Köşelerden Bir Demet (252)-Cavlı Çulfaz

Yaklaşık 20 yıldır toplumun yüzde 50’sinden fazlası bütün baskı, tehdit, satın alma, baştan çıkarma ve kuşatma girişimlerine karşın AKP iktidarına teslim olmadı. Dahası, her dönem geliştirdiği çeşitli araç ve yöntemlerle direnme yolunu seçti. Üstelik, etkin ve yol gösterici bir önderlik ve liderlikten yoksun olduğu halde. Bir olgu niteliğindeki bu durum ülkenin en büyük şansıdır.

https://www.birgun.net/haber/akp-fraksiyon-partisi-oldu-340001

Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın darbenin koşullarına ilişkin sözleri bu açıdan su gibi berraktır: “Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aşmıştı…” Tam bu noktada, TÜSİAD’ın kurucu babalarından Vehbi Koç’un “Benim için 1973-1980 yılları arası bir kâbustur” dediğini de hatırlamakta yarar var.

https://www.gazeteduvar.com.tr/kavga-turkiye-kapitalizmini-kim-nasil-yonetecek-makale-1517988

http://www.vehbikoc.com.tr/tr-tr/vehbi-koc-sozleri/yeni/ekonomi.htm

Ekonomi içinden çıkılmaz, her gün acı bir şekilde hissettiğimiz bir krizin içindedir; siyaset imkânsızı oynuyor; yozlaşma metastaz yapmış kanser hücresi gibi yayılıyor. Türkiye, eğer salgını siyasetin dışına çıkarmak istiyorsa, yoksulların çalışanların bakış açısıyla çare aramak, kapitalizmin kısa vadeli kâr amaçlı yöntemlerine her adımda karşı çıkmak zorundadır. “Bela geliyorum demez” diye bir söz vardır, ama bu kez gizlemiyor kendini…

https://www.birgun.net/haber/virusun-politik-mutasyonu-339991

Toplumsal bir mayalanma var ve klasik düzen muhalefetinin koşullanmışlıklarını bir ölçüde zorluyor.  Hele sosyalistler, sınıf devrimcileri açısından çok daha önemli. Milliyetçi muhafazakar kalıplarla ideolojik olarak ‘kaybedilmiş’ sayılan (başta işçilere emekçilere) toplumsal kesimlere yönelmekte imtina etmemek açısından, artı bir itilim dinamiği olarak değerlendirilmeli. “Bizi kabul etmezler, dinlemezler… “ dememek, ‘milli’ denilen koşullanmışlıkların çözülmez olmadığını bilmek, anlamak… Muteber bir AKP’linin tarihsel sözüydü : “Hiç bir şey olmasa da bir şeyler oldu” diye! Evet, ‘bir şeyler’ oluyor, fazla gözükmese de bir şeyler değişiyor!

https://www.evrensel.net/yazi/88472/bahcelinin-dili-ve-degisenler-degismeyenler

Biden’ın sola dönük politikaları iç siyasetle sınırlıdır. Dış siyasete ABD emperyalizminin öncelikleri egemendir. Biden, “Çin’in en güçlü ülke olmasına izin verilmeyeceği” mesajı içeren bir demeç verdi. Dünya sisteminin hegemonya mücadelesi gündemdedir. Çin, ABD hegemonyasını reddettiğini açıkça ifade etmektedir. ABD’nin “insan hakları emperyalizmi”, hasım gördüğü ülkelerle sınırlıdır. Rusya ve Çin’e dönük yaptırımlar bir yana, bu ölçüt, esas olarak Güney coğrafyasının “aykırı” ülkelerini hedef alır… Örnekler ortada: Suriye, Venezuela, Küba, Nikaragua, İran, Kuzey Kore… Biden’ın bu ülkelere karşı Trump’ın çizgisini izleyeceği ortaya çıktı.

https://www.birgun.net/haber/boratav-emperyalizmden-demokrasi-uman-liberaller-yaniliyor-340003

David Harvey’s Anti-Capitalist Chronicles: How Capital Evolves…

https://www.youtube.com/watch?v=kwJzTee78sU

 Çin’in beş maddelik “Orta Doğu’da barış ve istikrar” planı – • Karşılıklı saygıyı savunmak; içişlerine ya da kalkınma modellerinin ne olduğuna karışmadan, işbirliği yürütmek; • Eşitlik ve adaleti öncelik yapmak; bu çerçevede örnek olarak Filistin davası ve “iki devletli çözüm”e destek. • Nükleer yayılmayı engelleme; Orta Doğu’nun “nükleer silahlardan arındırılmış bölge” olmasına katkıda bulunmak. • Kolektif güvenliği ortaklaşa büyütmek; • Kalkınma işbirliğini hızlandırma; Çin’in “kuşak ve yol” projesi..

https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

Çin’in “Zamanımız geldi. Artık ışığımızı gizlememize gerek yok. Şimdi ortaya çıkmalı, gücümüzü göstermeliyiz” diye bir politikası olmadı. Yani ABD’yle karşı karşıya gelmeyi isteyerek seçmedi. Dünya pazarlarından hak ettiği payı almasını sağlayacak, kurallarını ABD’nin koyamadığı ve istediği gibi değiştiremediği bir küreselleşmeyi savundu. Çin’in ekonomik yükselişini kendi ekonomisi-pazarları ve dolayısıyla hegemonyası için tehdit olarak görüp oyunu bozan ABD’dir.

https://www.birgun.net/haber/kurt-savasci-diplomasisi-retorikten-eyleme-339985

Anti-Capitalist Chronicles: China’s Economic Rise – Part 1

https://www.youtube.com/watch?v=lzZ2N6stTE4

Richard Wolff answers the question “is China socialist?” and breaks down a basic overview of the Chinese economy.

https://www.youtube.com/watch?v=r6i5qVbL2ys

Türkiye ivedi olarak kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan ve işletilen şehir hastaneleri modelinden vazgeçmelidir. Bu model yalnızca şirketlerin işine yaramakta, şirketlere aktarılan büyük paylar nedeniyle Sağlık Bakanlığı bütçesi zorlanmakta, bir anlamda rehin alınmaktadır. Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan tam bir iyilik durumudur. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin hem “tedavi etmek” yerine “korumak” kavramını ön plana çıkarması hem de bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunu sağlayabilecek etkinlikleri içermesi gerekir. Bunun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve sektörler arası işbirliğinin sağlandığı kamucu bir sağlık sistemi modeline gereksinim duyulmaktadır.

https://www.birgun.net/haber/pandemiyle-1-yil-dusen-maskeler-gizlenemeyen-gercekler-339996

Şimdi başta sorduğumuz soruya dönelim. Sanatın akış yönünü değiştiren bu dehaları, dönüp bin yıllık ortalamaya çeken neydi? Nasıl oldu da politik kimlikleriyle insan hakları, savaş ve diktatörlük karşıtlığı veya işçi sınıfı mücadelesinde ezilenlerin yanında dururken kişisel evrenlerinde -evde ya da dışarda- kadını bunca ezmekte herhangi bir beis görmediler?

https://akilfikir.net/kahramanlarinizi-oldurun/

EKİM DEVRİMİ’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA SOVYETLER BİRLİĞİ, SOĞUK SAVAŞ VE ULUSLARARASI SİSTEM

http://www.mulkiyeircongress.org/bildiri.pdf

[Mehmet Ali Dikerdem aşağıdaki bağlantıyı iletti:] Turkey in the Global Economy: Between Neoliberalism and Authoritarian Populism, 2000-2020 | SOAS

https://www.soas.ac.uk/smei/events/cme/23mar2021-turkey-in-the-global-economy-between-neoliberalism-and-authoritarian-populism-2000-2020.html

Cat On A Hot Tin Roof 1958 Paul Newman, Burl Ives

https://www.youtube.com/watch?v=2pFPm7AZa_0

Tuncel Kurtiz: Yetti Artık Yetti, Geçit Yok İsyan var, Bağdatlıyız, Her Yerdeyiz

https://www.youtube.com/watch?v=DAq7LczKhs0

https://independent.academia.edu/CAVLICULFAZ

Attachments area

Preview YouTube video Anti-Capitalist Chronicles: How Capital Evolves

Anti-Capitalist Chronicles: How Capital Evolves

Preview YouTube video Anti-Capitalist Chronicles: China’s Economic Rise – Part 1

Anti-Capitalist Chronicles: China’s Economic Rise – Part 1

Preview YouTube video Richard Wolff Explains How China Beats The West At Capitalism ft. Richard Wolff (TMBS 101)

Richard Wolff Explains How China Beats The West At Capitalism ft. Richard Wolff (TMBS 101)

Preview YouTube video Burl Ives Tribute — “Cat on a Hot Tin Roof”/”The Big Rock Candy Mountain”

Burl Ives Tribute — “Cat on a Hot Tin Roof”/”The Big Rock Candy Mountain”

Preview YouTube video Tuncel Kurtiz,Yetti Artık Yetti, Suavi Bu Memleket Bizim, Geçit Yok Isyan var

Tuncel Kurtiz,Yetti Artık Yetti, Suavi Bu Memleket Bizim, Geçit Yok Isyan var

About Mehmet Tas

Check Also

Gündemden Bir Demet/Mustafa Aydin

Buzkıran gemisi olarak Büyük Özgürlük Yürüyüşü İktidarın beynini besleyen otobanvari ve hortum gibi şah damarına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com