca,Kasım-Aralık, 2023

https://demokrasibirlikdayanisma.com/2024/02/19/demokrasinin-40-yili-feminist-bir-denge-ceviri/

 

Küçülme Hareketi’nin (Dostça) Bir Eleştirisi

  1. Küçülme projesi, ortaya çıkan sorunları yeterince algılamıyor

Küçülme Hareketi, küreselleşmiş, sanayileşmiş, finansallaşmış, neoliberal, cinsiyetçi, ekstraktivist, emperyalist dünya düzenine çok çeşitli eleştiriler ve alternatifler getiriyor. Bu eleştirilerin ve alternatiflerin birçoğunun ekonomik büyümeyi azaltmakla hiçbir ilgisi yoktur. Hatta para reformu dahil ticareti daha adil hale getirmek için önerdiği reformlar, barınma hakkı, ataerkillik, reklamcılık, adil vergi, borcu azaltma, yerli halkların hakları ve dekolonizasyonu engelleme gibi toplumsal değişimle de bir ilgisi yoktur.

Küçülme stratejisi aslında “… ütopik hayallerin doldurulduğu bir çuval.” Kapitalizmden bıkmışların, daha titiz düşünce üretenlerin bir hareketi olabilir, olmalıdır. Böyle olması çok iyi, çünkü tüm göstergeler, tüketici-kapitalist toplumdan hoşnutsuzluğun kaynama noktasına ulaştığını gösteriyor.

-Ted Eğitmeni, Rebelion, 10/02/2024

https://demokrasibirlikdayanisma.com/2024/02/19/kuculme-hareketinin-dostca-bir-elestirisi-ceviri/

 

Latin Amerika’da “Yumuşak” Darbeler

Oto Higuita, Telesur, 8. 02.2024

Latin Amerika’daki darbeler, ABD emperyalizminin yerli oligarşinin kıtadaki ekonomik ve jeopolitik çıkarlarını savunmaya yönelik stratejik kararlarının sonucudur. Genel olarak 1950-1980’de yapılan darbe süreçlerinde; kan dökme, askeri işgal, hükümet binalarının bombalanması (La Moneda, Şili, 1973), sıkıyönetim kararnameleri, muhalefetin bastırılması, kayıplar (Arjantin’deki diktatörlük döneminde 30.000 kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor) ve infazlar olurdu……..

“Sert ve şiddetli” darbelerden farklı olarak, yirmi yılı aşkın bir süredir, halkın oylarıyla ve anti-neoliberal, çevre, sosyal adalet ve barış talepleriyle seçilen başkanlara ve onların hükümetlerine karşı, devletin rolünü değiştirmek ve onu en çok arzu eden egemen sınıfların hizmetine sunmak amacıyla “yumuşak” darbe stratejileri uygulanıyor. “Yumuşak” veya yasal darbe önceden kurulur ve hazırlanır. İnfazı, darbenin nesnesi olan hükümetler tarafından işlendiği varsayılan yolsuzluk veya yasal normların ihlaline dayanan adli suçlar yoluyla gerçekleşir.

– Oto Higuita, Telesur, 8. 02.2024

https://demokrasibirlikdayanisma.com/2024/02/19/latin-amerikada-yumusak-darbeler-cevir/

 

Latin Amerika’da Aşırı Sağ- Kısa bir özet- Admin

Aşırı sağ Latin Amerika’nın hemen hemen tüm ülkelerinde kültürel hegemonyayı ele geçirmek amacıyla atağa kalktı. Son günlerde Arjantin ve Kolombiya’da etki alanlarını genişletti. Sokaklarda güçlü kampanyaları organize ederken ideolojik saldırılarının hedefinde “kültürel Marksizm, radikal feminizm ve ilerici politik değerler var.

Politik savaşımını tekelleşmiş geleneksel kitle iletişim araçlarından yürütmeyen aşırı sağ belli bir güce erişen sosyal ağlardan yürütüyor. Felakete dönüşen kapitalist ekonomi üzerinden polemiklere girmiyor, onların deyimiyle ilerici hegemonyaya karşı koymak için kültür alanlarını tercih ediyor. Onlara göre, sol devrimci kazanımlarını kaybetmiş, ancak fikirlerini akademide, medyada, kültürel üretimde, uluslararası örgütlerde ve devlet aparatlarına sızarak kültürel alanda hegemonyasını korumaktadır.

– – Ezequiel Saferstein, Agustín Laje, el cruzado de la nueva derecha latinoamericana (kısaltıldı) Nueva sociedad, ENERO 2024

https://demokrasibirlikdayanisma.com/2024/02/19/latin-amerikada-asiri-sag-kisa-bir-ozet-admin/

About Mehmet Tas

Check Also

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MEKTUBU-çeviri

Şili Devlet Başkanı Sayın Gabriel Boric Font’a hitaben yazılmış mektup Sayın Gabriel Boric Font, Şili …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com