BASINDAN-kemal yılmaz

Edirne’deki İmralı’ya hesap verecek

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP ve HDP’yi hedef aldı. Erdoğan, CHP’yi dini istismar etmekle suçladı, HDP’li Demirtaş’ın da İmralı’ya hesap vereceğini söyledi.”

“Erdoğan, konuşmasında HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı da hedef alarak sözlerini “CHP’nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” şeklinde sürdürdü.”

https://amp.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-edirnedeki-imral%C4%B1ya-hesap-verecek/a-60397557

Hakkını almak isteyen her işçi Kavel grevini öğrenmeli

“İşçi sınıfının bugün sahip olduğu ne hak varsa onun arkasında hep bir mücadele yatıyor. Bugün de öyle, sadece bir hak kazanmak için değil, mevcut haklarını kullanabilmek için bile işçi sınıfı mücadele etmek zorunda.”

https://gercekgazetesi.net/isci-ve-sendika/hakkini-almak-isteyen-her-isci-kavel-grevini-ogrenmeli

Fransa’nın yüksek menfaatleri ve Paris Davası

“Paris dava dosyası sürerken, üç Kürt kadının katledilmesi dışında iki ayrı suç daha oluşmuştur. Biri, kamu görevlilerinin kasıtlı olarak gerçekleştirdikleri kamu görevinin kötüye kullanılması suçudur. Diğeri ise Ömer Güney’in firar teşebbüsü suçudur. Davanın savcıları ve mahkeme bu kritik suçları görmezden gelerek basit bir olay gibi geçiştirmek istemektedir.”

“Geçen hafta Paris katliamının yıldönümünü nedeniyle Fransa’da ve dünyanın dört bir yanında eylemler yapıldı. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez fotoğrafları taşıyan yüzbinlerce insan aynı talepte bulunuyordu: Üzeri örtülmesin, Paris Cinayeti aydınlatılsın!”

https://www.ozgurpolitika.com/haberi-fransanin-yuksekmenfaatleri-ve-paris-davasi-158270

Devrimsel değişim sürecinde öncü rol oynamak

Program ve strateji yoksa başarılı eylemlikleri gerçekleştirerek işçi sınıfının güvenini tesis etmek tek başına sınıfsal değişim sürecine hizmet edebilir mi?”

“Devrimsel değişim sürecini ancak ve ancak böylesi tarihi bir momentte düzenin sunmuş olduğu seçeneklere bağlı kalmadan, yoksulların direnişini örgütleyerek sağlayabiliriz. Sosyalistlerin/devrimcilerin bir

odak veya koordinasyon oluşturarak varlığını belirginleştirmesi devrimci demokrasi seçeneğinin güçlenmesini sağlayacaktır.”

https://www.karsimahalle.org/amp/2022/01/14/devrimsel-degisim-surecinde-oncu-rol-oynamak

Yapısalcı bir gözle devlet, iktidar, sosyalizm

“Devlet aygıtları, ezilen sınıfları düzensiz ve bölünmüş kılarak iktidardaki bloğu örgütlerler, birleştirirler.”

https://ilerihaber.org/icerik/yapisalci-bir-gozle-devlet-iktidar-sosyalizm-135344

Bir sosyalist; ilerlemeye köstek olan her şeyi ortadan kaldıracak koşulları sağlamayı hedeflemeli

“Elbette ki burada bahsedilen sosyalistler; Marksist Leninist felsefe anlayışını benimseyen, devrimci bir yöntem olan diyalektik bilgi edinme yöntemini kullanan sosyalistlerdir. Özgürlükçü sosyalistler (liberal sosyalistler) için ise öncelik böyle olmak zorunda değildir. Adı üstünde onlar için “özgürlük” belirleyicidir.”

“Özellikle sınıf mücadelesi yerine özgürlükleri koyan, asıl çatışmaların yaşandığı alanı toplum olmaktan çıkarıp bireyin alanına indirgeyen, kapitalizme karşı en büyük mücadeleyi verecek olan emekçi sınıf yerine başka alternatifleri ön plana çıkaran, bütünlüklü toplum teorisi yerine farklılıkları öncü gören ve postyapısalcıların yöntemini seçen yeni sol hareketler için “ilerlemeye köstek olan her şeyin ortadan kaldırılması” gerekli değildir.”

https://ilerihaber.org/yazar/bir-sosyalist-ilerlemeye-kostek-olan-her-seyi-ortadan-kaldiracak-kosullari-saglamayi-hedeflemeli-135581

Kasaba ahlakı ile kâr mantığı arasında “ayhalimiz”

“Biliyoruz ki vergiyi alanla, pedi siyah poşete koyan; TDK’sına “kirli” kelimesinin anlamlarından biri olarak “aybaşı durumunda bulunan (kadın)” yazanla, biyolojik bir periyodu kazanç kapısına çeviren aynı tarafta.”

 “Pedi saklamak, kadını saklamak, pede erişimi zorlaştırmak, kadının gündelik hareketini, kamusal varoluşunu kısıtlamak ve yoksul kadınları türlü hastalıkların içine itmek aynı sürecin parçası durumundadır.”

https://ilerihaber.org/yazar/kasaba-ahlaki-ile-kar-mantigi-arasinda-ayhalimiz-135415

İşçi sınıfı bilinci mi pilici mi?

Tanrı’ya inansan da inanmasan da dinli ya da dinsiz olsan da senin dışında, bağımsız ve nesnel bir dünya düzeni var. İçinde yaşadığın dünya ve toplumsal düzen! Sorun bu! Bu sorun senin inançlı ya da inançsız olmana bakmaz: 1000 lira borcun varsa bu senin inancından bağımsız olarak vardır. Bu borcu ödemek için çok çalışıp az harcayıp para biriktireceksin ya da kötü yola sapacaksın. Ki kötü yola saparsan türlü çeşitlidir. Tanrı varmış yokmuş, dinli ya da dinsizmişsin, bu gerçek değişmez. 1000 lira borçlusun!”

“İşçisin, kendini Kürt kökenli sayıyorsun, Sünni Müslümansın ve Diyarbakırlısın, Nakşibendi tarikatındasın… Ancaaak, işçi kimliğin öteki kimlik parçalarından bağımsızdır. Bunu biliyor musun?”

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ozdemir-ince/isci-sinifi-bilinci-mi-pilici-mi-1899930

Bir Komintern Belgesi

 Belge Komintern ve dolayısıyla Sovyet liderliği ile uluslararası komünist hareketin 1939 itibariyle Türkiye’ye ilişkin geliştirdiği analize dair önemli veriler içeriyor.

“Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939’da Ankara’da imzalanan üçlü “karşılıklı yardım anlaşması” Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası konumlanışındaki kırılma noktalarından biridir. Dümenin İngiltere liderliğindeki Batı emperyalizmine doğru kırılması karşısında Sovyet liderliğinin Türkiye analizinde yenilenmeye gittiği anlaşılmaktadır. Değerlendirmenin bir boyutu da Komintern’i ilgilendirmiş, Komintern Yürütme Kurulu da Türkiye Komünist Partisi’nin görevlerini gözden geçirme gereği hissetmiştir.”

O güne kadar TKP’nin örgütsel ve siyasi çalışmaları, diğer seksiyonlar gibi sosyalist iktidarı amaçlıyor, bu anlamda komünizm adına bir faaliyet yürütülüyordu. Separatla birlikte TKP’nin kendi adına ve komünizm hedefli bir faaliyet yürütmesinin yerine, merkezi bir siyasi yayını olmayan, bilinen Bolşevik örgütlenme modeli yerine üyeleri sendikalar, halk evleri gibi düzen içi kurumlarda çevre oluşturmaya çalışan gevşek bir yapılanmaya geçmesi öngörüldü. Bu değişim partinin Merkez Komite’nin varlığını koruyarak illegal çalışmasını durdurması anlamına da geliyordu.”

https://haber.sol.org.tr/gelenek/bir-komintern-belgesi-323003

 Totalitarizm ve meslek ahlakı

Otoriterlikten totaliterliğe giden iktidarlar, bireylerin özel yaşamlarını, inançlarını, ahlaklarını, aile içindekiler de dahil bütün ilişkilerini, özetle kişiliklerini de biçimlendirmek isterler.

Bu açıdan kendi kullandıkları, çarpıttıkları ve yeniden belirledikleri özel din, mezhep, ırk, milliyet, inanç, ilke ve ahlak kurallarına uyulmasını dayatırlar.

Bunu kolaylaştırmak için de genel kabul gören, din, mezhep, ırk, milliyet gibi kimlikleri kendi parti veya lider yorumlarına göre yozlaştırır ve çarpıtırlar.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/totalitarizm-ve-meslek-ahlaki-1899186

Nagehan Alçı: Sevan Nişanyan hadisesi

“Gazeteci Nagehan Alçı, uzun yıllardır Yunanistan’da yaşayan dilbilimci ve yazar Sevan Nişanyan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Irkçılık ve özellikle Türk düşmanlığı hastalığının Yunanistan’da ne kadar irrasyonel bir zemine geldiğini hikâyeyi dinlerken trajikomik bir şekilde anlıyorsunuz” dedi. Alçı Nişanyan’ın söz konusu programdaki, “Türk hükûmetiyle aramdaki köprüleri yıkmak için ben de elimden geleni yaptım ve bu konuda bir talepte bulunacak yüzüm yok” ifadesine dikkati çekti.”

https://abcgazetesi.com/nagehan-alci-sevan-nisanyan-hadisesi-414105

YSK ile davalık olmak üzerine

“Ekrem İmamoğlu’nun YSK’ye hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yaşananları okudum dün.

Okuduklarım beni eskiye götürdü.

Daha önce de değinmişimdir muhtemelen, yıllar önce aynı suçtan ben de yargılandım. Hem de ne yargılanma.

O yargılanma yüzünden 2019 yılında “Bugün yazı yazmayacağım çünkü YSK’ye hakaret iddiasından ağzım yanık” demiştim.”

Arayan yine Şahin Mengü.

“Fatihcim kusura bakma gelmene gerek yok diyerek seni yanıltmış gibi oldum ama ben avukatlık hayatımda ilk kez görüyorum, ilk celsede mahkum oldun” dedi.

Şaşırdım.

“Abi nasıl olur, savunma olmadan mahkum mu olunurmuş, böyle bir yargı mı olur?” dedim.”

https://m.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3310471-ysk-ile-davalik-olmak-uzerine

Siyasetin dili!

“Siyasetin dilinden rahatsızsınız değil mi?

Liderlerin birbirine yönelttikleri ağır laflar artık geldi hakaret sınırına dayandı.

Akıl hastası diyen mi ararsınız… Cibilliyet sorgulayan mı?

Ne ararsanız var…

Merak etmeyin…

Eskiden beri siyasetin dili bozuktu.

Anlatayım…”

“Küfür ve argo rekortmeni Turgut Özal’ın artık klasikler arasına giren sözlerini hepimiz hatırlarız.

“Yengemin şeyi olsa eniştem olurdu”

Erdal İnönü’ye söylediği “Benimle değil, küçük Turgut’la uğraş” lafları unutulmazdır.

İhsan Sabri Çağlayangil’e kızdığı bir anda “Ne de olsa Bursalı” göndermesi yaptı ve tüm Bursalıların tepkisini topladı.

“Kodum mu oturtturum”, “Boyu uzun aklı kısa” Özal’ın diğer argo sözleriydi.”

https://www.korkusuz.com.tr/siyasetin-dili.html

Fenerin şampiyon olmaması için görevlendirilmiş gibi çalışan yöneticisinden!

Ali Koç: ‘İstifa’ diyenlerin yüzde 49,7’si Norveç’ten

“Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde belli olacağını açıklarken, sosyal medyada yapılan anketlerde olumsuz oyların yüzde 49,7’sinin Norveç’ten bot hesaplardan geldiğini belirtti.”

https://ilerihaber.org/icerik/ali-koc-istifa-diyenlerin-yuzde-497si-norvecten-135428

GÖRÜŞ | TKH Merkez Komitesi üyesi Kamil Tekerek: Emekçilerin özlemleri ile solun söylemleri yakınlaşmıştır!

“Türkiye’nin geleceğine dair kaygılanan kesimler, cumhuriyetçi insanlar, emekçiler, gençler ve aydınlar için Millet İttifakı’nın bir kurtuluş yolu olarak sunulması ise çelişkinin bir diğer tarafını oluşturuyor. Bu çelişki Türkiye sosyalist hareketinin dikkate alması gereken bir başlık ve tersinden bakarsak gerçek sol değerlerin nasıl toplumsal bir güç olacağının belirteçleri de bu çelişki içerisinde yer alıyor.”

https://gazetemanifesto.com/2022/gorus-tkh-merkez-komitesi-uyesi-kamil-tekerek-emekcilerin-ozlemleri-ile-solun-soylemleri-yakinlasmistir-479179/

Yeni konsept Suriye ile de uygulanıyor mu?

“Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerle birçok alanda yaşanan çıkar çatışması ve milli güvenlik konuları nedeniyle karşı karşıya gelmişlerdi. Hatta 2016 yılındaki darbe girişimi, ilişkileri durma noktasına getirmişti.”

“ARKA KAPI SURİYE’DE SAHADA İŞLİYOR”

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/yeni-konsept-suriye-ile-de-uygulaniyor-mu-41979093

About Mehmet Tas

Check Also

GÜNDEMDEN BİR DEMET (9)-Admin

Talanın fotoromanı: Erdoğan’ın dünürüne yasa işlemedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürüne özel …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com