KOMÜNİST DEVRİM

Kapitalizmin insanlığı yok oluşa sürüklediği, komünizmin ise seçenek olasılığının konuşulmadığı bir zamandayız.

Marks, endüstriyel çağda, proleter devrimi, komünizme daha yakın bir zaman içinde, öteki sınıflara muhalif ve kendisini de sınıf olarak nitelemeyen bir sınıf doğacağını ve komünist devrim fikirlerinin bu sınıf içinden fışkıracağını söylemiştir. Bugün bu sınıf tezahür etmiş ve bize de hiç yabancı değildir. Gezi kitlesi, bu sınıfa denk düşmektedir. Ayrıca 2019 yılı yayılan ve günümüze de sarkan, isyanların öznesi bu sınıftır.

Marks, komünizme geçişi doğrudan tasarlamamış ve bir geçiş dönemi önermiştir. Proleter devrimi ile birlikte Proleterya diktatörlüğünü önermiştir. Bu öneriyle ilgili çağın geride kaldığını düşünüyor, Marks’ın İleri ki zamanlar için önerdiği, devrim üzerinde yoğunlaşmayı doğru buluyorum. İleri ki çağla ilgili önerisi ise şöyledir:

“Yığın içinde bu komünist bilincin yaratılması için ve gene bu işin kendisinin de iyi bir sonuca götürülebilmesi için insanların yığınsal bir değişikliğe uğraması zorunlu olarak kendini ortaya koyar, böyle bir biçim değişikliği ise ancak pratikteki bir hareketle, bir devrimle yapılabilir; bu devrim, demek ki, yalnızca egemen sınıfı devirmenin tek yolu olduğu için zorunlu kılınmamıştır, ötekini deviren sınıfa, eski sistemin kendisine bulaştırdığı pislikleri süpürmek ve toplumu yeni temeller üzerine kurmaya elverişli bir hale gelmek olanağını ancak bir devrim vereceği için de zorunlu olmuştur.”Alman İdeolojisi

Bu yazımda daha ziyade Marks’ın söyledikleri çerçevesinde bir devrim resmetmeye çalışacağım.. Yalnız daha önce yaşadığımız çağı irdelemek istiyorum. Biz hangi çağdayız? Hem işçi sınıfının, hem de burjuvazinin geriye düştüğü bir çağda olduğumuzu tasavvur ediyor ve buna karşın, proleter devrim çağının bittiğini düşünüyorum.

İkinci devrim önerisine, eski devrim tarzları ile tarihte yer bulmakta zorlanırız. Zira insanlık tarihte ilk kez, dünyanın dışından saldırıya maruz kalmıştır. On binlerce uydu, dünyanın dışına yerleştiriliyor. Bu uydular aracılığı ile yeni bir toplumsal biçim kurulmakta ve insanlık kontrol altına alınmaktadır. Virüs böylesi bir değişimin aleti olarak kullanılmaktadır.

Bu çağda ayni zamanda komünist öncüller sahaya çıkmış değildir. Marks’tan el alarak, komünist parti vb örgütler aracılığı ile günümüze gelen yoldaşlarda ne yazık ki 20.yy’ın yanlış sosyalizmi etkisi altında çağın gerisine düşmüşlerdir.

Bu yıl kurulan İlerici Enternasyonal, komünist fikirlerin tartışılma imkânı bulacağı bir mekândır. Bu enternasyonal komünist devrime öncülük edecektir demiyorum. Yeni öncüllerin çıkış yapma imkânı elde edeceği bir mekândır.

Sermaye, hiç olmadığı kadar krizdedir. Krizler çağındadır. Ölümcül süreçtedir. Sermaye kendisine örtü arıyor. Sovyet sosyalizmini, binlerce kez daha insani bulacağımız, yeni bir sosyalizm arayışı içindedir. Günümüz, çakma sosyalizmlere oldukça elverişlidir. İlerici Enternasyonal’den bu amaçla yararlanmak isteyenler olacaktır.

Eski tarz komünist devrim 2 nedenle zor. 1-İnsanlık uzaydan kontrol altındadır. 2- Komünist öncüller sahada değildir. Sadece sermaye eliyle yeni sosyalizm önerileri var. Bu da insanı sermayeye teslim etmekten başka bir şey değildir. ÇKP böylesi bir sosyalizmin aletidir. ÇKP insanı tüketene kadar yola devam etmektedir.

Marks’ın 2. Komünist devrim önerisi, insanın dönüşüm geçirmesini esas almaktadır. Toplumu yeni bir temel üzerinde kurmaya elverişli bir hale getirmeyi ancak bir devrim mükün kılar. O halde dönüşüm geçirmiş, yeni bir toplumsal temel kurmaya elverişli bireylerin bir araya gelmesi de devrim sayılabilir.

1789’un yalanı açığa çıkınca gerçek özgürlük arayışları hasıl olmuş ve sosyalizm, komünizm konuşulur olmuş. Marks, Manifesto ile bunu realiteye dönüştürmüştür. Gerçeği gören insan hızla kapitalizmden ayrılmış ve ilk zaferini 1871 de elde etmiştir. Demem o ki manifesto ile 1871 arası, bilinç dönüşümü sürecidir.

Bu bilinçle şöyle de diyebiliriz. Devrim, bilinçtir. Bu bilinç Komünist Manifestodur. Devrimin ilk maddileşmesi, lekesiz insanlar birliğidir. 1.Enternasyonaldir. Devrimin ilk yengisi Paris Komünüdür. Hem bu yengi, hem de 1. Enternasyonal lekesizdir.

Günümüzde devrim ve kapitalizmin çöküşü eş zamanlıdır. Ancak, sermaye müthiş bir gayretle yeni bir sistem peşindedir. Uzaya gönderilen uydular ve virüs, böylesi gayretin tezahürleridir. Sermaye aleni değil. Biz sermayenin aklını çözebiliriz.

Devrim tarihseldir ve gerçek araçlarla olacaktır.

Yaşadığımız zaman kapitalizmin çöküş zamanıdır. Çöküşten çıkış ancak devrimle olanaklıdır. Yani tarih devrim diyor. Gerçek araçlar ise insansız üretim teknolojileri ve merkeziyetsiz paralardır. Bu teknoloji ve paralar, eskileri yıkmaktadır.

Görüldüğü üzere devrim bir dayatmadır ve nesneldir. Sermaye, kendince yeni bir devrime öncülük ediyor. Nesnel koşullar bu devrime komünizm derken, sermaye ise dijital devlet, dijital ekonomi demektedir. Sermaye bu devrimde insandan yardım almıyor. Sadece insanı malzeme gibi kullanıyor.

Komünist manifesto ve 1.Enternasyonal, devrimin maddileşmesidir. Bugün de İlerici Enternasyonal devrimin maddileşmesidir.

İlerici Enternasyonal’in parolası“ya enternasyonal ya yok oluş” komünist devrimin maddileşmesidir. Devrim demiyor. Bir araya gelelim diyor. Gerçekte bir araya gelmek devrimdir. Sermayenin devrimi, insanı dışarıda tutmaktadır. İlerici enternasyonal ise insanı bir araya çağırmaktadır. Birbirleri ile tam zıt yerde duruyorlar.

Sermaye, insana diyor ki benim kapsamım altında olacaksın ama hiçbir şeye karışmayacaksın. Yani benim kontrol altımda olacaksın. Dijital devlet uygulaması kısaca böyledir. Oysa bilincin yükseldiği yerde, devlete ihtiyaç çok azalmıştır. Osho’nun güzel bir sözü vardır. Devlete karşı değilim, “devlete duyulan ihtiyaca karşıyım”.

Sermayenin aklı merkeziyetli dijital paralar ve dijital devlet önermektedir. Bu önermeler, devrim adı altında insanı tüketecektir. Zira bu önermeler, sermayenin krizini çözemez, sermaye de sürekli, çözüm için insanı kullanacak ve tüketecektir. Örn. virüs bir çözüm aletidir. Bu alet sayesinde milyonlarca işsiz kaldı ve işyeri tasfiye edildi, yüz binlerce insan öldü. Kriz yine bitmedi. Yine insan tüketilmeye devam edecektir. Türkiye’de virüs taşıyan bireylere elektronik kelepçeler takılmaya başlandı. Kontrol altına almak istediği insanlarda virüs testleri pozitif çıkacaktır.

Bilimsel aklın önermesi, merkeziyetsiz paralar ve yine merkeziyetsiz internet ağlarıdır. Bu ilişki aletleri insanı sermaye tahakkümünden kurtaracak ve özgürce yaşamını ilerletecektir. Bunlar devrimin gerçek aletleridir. Bu aletlerin kullanımı yayıldıkça özgürlükte yayılacaktır. İnsan sermayenin devletin talimatı altında değil, kendi özgür iradesi ile kararlarını verecektir. İleride bir zaman komünist devrim olacak diye beklemek akılsızlıktır. Komünist devrim bugündür. O devrimde bilinçli bireylerin birlikleridir.

About admin

Check Also

Kâr oranının düşme eğilimi yasası

Sermaye, değişmez sermaye ve değişken sermaye diye iki bölümden oluşur.Sermayenin değişmez bölümüyle üretim araçları, yani …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com