İlericilik, Aşırı Sağ ve Yaralı Yarasalar (1)-çeviri-Latin Amerika strateji araştırma merkezi

Aram Aharonyan, 31, 08, 2023

Aşırı sağcı güçler ve adaylar yeniden Latin Amerika politik sahnesinde belirmeğe başladığında ve hatta bazıları hükümete geldiği bu sıralarda, ilerici hareket kendi hatasını kabul etmesi ve yoksul ve mülksüzleştirilmiş çoğunluğu politikalarının öznesi (sadece onların nesnesi değil) haline getirmekten ne kadar uzak olduğunu fark etmesinin zamanı gelmiştir.  Hiç unutulmaması gereken şey, katılımcı demokrasinin aslında onurlu sosyal katılımı, egemenliği ve bölgesel entegrasyon fikirlerini rayına oturtmaktır.

Hükümeti kurmak önemlidir ancak iktidarı ele geçirmek daha da önemlidir. Birincisi için seçim kazanmak yeterlidir. Ancak diğeri için, insanların gönüllerini fetheden fikirlere, programlara, net tanımlara ihtiyaç vardır. Bugünkü ilerici hareket ve sosyal demokrasi, seçimlerle demokrasiyi birbirine karışıyor.

Solcularımız siyasi aykırılıklardan ve radikal siyasetten vazgeçti. Uysal görünmeğe çalışıyor ama aslında uyum sağlıyorlar. Fakat şu bir gerçek ki, hiçbir ılımlı pozisyon krizin üstesinden gelmeyeceğini anlamanın zamanı gelmiş gibi görünüyor: bunu sadece radikal siyaset yapabilir. Radikal bir demokrat olmak için bile radikal olmanız gerekir ve sadece sözde değil.

Ancak, solcularımız onlarca yıldır beklenen yenilgiyle yaşıyor; özür dileyerek, merkezde yer arayarak  Lenin’le sosyalizmle, Küba’yla, Venezüella’yla, XXI. yüzyılın gençleriyle veya diğer efsanelerden herhangi biriyle özdeşleşmekten kaçınıyorlar, diyor La Tizza.

Sözde “ilerici” hükümetlerin tereddütleri, belirsizlikleri, beceriksizlikleri sayesinde, en gerici ve bağımlı sağın saldırıları yaşanırken, ilericiler söylemlerini ve eylem biçimlerini yeniden tasarlamaktan acizdir. Sağ, gerici politikaları dayatmıyor, ancak sol politik değerleri ve yüzyılın başında örülen dayanışma bağlarını kıracak kültürel bir değişimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Geçmişe dönmek sizin geleceğinizdir.

İlericilik döngüsünün sonu yalnızca hükümetlerin düşüşüne değil, iktidarı anlama ve kullanma biçimine de işaret ediyor. Kısa vadede geri dönebilecek bir ilerleme için yalnızca geçici bir kesinti oluşturmuyor gibi görünen yeni hükümetler konsolide edilirken artık sahnenin merkezinde yer almıyor.

Değişim için bir gündem önerme ya da hükümetleri döneminde başlayan muhafazakar bir döngüyü durdurma gücü olmadan, ilerlemeleri hala engelleme kapasitesine sahip bir güç olarak tartışmalara yol açıyor. Hükümetten ya da geri dönüş isteyen adaylarından da kapalı bir uyum talep ediyor ve bu da kendi saflarında bile siyasi yapılanmayı engelliyor.

Bolivya’nın eski başkan yardımcısı ve sosyal araştırmacı Álvaro García Linera, bölgenin çeşitli ülkelerinde aşırı sağın ilerleyişi göz önüne alındığında, “Adalet ve eşitlik vaatleri yerine getirilmiyor ve eğer ilerici hareket halkın acısına somut cevaplar veremiyorsa, yoksul insanların sırtlarını bize döndükleri için suçlamayalım” dedi.

Latin Amerika ilerici hareketi  merkeze kaymış ve onu karakterize eden radikalizmi kaybetmiştir. Sistemden gelen ve aynı iletişim mantığıyla alternatif olarak dayatılan diğer seçenekler onu aşıyor. Kendini oluşturmanın bir yolu var mı yoksa ideolojik intihar mı? Gerçek şu ki, genel olarak, adalet ve eşitlik vaatleri ilerici hükümetler tarafından yerine getirilmedi ve getirilmiyor.

Linera, Arjantin’deki aşırı sağcı aday Javier Milei’nin ön seçimlerdeki zaferinin ardından, “Umudu yeniden kazanmak, insanlara ‘dikkatli olun, haklarınızı kaybedeceksiniz’ demek değildir” diye ekledi.

Temsili demokrasi, özel mülkiyet, Avrupa merkezli kültür, oy hakkı ve siyasi partiler, 19. yüzyıldan beri kurumsal yaşamımızı, demokrasimizi düzenleyen gerçeklerden bazılarıdır. Mevcut krizin derinliği modernizmi ve kapitalizmi sorguluyor, bu da bizi Devletin geçerliliğini sağlayan paradigmaları değiştirmeye zorluyor.

Altı yıl önce Karayipler’de beyzbol jargonunda kullanılan “yaralı yarasalar” sözleri, artık katkı yapacak bir şeyleri olmayan ve tarihin arşivlerinde kalan liderlerden bahsedilmişti. Ancak Lula da Silva gibi bazıları iktidara geri dönmeyi, bu kez çok ilerici olmayan ittifaklarla “ikinci bir ilerici dalgaya” güç vermeyi başardı. Diğerleri geri dönmeyi hayal ediyor ve kimsenin başkanlık arzularını engellemesini istemiyor.

“İlericilik” kavramı beklenmedik bir prestij kazandı. Çünkü onun adına konuşanların önemli bir kısmı, genellikle sağcı olarak tanımlanan pozisyonları savunan insanlardır. Avrupa entelijensiyasından, ilericiliğin solu adlandırmanın bir yolu olduğu kolektif tahayyülünü dayatmak mümkün olmuştur. Bu da büyük bir hata… veya kafa karışıklığı.

Arjantinli akademisyen Atilio Borón, sağın ve emperyalizmin gücünün küçümsenmesi ve halk hareketinin gücünün abartılmasının yanı sıra, sürecin ana figürlerinin (Lula, Cristina, Correa ve Evo) artık tek başlarına seçimleri kazanmaları zor. Siyasi merkezin bazı temsilcileriyle ittifaklar kurma gereksinimini kabul etme konusundaki isteksizliğin de olduğuna işaret ediyor. Borón, aksi takdirde hiçbir seçimi kazanamayacaklarını söylüyor.

“Hegemonik medya kuruluşları stratejilerini, taktiklerini ve saldırılarını toplumsal ve siyasal dönüşümlerini ekonominin dijitalleşmesine ve sanallığın yeni bir ekonomik, politik ve sosyal aracı olarak pekiştirilmesine dayanan yeni savaş alanlarında sürdürürken biz, kendimizi geçmişin gözüyle görmemiz, yanlış ve/veya çağdışı savaş alanlarında kalmamız önemli sorunlarımızdan biridir.”

Kurumsal sistemin krizi, gerçekte, ilerici bir hükümetin halkın ilerlemesinin garantisi olup olmadığına dair yeni sorular ortaya çıkarıyor, Latin Amerika Stratejik Analiz Merkezi’nden genç Paula Giménez ve Caciabue buna işaret ediyor.

İlericiler, feminist ve hatta ekolojist sollardan, pandeminin güçlendirici etkileriyle güç kazanan büyük dönüşümü nasıl göreceklerini veya tartacaklarını bilmiyorlardı. Arjantin’de yerelden Bolsonarist veya Trumpçı bir etki olarak ortaya çıkmış olabilir, ancak kültürel savaşın bir kısmının kazanıldığına inanılmasına rağmen, yeterli siyasi yanıt verme kapasitesinin olmadığı açıktır.

Tek başına gelen soru, tekrar tekrar, bu öfkenin, bu bıkkınlığın neden siyasi sol veya merkez sol tarafından kullanılmadığıdır. Sessiz çoğunluk aşırı sağda temsil edildi. Distopyanın sorumluluğu, her şeyden önce, birçok ülkede hüküm süren sözde “ilericilik” üzerine düşmektir.

Arjantin’de 2001 salgınında “hepsi gitsin” talebiyle başlayan döngü, toplumsal bağın restorasyonuyla değil, verimsiz ve yozlaşmış bir Devlet tarafından görmezden gelinen ve/veya sömürülen bireysel işçinin savunulmasıyla sona erer. 22 yıl önce bir patlama olarak başlayan ve solda açılan daire, şimdi sağda (ve / veya aşırı sağda) kapalı.

Doksanlı yılların ilericiliği bugünkünden daha iyi değildi, ancak zaman ondan yanaydı. Demokratik, tarihsel olarak mantıklı ilerlemenin hiçbir şeyi tükenmemiştir. Tüketilmesi gereken, siyasi mücadele biçimleri de dahil olmak üzere son 20 yılda çok değişen bir dünyada, çözümler, projeler, programlar sunmadan adaletsizliğin kötülüklerinin kınanmasını birleştiren retoriktir. Genellikle, aynı zamanda, taleplerinde uzlaşmaz ve uygulamalarında ılımlıdır.

“Halk tarafından seçilen ve halk için çalışan bir hükümet olarak geniş bir demokrasi anlayışımız varsa, demokrasinin tehdit altında olduğu açıktır. Demokrasiyi seçimlere indirgersek, resmi olarak demokrasi vardır. Ancak hayatımızı karmaşıklaştırırsak ve demokrasinin gücü kullanan kişi olduğunu söylersek: demokrasi partiler tarafından değil, fiili güçler tarafından kullanılıyor” diyor eski Kolombiya başkanı Ernesto Samper.

Edgardo Mocca, ilericiliğin, devrime olan teorik hayranlığı siyasi iktidarsızlıkla ve çoğu kez ayrıcalıklı tarihsel güçlerle işbirliğini birleştiren solun eski destanını tekrarlayabileceğini söylüyor.

Bölgesel ilerleme sorumlusu ve Puebla Grubu üyesi Ernesto Samper, aralarında on iki eski cumhurbaşkanının da bulunduğu yaklaşık 50 veya 60 liderin başarısız neoliberal modelin yerini almayı amaçlayan siyasi bir dayanışma projesi üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor. “İflas eden şirketlerin çoğu bizde. Söz konusu olan ekonomik yeniden canlanma, toplumsal dokunun yeniden düzenlenmesi ve aynı zamanda demokrasinin yeniden düşünülmesidir. Buna toplumsal protestoları kontrol altına almak için aşırı güç kullanımı, olağanüstü yetkilerin kullanılma şekli ve siyasetin yargısallaştırılması da ekleniyor. Adalet olağanüstü bir şekilde siyasi bir silah olarak kullanılıyor” diye ekliyor.

Latin Amerika solunun yeni bir haritasını ve davranışını önerme ihtiyacı… Ve insanlar, alternatif bir model sunmadığı sürece ilerlemecilikten daha fazlasını bekliyorlar. Samper, “birleşme, hiçbir zaman şimdiki kadar önemli olmamıştır ve hiçbir zaman şimdi olduğu kadar “parçalanmadıklarını” kabul ediyor.

About Mehmet Tas

Check Also

Arjantin’in Karanlık Gecesi

 Fabrizio Casari, Rebelion, 23/11/2023 Arjantin’deki son seçim sonuçları endişe verici, belki de değil ve sadece …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com