SİYASET/FELAKET ve İNSAN

Siyaset, insanlığa kaşı açılmış en büyük savaştır.

Komünistler, siyaset yapmazlar, bilim yaparlar.

Komünistlerin varoluşu gerçekle buluşmaktır. Siyaset, gerçeği saklamak ve yanıltmak peşindedir.

Siyaset, sermayenin tezahürüdür.

Sermaye ölü emektir. Canlı emekle beslenir. Vampire gibidir. Kanla beslenir. Hırsızdır ve meşru değildir.

Siyaset, manüplasyon ve savaş gibi argümanlar, gerçek insan tasavvuru değildir.

Bu argümanlar, sermayenin tasavvurlarıdır.

Virüs, siyasal bir alettir.

Siyaset, savaş demektir. Bu savaş tek taraflıdır. Sermaye ve siyasetin, bilime karşı açtığı bir savaştır.

O halde insanlık, insanlık dışı bir gücün saldırısına maruz kalmıştır.

Kimdir, insanlığa savaş açan bu güç? Bu güç, sermaye aklıdır.

Siyasette sermayeden bağımsız değildir. Siyasi unsurlar, kendi artlarında bir sermaye varsayarlar.

Var olan ya da var sayılan sermaye, siyasi taraflarına akıl verir. İşte o akıl, insanlığı ölüme götüren akıldır.

Bugün, yoldaşlar eski komünist partilerin insanlık tarafından absorbe edildiklerini söylemekteler. Çok, doğru söylemektedirler. Zira komünist partiler ardında sermayeyi var saymazlar ya da kabul etmezler.

Hatırlayın, eskiden şöyle bir şey derdik. İşçi mi makineyi çalıştırır yoksa makine mi işçiyi çalıştırır. Biz, makinenin işçiyi çalıştırdığını iddia ederdik. Demek ki makinenin bir aklının olabileceğini, o zaman da düşünüyorduk.

Salgının ilk günlerinde, virüsün siyasal bir alet olduğunu iddia etmiştim. Bu iddiamı devlette ve hizmet sektörlerinde tasfiyeler olacağı şeklindeydi.

Siyaset, savaştır; savaşta yıkım ve katliamdır. Bakalım yıkım ve katliam oldu mu?

Hizmet sektöründe öylesi yıkılmalar oldu ki %25 e yakını yeniden dönüş yapamadı ya da borçlanarak yaptı. Eğitim sisteminde en az %10 tasfiye oldu. Zira bakanlık resmen açıkladı: En az %10 online eğitim olacak. Yine hizmet sektörlerinde virüsle ilgili önlemler nedeniyle bazı işletmeler zararına çalışıyorlar.

Virüsle ilgili önlemler nedeniyle tedavi edilemeyip de ölen kronik hasta sayısı, virüsle ölen hastalardan çok daha fazladır.

ABD’de 40 Milyondan fazla insan işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştur. Bu, çok büyük bir yıkım demektir.

George Floyd polis tarafından vahşice öldürüldü. İsyan, tetiklenmesi isteniyordu. İsyan oldu ve isyan sonrası, polis teşkilatının tasfiye edileceği sözü verildi. Tamamen olmasa da önemli oranda tasfiyeler olacaktır. Polisi doğrudan tasfiye edemezlerdi. Zira polis onların aletidir ve onu kullanmaya devam edeceklerdir. Böylelikle polis tasfiyeye rıza göstermiş oldu. Kurbanın da gönlünü aldılar. Altın tabutla uğurladır.

Sermaye, devlete daha az maliyet dayatıyor. O nedenle devlette tasfiyeler olacaktır. Bunu salgının ilk günlerinde yazdım. İnsan kontrolünde polis yerine dijital gereçler daha fazla yer alacaktır. Devlet daha az sermaye bloke etmiş olacak. Böylelikle sermaye daha dinamik ve üretken alanlarda daha geniş yer alacaktır. Bu, sermaye aklıdır.

Şimdi önümüzde iki sorun var. 1-Savaş durulacak mı? 2-İsyanlar neden devrimlere dönüşmüyor?

Savaş, kısa bir süreliğine durulabilir. Ardından yine devam eder. Her seferinde farklı aletler çıkabilir. Krizler çağındayız, krizler savaşı tetikler, savaşlarda yıkım ve ölüm getirir. Her savaş sonrası krizler nispi oranlarda durulur. Yeni bir kiriz dalgası gelene dek o an savaşlar durulur. Bu periyotlar, giderek daha az zaman aralıklarında tekrar edecektir.

İsyan devrim ilişkisini şöyle açıklayabiliriz. İsyancılar, devrimlerin öznesidir. Ancak, isyanların yönünü öncüller tayin eder. İsyanlar devrime yönelmiyorsa bu, devrimci öznenin önünde, devrimci öncüllerin olmadığını gösterir. İsyan eden bireyler bilinçli bireylerdir. Ancak devrim için, sermaye aklı aşabilecek bir akıl koşuldur.

İlerici Enternasyonal, sermaye aklın karşısında sahaya çıkan ilk devrimci öncüldür. Bu akıl, doğrudan devrim değil de devrimci aşamalarla ilerlemeyi öneren bir akıldır. Eski kafalı sosyalist arkadaşlar buna mesafeli duruyorlar. Yanlış yapıyorlar. İE önderlerinin, sermaye aklı çözebilecek kapasiteleri vardır. 20 yy sosyalist aklı, sermaye aklı çözemez. Dikkat ediyorsanız, eski sosyalist akıl, virüsle ilgili değişim ve isyanlara odaklanamıyor. Zira olup biteni bilmiyor ve anlamıyor. ABD ve Almanya’da Lenin heykelleri dikiliyor. Heyecanlanıyorlar ama bunun bir yanıltma olduğunu düşünemiyorlar. Örn. Neden Marks’ın heykelleri dikilmiyor diye sormuyorlar. Marks’ın komünal toplum tasarımında sermayeye yer olmadığı içindir. Bunu eski sosyalizm bilemez.

Lenin, kendi çağında bir devrime öncülük edebilmişti. Lenin ideolojisi, tarihseldir. Sadece 20.yy’a ait bir devrim projesidir. Marks’ın ideolojisi felsefidir. Marks, tarihsel değil, tüm zamanların devrimcisidir. Lenin bu çağda devrimci değildir ve sermaye akıl tarafından tolere edilebilir. Marks, tolere edilemez.

Krizli ve sıkıntılı yaşam dünyasaldır. Krizli ve sıkıntılı yaşamdan çıkış, ancak devlet dışı ve dünya boyut, önermelerle olanaklıdır. Bugün devlet içerikli ve ülke boyutlu demokrasi arayışı, ahmakça çırpınıştan başka bir şey değildir. İnsani ilerleyiş, siyasi değil, tekniktir. Nasıl ki buhar makinesi kapitalizme yol açtıysa merkeziyetsiz ilişki araçları da komünizme doğru yol açacaktır. İnsani ilerleyiş, siyasete teslim olmuş bireylerin harcı değildir.

About admin

Check Also

IRKÇILIĞIN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ VE DEMİRTAŞ’IN SAVUNMASI-M.Taş

Her tarihsel olay, onu oluşturan güçlerin yarattığı yanılsamalarla soyut olmayan somut durumlarda kendini ifade eder. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com