TABİ Kİ KARL MARKS

Kapitalizm dağılıyor ve ortadan kalkıyor.

Kapitalizmin ortadan kalkması, komünizmin gelmesi demek değildir.

Sermaye toplumundan, değer toplumuna geçilmesi demektir.

Ekonomik toplumdan, ekonomisiz topluma geçiş demektir.

Bütün bu olup bitenler, insanlığı hiç olmadığı kadar, komünizme yakınlaştırmıştır. Ne var ki komünizm bir insani kurtuluş iradesidir. Komünizme doğru, iradi adım atılmadığı sürece, komünizm serap misali kaybolacaktır.

Bugün, komünizme doğru ileri adımları teşvik eden öneriler göremiyoruz.

20. yy’a ait komünizm teorilerinden bugüne ait devrimci öneriler çıkarmamız mümkün değildir. Şayet, komünizmi kaynağında yani Karl Marks ve Engels’te aramaya yönelenler, bugüne ait devrimci öneriler çıkaracaktır.

Bugünün önde gelen komünist düşün adamlarından birkaç örnek vereceğim.

Zizeck “yeni bir komünizm icat edilmelidir” diyor. Samimiyetle söylenmiş olsa da konünizmin insandan bağımsız olamayacağını düşünemeyen bir yaklaşımdır. Zira komünizm her çağın insanında mevcuttur. Örn. bugünde komünizmi, komünist partilerinde ya da 20.yy ardılı komünist bireylerde arıyorsan orada bulamazsın. Zieck’e eleştirim, komünizm icat edilmez, komünizm keşfedilir. Bugünün insanını çözmeye çalışsa orada komünizmi bulacaktır.

D.Harvey, kapitalizmin yıkılışını görmüyor ve “doğa neoliberal yağmacılardan intikam alıyor”” diyor. Kapitalizmi yıkan dinamikleri ve bu dinamiklerin yaratacağı insan ilişkileri üzerine kafa yorsaydı, bunu doğa ile açıklamazdı. İnsanlığın var oluş ve yok oluş arasında çekiştiği, bir gerçek hareketi görmüyor.

F.Başkaya’da komünizmi, işçi sınıfıyla, ekoloji dinamiklerinin ittifakında aramaktadır. Dünyada büyük kıyametlere sessiz kalan sınıflar, komünizme yol açamazlar. Bugün işçi sınıfı sadece şunu diyebilir. Bizi neden evde bırakmıyorsunuz. İşçi sınıfı bu talebinde son derece haklıdır. Ancak talebi devrimci bir talep değildir. İşçi sınıfı “ yetti artık sizin yaptıklarınız” diyebilse tabi ki orada bir komünizm görünür.

Bunların dışında 20.yy sosyalizmi ve 2. Enternasyonal artıklarının, bugün komünizme verebilecekleri bir şeyleri kalmamıştır. Ayrıca kendilerini bu iki kesimden ayırmaya çalışan, eski sosyalizme yeni kulp takmaya çalışan, toplumsal proletarya ve prekarya denilen yeni devrimci sınıf keşifçileri de var. Ancak bu şahsiyetlerde 20.yy zihniyeti ile ilerlemeye çalıştıkları için pratikte gelişme gösterememişlerdir.

Ben komünizmi, insanın kendisinde zaten var olduğunu düşünüyor ve bunun tarihten gelen insanda olduğunu söylemeye çalışıyorum. Komünizm insandan bağımsız değildir. İnsandaki, devlet ve sermaye gibi eklentiler, insanı komünizmden ayırmıştır. Oysa insanın doğası, bilim ve komünizmdir. Anadolu tarihinde çok güzel örnekler var. Hallacı Mansur, Bedrettin, Bortlüce, Pir Sultan ve daha çok örnekler sayılabilir.

Komünizme ait teoriler, pratiğe girdiği oranda gelişecek ve gerçekleşecektir. Zaten Marks, bu teori, “esarete tahammül edemeyen yeni sınıf bireyleri arasından fışkıracaktır” demektedir. Ayni arenada hem insani kurtuluş, hem de insani yok oluş teorileri çatışarak ilerlemeye çalışacaklardır. Çekişmeli bir döneme gireceğiz.

2019 Yılına yeni sınıfın isyanları damgasını vurmuştur. Ancak bu sınıf öncüleriyle buluşmuş değildir. Hangi düşünce olursa olsun, bilim ve teknolojiden bağımsız ilerleyemez. Bu çağın bilim ve teknoloji araçları, internet yazılımları üzerinden işlemek durumundadır. Nasıl ki buhar motoru, kapitalizme yol açtıysa internet teknolojileri de bu zamana ait komünizme yol açacaktır. Gerçekte buhar makinesi komünizme de yol açabilirdi. Ancak, komünizm teorileri o tarihte gün yüzüne çıkmış bile değildi. Bugün de öyle, İnternet üzerinden, bürokrasiyi aradan çeken ve kişiden kişiye özgür iletişimi sağlayan gelişmeler var. Ancak ne var ki zamana ait komünist öneriler görünmüyor.

İnternet yazılımları, komünizme aracılık yaptıkları gibi çete devletlere de aracılık edebilirler. İnsana cip takılarak kontrol altına alınması, çete devlet projelerinin bir tasarımıdır. P2P internet yazılımı, devlet ve bankayı aradan çıkarıyor. Bu yazılım, komünizme alt yapı olabilecek bir teknolojidir. Bu yazılım ayni zamanda çete devlete de alt yapı olabilecek, içeriği de taşımaktadır. Banka ve devletin değişen biçimi üzerinden de P2P teknolojisi işletilebilir. P2P Yazılımı, gerçekte değer toplumuna ait bir yazılımdır. Eşi eşine değişimi getirmektedir. Bir nevi takas toplumu önermektedir. Takas, çete devlete de komünal topluma da uyar.

Bugün, silikon vadisine öylesine yüksek yoğunluklu çalışmalar yürümektedir ki sanki insani yok oluş projeleri ile insani kurtuluş projeleri çatışmaktadır. Bugün çete devlet, henüz başarılmış değildir. Daha yolun başındalar. Kapitalizm yıkılmıştır. Ancak, yok oluşçular da yol almış değildirler. İnsan da henüz kendisini yok oluşçulara teslim etmiş değildir. Bugün dünya üzerinde virüs tehdidi altında bir şaşkınlık var. Bu şaşkınlık atıldığında gerçek insan topluluklarının harekete geçeceğini ön görüyorum. Devletler tehlikedir. Ancak yeni biçime de girmiş değildirler. Rusya ve ÇHC, çete devlet tarzına ne diyecekler? Onların tavırları önemlidir. Zira Avrupa’nın ilk uygarlıkları yıkıldığında Asya’da herhangi bir yıkılma tezahür etmemişti. Avrupa ve Amerika yıkılışın merkezi olacaklardır.

Person to Person yani kişiden kişiye iletişimi temin eden ve bunun dışında devlet ve sermayenin, burnunu sokamayacağı, internet yazılımları işletilmek üzere son rötüşlerini tamamlamak üzeredirler.

Ürünlerin alınıp satılması üzerine kurulu, üretim tarzı ve toplumsal biçimin yok olacağı, ihtiyaçların yeniden tanımlanacağı ve ihtiyaçların 3 boyutlu yazıcılarla üretilebileceği yeni bir toplumsal eşikteyiz.

Bu yaşadığımız zamanda ekonomik sistem ve bu sisteme bağlı üretim tarzı kendini feshetmektedir. Temelde ekonomi olamayınca, tepede de devlet olamayacaktır. O nedenle bugün devletli önermeler, tümüyle uydurmadır. Ne ekonomi gerçektir, ne devlet gerçektir ne de insan gerçektir. Merkeziyetsiz, dağıtık ve özgür işleyişler, komünal insan toplumunu çağrıştıran, gerçek insan önerileridir. Komünizm, bu önerilerin ardında aranmalıdır.

About admin

Check Also

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com