KÜRESEL ANARŞİ DEĞİL, PRE-KOMÜNİZM

On gün önce “Kavgamız yoktur yolumuz vardır” başlıklı yazımda çok yakında insanların sokağa çıkacağını yazıyordum. Çok geçmedi, bir hafta içinde sokaklar yanmaya ve yıkılmaya başladı.

Küresel anarşi mi diyeceğiz? Hayır, bu bilinçli bireylerin isyanıdır. Bilinçli topluluklar, manipüle mi ediliyor? Tartışılır.

Çağa ait tespit ve analizleri, sıraladıktan sonra ilerisini görme olanakları açılacaktır.

1-Çağ devrimcidir, çağ devrimci dönüşümlere gebedir, çağ krizler çağıdır.
2-3.Dünya savaşı hiçbir zaman olmayacaktır.
3-Serbest seçimler, siyasal devrimler ve devlet içi darbeler gerilerde kalmıştır.
4-Devletlerle sermaye stratejileri, birbirleri ile kesişerek ilerleyecek ve her iki stratejide karşı devrimcidir.
5-Devrimci dönüşüm (reform) devletin dışından gelecektir. Reform, devletin kısıtlanmasıdır.
6-Özgürlük ve demokrasi, toplumun içinde, yani devletin dışında yayılacaktır.
7-Sermaye, devlet mutabakatı, hiçbir biçimde kalıcı olmayacak. 2030- 2050 projeler çöp olacaktır.
8-Devrimci özne bilinçli bireylerdir. Örgütler ise bu bireylere ait serbest topluluklardır (komüniteler)
9-Devrimci çağ tarihseldir. Tarih 2020’dir. Devrim gerçek araçlarla olacaktır. Araçlar, merkeziyetsiz, kapatılamayan ve kısıtlanamayan internet ağları ve ayrıca merkeziyetsiz ve sınırlı kripto paralardır.

Bu tespit ve analizler sonrasında, düşünsel projelerimizde neler olacağı ve neler olmayacağı hakkında daha net olabiliriz.

Devlet ve sermaye stratijileri, hayatı daraltarak ve insanı kısıtlayarak ilerleyecektir. Örn. Bugün 65 yaş üzeri, insan hayatı kısıtlanmıştır.

Devrimci stratejiler, henüz somuta çıkmasa da devleti ve sermayeyi kısıtlayarak ilerlemek isteyecektir.

Serbest (liberal) ekonomi, yeni biçimiyle tezahür etmeye çalışacaktır. 1990 da liberalizmin yıldızının parladığı sanılmaktadır. Oysa o tarihte, sosyalizm çökerken ayni zamanda liberalizm de çökme eğilimine geçmişti.

Gerçek ekonomi, gerçek demokrasi ve gerçek devlet gibi toplumsal yapı ya da mekanizmalar, olası mıdır? Tabi ki tartışılır. Ancak, hepsinin de gerçekleşmesi,insanlık açısından geri dönülemez, ileri bir merhaledir.

Devrim araçları, yani sınırsız ve merkeziyetsiz kripto paraların ve ayrıca, kapatılması ve kısıtlanması mümkün olmayan internet ağlarının, işletime geçmesi ile birlikte, devrimci süreçlerinde ilerleme göstereceğini göreceğiz.

İlerici Enternasyonal’in gerçek ekonomi, gerçek demokrasi ve gerçek devlet, işletimleri ile ilgili geride duracağını kesinlikle düşünmüyorum. İlerici Enternasyonal, devlet ya da sermaye projesi değildir. O devlet ve sermayeyi dışlamayan bir toplumsal projedir. Toplumsal, her proje, gerçekte devrimcidir.

Diğer bir tartışma konusu ise ekonomik çöküşler kesin midir? Gerçekte ekonomi ile beraber uygarlık çökmektedir. Dikkat edin, modern insan davranışları giderek kaybolmaktadır. Alternatif, barbarizm ve komünal insan topluluklarıdır. Asya toplumlarında, eski sosyalizmden de destek alarak, gelişe gelen bir komünal damar bulunmaktadır. O komünal damar, Rusya ve ÇHC’de çöküşlere nasıl bir etki yapar bilmiyorum. Ancak, ABD ve Avrupa’da çöküşleri ön görüyorum. Çöküşler tek bir biçimde ötelenebilir. O da gerçek ekonomi, gerçek devlet ve gerçek demokrasi ile mümkündür. Bunlarda bir dizi devrimci dönüşümlerle mümkündür.

İsyanlarla ilerleyen süreç anarşi getirmeyecektir. “Kavgamız yoktur yolumuz vardır” başlıklı yazımda aslında bunları anlatmak istedim. Saldıran ve kavgayı çıkartan taraf devlettir. Ekonomi ve siyasetiyle toplumları bunaltan devletler, bir de üstüne üstlük canileşince insanlar da kendilerine bir yol çizmek isteyecektir. İnsanların toplanarak, kendilerine özgür alanlar açma girişimleri, gerçekte kavga etme girişimleri değildir. Kavga silahla olur. Bilinçli bireylerin elinde silah yok. Silah devletin elinde var. Yani terörist olan devlettir. Devrimci özne hiçbir zaman eline silah almayacaktır ki ayrıca cinayete karşıdır.

Her zaman söylediğim gibi, devrimci strateji, zor ve meşakatli bir yolculuktur. Kendiliğinden eylemler olabilir ama kendiliğinden devrim olmaz. İnsanlığın önü kesilmişse bu yol devrimci ataklarla aşılacaktır

Çağ krizler çağıdır. Krizlerle boğuşan, egemen mekanizmalar bu arada insanı kırarak, feraha çıkmaya çalışacaktır. İnsani kırılmalarda isyanları tetikleyecektir. O nedenle, isyanlar, günlük hayatımızın bir parçası olacaktır. İnsani kırılma olacaksa isyanda olacaktır. İsyanlar, ulusal, ırksal veya dinsel bir içerik göstermeyecektir.

Küresel isyan, insani ilerleyişin ön koşuludur. Devrimci özne küresel isyanlarla ilerleyecektir. Devrimci fikirler, küresel isyanlarda fışkıracaktır. Devrimci dönüşüm, devletin içinden gelmeyecek ve devletin içine doğru yol almayacaktır. Devrimci dönüşüm, devletin dışından gelecek ve toplumun içine doğru yol alacaktır. Toplumsal ilerleyiş, devletle birlikte gerçekleşmeyecektir. Burada, devlet-toplum ayrılığı tezahür edecektir.

Bu ilerleyiş, devletin sönümlenmesi ile değil, devleti darbeleyerek realize olacaktır. Virüs, devletin darbelenme girişimidir. Darbe (virüs) sermayeden gelmiştir. Devlette tasfiyeler istendiği gibi, hizmet ve petrol sektörlerinde de tasfiyeyi şart koşmaktadır. Bu tasfiyeler, bu sektördeki sermayeleri küresel soyguna açık tutmaktadır.

Krizler, devlet ve sermaye uzlaşısına nefes aldırmıyor, diğer yandan da devrimsel araçlar, sistem içine virüs gibi girmektedirler. Örn. merkeziyetsiz ve kapatılamayan internet ağları, toplumları gözetimden kurtaracaktır. Ayrıca devrimsel ilişki araçları toplumların kendi ekonomilerine yeni akışlar getirecektir.

Kapitalizm ve devletli sistemlerden çıkış, irade ile değil, gerçek araçlarla olacaktır. Yeni bir toplumsal biçim, böylelikle eskinin içinden doğacaktır. Yeni toplumsal biçim, değer toplumudur. Değer toplumu, pre – komünist toplumsal biçimdir.

İsyanlar ve krizler, küresel anarşi değildir. Yeni bir toplumsal biçimin doğum sancılarıdır.

About admin

Check Also

Devlet Kuramları ve Siyaset

Toplumun değişik dönemlerinde, toplumun toplam değerlerinin, emek ve sermaye (sanayi sermayesi, ticari sermaye ve para …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com