AZICIK DEVRİM ÇOK BÜYÜK GÜRÜLTÜ

 

 

Devrim, mekân değişimidir. Mekân değişimi değil, mekân içinde değişim bekleniyor. O nedenle azıcık devrimdir.

Merkez Bankalarına bağlı para sistemi tasfiye olacaktır. Devlet fonksiyonları çoğunlukla internet ağları üzerinden gerçekleşecektir.

Devrim siyaset değildir. Ancak devrimsel değişim, siyasetin gölgesinde gerçekleşmektedir. Corona  bu zamana ait savaşlar gibi bir siyasettir. Nasıl ki savaşlar korku ve endişe yayıyor, virüs de bunu yapıyor.

Nasıl ki savaşlar, ekonomik ve siyasal faaliyetleri örtüyorsa virüs de ekonomik ve siyasi dönüşümleri örtecektir.

Toplumsal dönüşümleri açıktan yapmaya utanıyorlar. Zira siyaset, tamamen çirkinleşmiş, gayri meşru bir faaliyettir.

Ekonomide hak kavramı ortadan kalkmıştır. Ekonomik faaliyet, tümüyle bir hırsızlık faaliyetidir. Temel yamuk olursa duvar düzgün olabilir mi? O nedenle bu çağda siyaset, gayri meşrudur,  savunulamazdır. Siyaset, insanı öldürerek yol alıyor.

Ekonomik ve toplumsal dönüşüm, virüsün yaydığı korku ve endişe altında gerçekleşmektedir.

Devletler siyasetçilerin değil de uzmanların (teknik kadroların) elinde olacaktır. Örn. Erdoğan’ın yerine A.Babacan’ın gelmesi gibi…

Devletler birbirlerine daha yakın ve daha az çelişkili olacaklardır. Adeta birbirlerine yapışacaklardır.

Bu çağda ekonomik ve toplumsal dönüşüm gerçekte bir devrimdir. Bu çağ, ekonomisiz özgür toplum çağıdır. Ancak bu dönüşümlerin öncüleri, ekonominin sönmesini değil de yeni bir ömür elde etmesine çaba göstermektedirler.

Gerçekte azıcık devrim, çok büyük gürültüler eşliğinde gerçekleşmektedir. Corona virüsü, başlı başına bir gürültü ve cinayettir.

Bu değişimler bir mutabakattır. Bu mutabakat, sermayenin devletle mutabakatıdır. Mutabakat, imza metni değildir. 1789, burjuva öncülerin, 1917ise işçi sınıfı öncülerinin hazırladığı bir mutabakattır. Her ikisi de ekonomik işleyişe onay vermişlerdir. 1871 komün devrimi bir mutabakat değildir. 1871, Ekim devrimine kıyasla daha fazla komünist içerik taşımıştır. Zira komünizm bir mutabakat toplum değildir.

Bu uzlaşma, sermayenin hazırladığı bir mutabakattır. Devletler toplumların tepesinden indirilecektir. Ancak, tepesinde devlet isteyen kesimler, yine tepelerinde devlet bulacaklardır. Devlete muhtaç olmayan bireyler özgürlük elde etme imkânına sahip olacaklardır. İlla da devlet diye tutturanlar için bir devlet bulunacaktır. Devlet fonksiyonları, büyük çoğunlukla internet ağlarına terk edilecektir. Örn. noter tarih olacaktır. Vatikan, Kâbe ve diyanet tasfiye olacaktır. Ellerindeki paralar alınacaktır. Papa virüs kapabilir.

Bu çağın gerçek mutabakatı, ticaret ve faiz sisteminin tasfiyesini gerektirmektedir. Her ikisi de hiçbir biçimde bu çağda meşru değildir. Şayet, her ikisi de olacaksa ki olacağı görünüyor, o zaman yeniden krizler görülecektir.

Ticaret, ürünlere değer eklemez. Ürünler kendi değerlerinden daha yüksek bir değerle fiyat elde ediyorsa cılızlaşmış ekonomiler bunu tolere edemezler. Faiz, cılızlaşmış ekonomide tolere edilemez.

Devletler de öyle, bu biçimleri ile tolere edilemeyeceği görülmüştür. Dünya boyut artı değer üretimi 500 milyar dolar, dünya boyut devlet bütçeleri ise 20 trilyon dolar; bu rakamlarla ekonomi işleyemez.

Yeni mutabakat, ne kadar devrimci olacak göreceğiz. Faiz ve ticaret kalkmıyorsa, devlet bütçeleri çok büyük budamalara gitmiyorsa bu mutabakat çok devrimci olmayacaktır. “Öldürülen bireylere değecek bir devrim olmayacaktır.”

Üretici ile tüketicinin doğrudan buluşacağı, bankaların araya girmeyeceği, devletlerinde her ürüne vergi koyamayacağı bir mekanizma işleyebilir. Ancak bu öncüler, böylesi bir mutabakat hazırlamazlar. Zira öncülerde insan aklı yok, sermaye aklı mevcut. Sermaye, doğası gereği, gerçeği kabul etmez. Zira gerçek, bu çağda sermayeyi kabul etmiyor, zira tümüyle asalaktır ve sermaye bunu biliyor. Sermaye, gerçekle çelişkilidir.

Dönüşüm sonrası, çelişkili, çatışkılı ve krizli dönem devam edecektir. Ancak dönüşüm sürecinde insani kırılma olacaktır ve olmaktadır. Uzun zamandır komünist partilerin komünist olmadıklarını yazıyorum. ÇKP, bu kıytırık mutabakat için 4000 insanın öldürülmesine rıza göstermiştir. Diğer komünist partileri ise dönüşümü ve yeni mutabakatı görmüyor ve bilmiyorlar. Yani trene bakıyorlar.

Bir önceki yazımda, ya tarih yazılacak ya da Fukuyama haklı çıkacak demiştim. Fukuyama haklı çıkıyor, azıcık devrimi bile alnı açık yapamıyorlar. Utanç içinde ve salgın hastalık yayarak gerçekleştiriyorlar. Bu tarih olamaz. Tarihin üstü örtülü değildir. Tarih alenidir. Bu öncüler, ileri gitmeyi bile gayri meşru tarzlarla realize ediyor.

Eni sonu, ticaret ve bankacılığın tasfiye olacağı, bir biçim gerçekleşecektir. Mutabıklar, bu gerçekten kaçıyorlar.

 

 

 

 

 

About admin

Check Also

DEMOKRASİ, ANAYASA VE TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Dr. Alişan Özdemir “17. Yüzyıldan bu yana dek modern Avrupa’nın siyasal alanı, kısmen toplumsal sözleşme, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com