Köşelerden Bir Demet (253)-Cavlı Çulfaz

Fikir ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunurken; haksız hukuksuz, adaletsiz uygulamalara, iktidarın sivil darbesine ve provokasyonlarına en güçlü şekilde karşı çıkarken böyle bir bildirinin neye, kime hizmet ettiğini de öncelikle imzacılar, herkes sorgulamalıdır.

https://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/iktidarin-ekmegine-yag-surmenin-amiralcesi,30498

Artık halkı acıtan yönetememe sorunlarından bir müddet daha sıyrılsın, tabanını darbe korkusuyla kenetleyip oyalasın diye, iktidara can simidi atsanız bu kadar olur. İktidarın böyle fırsatlar kolladığını, kırıntısını dahi ziyan etmediğini çocuğa sorsanız bilirdi.

https://www.karar.com/yazarlar/akif-beki/emekli-amirallerin-yanlisi-yanilgisi-1589054

Moral panik yaratma sürecinin ideal işleyişinde; 1) öncelikle tehdit olarak sunulan konunun toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olacağına dair bir inanç olmalı, 2) bu inanca yaslanarak tehdit kaynağı düşman olarak tanımlanarak bir “biz” ve “onlar” kutuplaşması yaratılmalı, 3) tehdidin ve düşmanın gerçekliği konusunda bir toplumsal konsensüs oluşmalı ve 4) nihayet suçlanan gruba karşı tehdidin gerçek boyutuyla orantısız bir güç kullanılarak tehdit ortadan kaldırılmalı. Darbe konuşarak toplumun dikkati asıl sorunlardan uzaklaştırılmaya ve amiraller üzerinden itiraz etme eğilimindeki tüm kesimlere gözdağı verilmeye çalışılabilir. Ancak, darbe korkusuyla toplumu aynı noktada toplamanın koşulları yok.Kısacası, buradan toplumun çoğunluğunu iktidarın etrafında toplayacak bir “moral panik” çıkmayacak!

https://www.birgun.net/haber/bir-kasik-suda-panik-340210

Kadınla erkeğin her alanda gerçek eşitliğini sağlayamadığımız takdirde, şiddeti önleyemezsiniz. Kadın – erkek eşitliğinin sağlanması, erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünün, egemenliğinin sona erdirilmesine bağlı. Her şeyden önce küçük yaşlarda çocuklara bu yönde eğitim verilmesini gerektiriyor. Bu da bizi toplumsal cinsiyet eşitliğine götürüyor.

https://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/10-yil-sonra-istanbul-sozlesmesi,30489

İslam dininin temel kitabı olan Kuran’da bir ruhban sınıfının olmadığı doğrudur. Ancak aynı durum Hıristiyanlık dininin temel kitabı olan İncil için de geçerlidir. İncil’de de bir ruhban sınıfı yoktur. Kendisini dinin temsilcisi veya Tanrı ile dünya arasındaki aracı olarak gören ruhban sınıfı, İncil ve Kuran gibi din kitaplarının yazılmasından sonra ortaya çıkmıştır.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orsan-k-oymen/islamin-ruhban-sinifi-1825675

Ancak ABD’nin ekonomik anlamda irtifa kaybetmesi, Çin’in Kuşak ve Yol Projesi gibi büyük yatırımlara girişmesi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kurumsal yapılar oluşturması, yani mevcut model içerisinde Çin’in güçlenişi Biden yönetimini kaygılandırıyor. Alaska görüşmesi sonrası Çin ve Rusya’nın doların hegemonyasını geriletmek için yeni arayışlara girmesi de gerginliği tırmandırıyor. Gelgelelim Çin’e ilişkin değerlendirmeler üzerinde biraz daha düşünmemiz, tartışmamız, gelişmeleri izlememiz hayırlı olur görüşündeyim. Kendi adıma, belli bir ekonomik güce eriştiği için bazı Marksist çevrelerde Çin’in kestirmeden emperyalist ilan edilmesini de anlamıyorum.

https://www.birgun.net/haber/yeni-dunya-duzeni-340232

Without reconnecting with the anti-imperialist tradition, and without a careful analysis of the imperialism developed in the neoliberal era, it is likely the left will retreat further from its revolutionary past in the next decade or two. Whether to follow the Second International, or the traditions of the late Marx, Lenin, and Mao, is a vital question for all of us.

https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/

25 yaşındaki delikanlı AGOS bugün salt Ermeni cemaatının sesi, sözü değil. Sesi sözü Patrikhane’ye bırakmış, sinmiş Ermenilerin gazetesi değil. Türk’üyle, Kürd’üyle, Ermeni’si, Rum’u,Yahudi’si, Arap’ı, Süryani’si, Boşnak’ı, Pomak’ı ile bu toprağın bütün halklarının sesi sözü…

Abarttım mı? Yooooo. Abone olun, AGOS okuyun, bana hak vereceksiniz…

https://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/25-yasinda-cesur-bir-delikanli-agos,30486

[Bir zamanlar TRT’nin Okudukça programının yapımcısı, 1961 Mülkiye girişli sınıf arkadaşım Emel Uygur aşağıdaki yazıya dikkatimi çekti. Kendisine teşekkür ediyorum. –C.Ç.-] Elif Uras, devam ediyor: “Türkiye’de siyasi liderlerin kadının kaç çocuğa sahip olabileceği, kamusal alanda nasıl davranmaları gerektiği hakkında fikir beyan etme alışkanlıkları ne yazık ki çok yaygın. Hamile form, kadın bedeninin ve kadın doğurganlığıyla ilgili tercihlerin siyasal bir söyleme dönüşmesine bir tepki…”

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/elif-urasin-eseri-hamile-helezon-victoriaalbert-muzesinin-daimi-koleksiyonunda-1825920

How Jacques Tati Directs Beautiful Comedy

https://www.youtube.com/watch?v=A2zUOb0volg

https://www.youtube.com/watch?v=2AZ0I6tFvgg&t=7s

https://independent.academia.edu/CAVLICULFAZ

Attachments area

Preview YouTube video How Jacques Tati Directs Beautiful Comedy

How Jacques Tati Directs Beautiful Comedy

Preview YouTube video Jacques Tati- Where to Find Visual Comedy

Jacques Tati- Where to Find Visual Comedy

About Mehmet Tas

Check Also

Gündemden Bir Demet/Politika/M.Aydin

Fehim Taştekinftastekin@gazeteduvar.com.tr Tiyatro diyenler bu yazıyı okumasın! İran’ın saldırı koreografisini silahların yüzde kaçı hedefe ulaştı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com