KÜBA’DA DAHA YEŞİL TARIM, DAHA TEMİZ NEHİRLER DEMEKTİR- çeviri M. Taş

Sağlık, eğitim ve müzikteki başarılarından sonra Küba şimdi de yeşil tarım politikalarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor.

Yedi Kübalı bilim adamı  ile sekiz ABD’li bilim adamının yer aldığı 15 kişilik araştırma ekibi, “Küba nehir sularını, tarım kanallarını ve dolayısıyla rezervuarları ve kıyı bölgelerinin kirliliğini araştırdı.

Yıllarca süren ortak  araştırma sonucunda Küba’da sürdürülebilir tarım sayesinde  nehirlerin kirlilik seviyesi  ABD’dekilerden çok daha alt düzeyde olduğu bulundu. .

Sovyetler Birliği 1990’ların başında yıkılmasından sonra, Rus gübreleri, böcek ilaçları, traktörler ve petrol arzı durdu, Küba’nın gıda üretimi azaldı. Gıda krizinin etkisiyle ada hızla ithal sentetik kimyasallara daha az bağlı kentsel organik bahçelerde çeşitlendirilmiş tarımı yeniden inşa etti. Son yirmi yılda, Küba gelişmiş topraklar ve temiz su ile, koruma tarım için dünya çapında bir model haline geldi.

Yeşil tarım popüler oldu

Elli yıldan fazla bir süredir ilk kez-Kübalı ve ABD’li bilim adamlarından oluşan bir ekip, tarımdaki bu hikayenin önemli bir yönünü titizlikle test etmek için birlikte çalıştılar: Küba’nın nehirlerinde su kalitesi üzerinde çağdaş tarımın etkilerini araştırdılar. Yüzyıllardır süren şeker kamışı tarlaları ve diğer yoğun tarıma rağmen, uluslararası ekip araştırdıkları nehirlerin hiçbirinde derin hasar olmadığını keşfetti.

Bilim adamları inceledikleri yirmi beş Küba nehirinin hepsinde ABD’nin Mississippi Nehri’nde bulunanlardan çok daha düşük besin konsantrasyonları ölçtüler. Ve Küba’nın sürdürülebilir tarıma geçişinin ve tarım arazilerinde gübre kullanımının azalmasının birincil neden olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırmayı yöneten Vermont üniversitesinden jeologist Paul Bierman “Küba’nın koruma tarımına geçişinin hikayesi önemli kanıtlara” dayandığını belirtti.

Her iki ülkeden bilim adamları, ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın desteğiyle, kapsamlı saha çalışması yapan  ekip daha sonra Küba’nın  nehir suyunun ölçütlerini görmek için laboratuvar çalışmalarını ve analizleri koordine ettiler.

Ancak bilim adamları, Küba nehirlerinde yoğun tarım ve kimyasal gübre kullanımının yaygın olduğu Abd’dekinden çok daha düşük fosfor ve azot kirliliği seviyelerine rastladılar.

CEAC’den Rita Yvelice Sibello Hernández, “Bu araştırma, toprak ve nehirlerin sürdürülebilir organik tarım bağlamında nasıl etkileştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir, “ve Karayipler’deki ve tüm dünyadaki diğer insanlara iyi bir örnek verebilir.” dedi.

Bilimsel diplomasi

Yeni çalışmanın ortak yazarlarından Kübalı bilim adamı Alejandro Garcia Moya, “Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var.” diyor. Ekibin topladığı nehir verilerinin “Küba’da ve örneğin diğer tropikal ve ada ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmaya rehberlik etmek için gerekli olduğunu” yazıyor. Abd ekibi sadece önemli teknik uzmanlık ve sonuçların doğrulanmasına destek vermekle kalmadı, aynı zamanda ortak araştırmalar Küba’nın nehir suyu kalitesini artırmak için de çok fazla fırsata sahip olduğunu ortaya koyuyor.

“Küba 1980’lerin sonundan beri organik tarımda zorunlu bir deney yaşıyor” diyor Oberlin’den Amanda Schmidt. “Yani Küba hem konvansiyonel tarımın etkileri hem de ulusal ölçekte organik tarımın etkilerine bakmak için çok ilginç bir yerdir,” ve ABD tarımını geliştirmek için yollar önerebilir. Araştırma Küba’nın dünya çapında sürdürülebilir tarım için bir model oluşturduğu objektif verilerle kanıtlıyor.

  • Makale İKLİM ve KAPİTALİZM sitesinden kısaltılarak çevrildi

About Mehmet Tas

Check Also

Komünist Hareket Yol Ayrımında: Komünist Enternasyonal’in Yürütme Kurulu Plenumları, 1922-1923 (özet)-M. Taş

Tarihi belgeler yayınlandıkça komünist hareket hakkındaki bilgilerimizi güncellememiz kaçınılmaz oluyor. Geçen yıl yayınlanan ‘Komünist Hareket …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com