DÜNYA PARAYI TARTIŞIYOR

Bitcoin ve diğer merkeziyetsiz ve sınırlı sayıları olan paralar yıkıcıdır.

Daha doğrusu bu paralar, paradaki sermaye karakterin silinmesidir.

IMF, Merkez Bankaları ve devletler, kripto paralara itiraz etmiyorlar.

Ancak bu paraların sınırlı ve merkeziyetsiz olmasını kabul etmiyorlar.

Devletler ve IMF, para kontrolünün kendi denetimlerinde olsun istiyor.

Bütün dünyada dijital paralara geçiş hazırlığı var.

IMF “Kripto paralara geçilsin” diyor.

Devletler “olabilir, geçeriz ve kripto para çıkarırız” diyor

IMF “Hayır, siz değil, kripto paraları biz çıkaracağız” diyor.

Emekçi sınıfların sömürülmesi ve hayatlarının ılgaya maruz kalmasını geride bıraktık.

Son otuz yıldır, dünya boyut ara sınıflar soygunlara maruz kalmış ve tasfiye olmaktadır.

Bugün, dünya devletleri ve şirketlerini besleyecek dinamizm kaybedildi ve soygunlar anlam yitirdi.

Son yıllar, devletler tarafından pazara sürülen paralar aracılığıyla dünya zenginlerinin sermayeleri tüketilmektedir.

Sermaye, bu nedenle devletlere gözü dikmiş, devletleri ve asalak sınıfları tümüyle tasfiye etmek istiyor. Devletleri insansız dijital devlete, asalak sınıfları da köle ya da hizmetçi konumuna düşürmek istiyor.

Buna mukabil, devletler de para kontrolünü bırakmak istemiyor.

John Kennedy FED sahipleri tarafından öldürülmüştü. Hatırlatılıyor.

Bu hatırlatma Trump tarafından dikkate alınmıyor. Zira devlet, 1960 lı yılların devleti değil,

Bu devlet, zengin sınıfların egemenlik aygıtı değildir. Bu devlet kendi başına bir egemenlik örgütüdür.

Ekonomi bu biçimiyle işletilmesin diye virüs icat eden dünya zenginleri, devletleri dize getirmekte zorlanmaktadır.

Devletler, çoğunlukla ekonomilerin kapatılmasını istemiyor. Sürü bağışıklığı diyor ve ekonomilerini işletmek istiyorlar.

Dünya çok kritik bir eşiktedir. Devletler bastıkları paralarla devlettir. Devletler, orduları ile polisleri ile devlettir.

Sermaye ise yeni sermayelerle takviye edildikçe sermayedir ve dinamiktir. Yani sermaye daha fazla soygun, devletler ise daha fazla hakimiyet amaçlıyor. Her ikisinin amacının bir arada gerçekleşmesi mümkün değildir.

Sermaye, kripto paraları bahane ederek, para kontrolünü devletin elinden almak istiyor. Devletler bu durumu önceden gördüler ve kendi içinde önemli ölçüde bütünlüğe gittiler. Çin ve Rusya’da başkanlar ömürlük oldu. Türkiye de ise muhalefetle birlikte, uzun yıllardır, ayni kişi başkan olarak tutulmaktadır.

Devletler, sermaye gücünü kaybettiğinde belediye gibi örgütlere dönüşeceklerdir. Bu dünya boyut bir dönüşümü zorunlu kılar. Bir yanda dev gibi Rusya ve Çin dururken diğer yanda belediyeye dönüşmüş bir ABD olamaz.

ABD kongresinde 2021 başında uygulamaya geçecek bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısı, dijital para ve elektronik cüzdan uygulamasını başlatıyor. Bu para IMF parası mı yoksa ABD kontrolünde bir para mı şimdilik belli değil. Şayet IMF parası ise sermaye ve devlet, birbirlerine rıza gösterecek demektir.

Değişim için dünya boyut bir hareketlenme var. Ülkeler dışarıdaki altınlarının kendi topraklarına çekti.

ÇHC kendi parasını altına bağladı. Elinde Çin Yuan’ı bulunduranlar, istedikleri zaman o paraları Çin’de ki altın borsasında altınla takas edebilecektir. Böylelikle Çin, kendi parasıyla ithalat yapabilmektedir.

Tüm devletlerin altına bağlı dijital para çıkarma olasılığı bulunmaktadır. Örn. Geçen yıl Türkiye BİGA adıyla dijital altın çıkardı. Para gibi dolaşıma giren bu dijital altın, bir gram altına tekabül etmektedir.

Görünen o ki dolar rezerv para olma niteliğini kaybedecek. Ülkeler, altına dayalı sağlam paralarla alış veriş yapabilecekler. Ancak kendi sınırları içerisinde de sağlam olmayan paraları, iç piyasaya sürmeye devam etmek isteyecektir.

Devletlerin bastıkları sınırsız paralarla ilgili, sermaye devlet uzlaşısı söz konusu değildir. Sınırsız basılan paralar, çeşitli dolayımlar sonrası, küresel sermayelerde erimelere neden olmaktadır. Dev şirketler bu erozyondan kendilerini korumuş olsalar bile gelecekteki kendi soygun kaynakları tükenmektedir.

Sermaye devlet çekişmesi masa başı uzlaşılarla çözülmez. Birbirlerini karşılıklı olaeak, koşullandıran bir ilişki tarzı ile yani karşılıklı hamlelerle var olacaklardır. Trump, sınırsız para basılması politikasına karşı çıkıyor. FED’in sınırsız para basılmasına, karşı politka geliştiren Judy Shelton’u FED’in başına getirmek istiyor.

Burada bir anomali var. Küresel şirketler ve devletler varlıklarını korumak istiyorlar. Diğer yandan da sistem işlesin istiyorlar. Varlıkları korumak, sınırsız basılan paraların şirketlere ve devletlere akması ile olanaklıdır. Sistemin işlemesi içinde paranın piyasaya akması, yani yurttaşlara dağıtılmasını şart koşar.

Virüs, hem devletlerde hem de ara sınıflarda daralma ve tasfiyeleri dayatıyordu. Ancak devletler buna tahammül edemedi ve ekonomilerin kapanmasına rıza göstermiyorlar. Devletler, kolaylıkla tasfiyelere sürüklenmek istemiyor.

Marksistlerin bu durum karşısında neler diyecektir? İnsanlık sermaye ve devlet çekişmesinin arasında yok oluş tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sosyalist cumhuriyet, sosyalist devlet, sosyalist ekonomi gibi 20. YY artığı argümanlar sahteciliktir. Sosyalizmin ne ekonomisi ne de devleti olacaktır. Devletten ayrılmış bir ekonomi ve ekonomiden ayrıkmış bir devlet sosyalizmin ilgi alanına girebilecektir. Aslında kıyamet kopuyor ve bu kıyamet tüm dünyada saklanıyor. Merkeziyetsiz ve sınırlı kripto paralar, gerçekte değer toplumuna geçiş araçlarıdır. Devrimcidir.

About admin

Check Also

Sosyalistler kapitalist şirketlerden ne öğrenebilir? Cevri:Yazar:Paul S.Adler

Sosyalist bir ekonomiye geçişi nasıl hayal edebiliriz? Olmadık yerlerde ipuçları var: minyatür planlı ekonomiler geliştiren …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com