LATİN AMERİKA’DAN- Admin

Darbeden Yaklaşık 50 Yıl Sonra: Şili’de Medya ve İnkarcılık

Darbenin 50. yıldönümü anma törenleri çerçevesinde, Şili’de şimdiye kadar çok az kullanılan “inkârcılık” kamuoyu tartışmalarında kullanılmaya başlandı.

Neden inkârcılık? Çünkü ilerici hükümet, 1973’te Salvador Allende başkanlığında iktidarı oluşturan Halk Birliği (UP) partilerinin askeri müdahaleyi kışkırtan hataları dikkate almaya zorlandı (ya da kendi deyimleriyle “susmayı” tercih etti). Bu mantığı izleyerek, UP’nin hatalarına odaklanarak, darbeyi ve diktatörlüğün insan hakları ihlallerini görmezden gelmek inkarcılık olur.

Bu durumda, tarihimizdeki en karanlık ve en acımasız olaylardan birini anmak için hükümet girişimleri başladığında, hakikatin onları insan hakları tartışmasının sorumluluğunu üstlenmeden nedeni ne olursa olsun darbeyi haklı çıkarma girişimleri kabul edilemez. Ve bu bağlamda, gerçeklerin söylemsel bir araç olarak basitleştirilmesinin önem kazandığı yer olmuştur.

İnkârcılık, yapılan hataların inkarı anlamına gelmez. Aslında, Allende Hükümeti’nin, UP’deki siyasi partilerin ve bu tarihsel dönemin parçası olan tüm aktörlerin başarıları ve başarısızlıkları hakkındaki tartışma geçmişte olduğu gibi bugün de gereklidir.

Bu nedenle, inkârcılık tartışmasıyla ilgili önemli olan şey, sadece “inkâr” fiilinde değil, aynı zamanda maddi içeriğindedir. Politik aktörler, insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında susmayı değil suçluları deşifre etmeğe azimle çalışmalıydı.

Tarihçi Astorga, “bizi daha sonra gelen hata ve kusurları görmezden gelmek de inkârcılıktır” derken, bir demokraside meydana gelen siyasi stratejik hataları, insan haklarının sistematik ihlali ve Devlet terörizmi yoluyla insanların ve fikirlerin yok edilmesi aynı kefeye konmaz.

Bu inkârcılıktır ve aynı zamanda eleştirel bakışlarını sola ve Allende hükümetine tarihsel “suçluluk” perspektifinden odaklanmayı seçen ana akım sağcı medyanın mantığıdır. Darbenin gerçekleşmesi kimin suçuydu? Olanlar neden oldu? Böylece darbe kurbanları suçlu duruma düşürüldü.

Bu inkarcı bir mantıktır, çünkü kavramın kökenine girersek, inkârcılık, tarihin bir noktasında belirli toplumsal gruplara uygulanan dehşeti örtbas etmek için tarihsel gerçekleri manipüle etmeye çalışan pratiktir. Bunun en iyi örneği (ve aynı zamanda ortaya çıkışı), Yahudi halkına karşı işlenen suçları hem inkar etmeye hem de göreceleştirmeye çalışan Holokost’un dehşetinin revizyonizmidir.

Bu, yalnızca terimin kullanımında bir hata değil, aynı zamanda otoriterliği sağduyuya dönüştürmeyi amaçlayan Şili aşırı sağının mevcut karşı saldırısının bir parçası olan söylemsel bir manipülasyonla karşı karşıya olduğumuzu çok iyi örneklemektedir.

Toplumsal ayaklanmadan bugüne kadar, aşırı sağcı aktörler sloganlarını etkili bir şekilde konumlandırmayı ve toplumsal öfkeyi ilerici hareketlerden daha başarılı bir şekilde kanalize etmeyi, gizli ve “uyuyan” bir devlet olmaktan çıkıp gerçek bir devlet olmaya ve radikal yüzünü göstermeye başladı.

Luciano Santander, Telesur , 4 Ağustos 2023

Guatemalalılar demokrasiyi savunmak için sokaklara dökülüyor

Guatemala’nın demokrasisini ve Guatemalalıların haklarını korumak ve hükümet kurumlarına karşı çağrıları vurgulamak amacıyla halk çiçeklerle sokaklara akın etti.

Guatemala vatandaşları, Kamu Bakanlığı ve Yedinci Mahkeme’nin seçim sürecine karşı yaptığı saldırıları reddettiklerini ifade etmek için başkentin sokaklarında tekrar yürüdüler.

Yürüyüşün, Guatemala özel sektörünün 25 Haziran’da ve bir sonraki 20 Ağustos’ta yapılacak saygı göstermeği amaçlamıştı.

Yürüyüşçüler Yüksek Adalet Divanı önünde yargının ve Yüksek Seçim Mahkemesi’nin yasadışı bir şekilde seçim sürecine karşı çıkmamalarını talep ettiler.

Telesur , 6 Ağustos 2023

ÇOKLU KÜRESEL KRİZDE ENERJİ

İklim krizinin kötüleşmesi, zengin küresel Kuzey ülkelerinde karbonsuzlaşmayı kamuoyunun dikkat merkezine yerleştirdi. Karbondan arındırma olarak anlaşılan politikaları zorlayarak ekolojik geçişi uygulama aşamasına getirdi. Ancak küresel ısınma, birbiriyle örtüşen birkaç krizle bağlantılıdır: covid-19 salgını, Ukrayna’daki savaş ve enerji, enflasyon ve iklim krizleri.

Çok kutuplu emperyalist dünyanın karşı karşıya kaldığı kriz ortamında Yoksul Güney ülkelerinin Sosyo-ekonomik sorunlarına çözümler üreterek karbondan arınma çok zor görünüyor. Büyük olasılıkla Güney’de yeşile boyanmış yeni bir sömürgeciliği tetikleyebilir.

Nueva Sociedad, Ağustos 2023

Kolombiya Hükümeti ile Venezüella’da kurulan ELN arasındaki dördüncü diyalog oturumu başladı

Venezuela Başkan Yardımcısı, Kolombiya’da barışın Latin Amerika için de barış anlamına geldiğini vurguladı.

Monsenyör Dario Monsalve, garantör ülkelerin ve kurumların ve barış sürecine eşlik edenlerin resmi bildirisinin okunması sırasında, “Bu diyalogları memnuniyetle karşılıyoruz ve Kolombiya için sağlam bir barış yolu inşa etmeyi amaçlayan tüm bu girişimleri destekleme taahhüdümüzü yineliyoruz” dedi.

Bu anlamda, Monsalve, “Caracas’taki bu çalışmaların üretken olmasını ve on yıllardır silahlı çatışmalardan etkilenenleri merkeze alan önemli anlaşmaların imzalanacağını” umut ettiğini belirtti.

Adalberto Santana, TELESUR , 11 Ağustos 2023

Ekvador: Beyaz Ticaretinin Gücü

“Ya Vatan ya da mafya”, geçtiğimiz 9 Ağustos Çarşamba günü Quito şehrinin kuzeyinde Ekvadorlu uyuşturucu kaçakçıları tarafından vurularak öldürülen İyi İnsanlar İttifakının- Construye- başkan adayı Fernando Villavicencio’nun sloganıydı. Cinayet, Kolombiya ve Meksika’da yapılanların benzeriydi.Kolombiya’da, Liberal Parti’nin adayı Luis Carlos Galán, 18 Ağustos 1989’da uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürüldü. Liberal lider, yasadışı uyuşturucu ticaretinin patronlarıyla savaşmaya girişmiş ve Medellín Karteli’nin ana lideri Pablo Escobar’ın gücünü kınamıştı. Meksika’da, Luis Donaldo Colosio, 23 Mart 1994’te sınır kenti Tijuana, Baja California’da meydana gelen ve bir kişi tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.

Fernando, Başkan Rafael Correa’nın, Lenin Moreno’nun ve Başkan Guillermo Lasso’nun hükümeti sırasındaki karşıtlarını eşit derecede sorguladı. Hepsini Ekvador’daki mafya gruplarının bir parçası olarak tanımladı. Ayrıca, suçlamalarına, And ulusunun yasama organına talip olan eski güvenlik başkanlarını da dahil etti. Sert eleştirilerinde Kolombiya ve Ekvador’daki güç gruplarının bağlantılarına yer verdi. Kuşkusuz, seçim yarışmasının tam ortasında onu ortadan kaldırmaya istekli çeşitli düşmanlar yarattığı bir gerçek. Ekvador siyasi senaryosunda daha fazla istikrarsızlık yaratmak için iyi tasarlanmış bir suikast.

Adalberto Santana, TELESUR , 11 Ağustos 2023

About Mehmet Tas

Check Also

KOLOMBİYA;Başkan Petro’nun şiirsel, edebi ve ütopik söylemi

Fernando Dorado, Rebelión , 22 Eylül 2023 Gustavo Petro’nun BM’deki konuşmasının son cümlesi ve edebi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com