Yeniden kurulan TİP üzerine düşünceler ( I) – Abdullah Uğur

TİP ‘in kuruşunun 61 .yıldönümünde 13 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde  yapılan sisteme “Müdahale Kongresi”  ‘ nde  ilginç izlenimler edindik. Bir süredir uzaktan izlediğim partiyi salgına rağmen yakından görmek ,anlamak istedim. Kuruluş sürecini ,kuranların profilini az çok biliyorduk. Parti kuruluş bildirimini 07 Kasım 2017’de yapmış.  Hala yaşayan tarihi TİP üye ve yöneticilerinden de görüş ve bir seviyede onay almışlar. Hatta  TİP Genel Başkanı Erkan Baş Tarık Ziya Ekinci ve Şaban Erik’i ziyaret etmiş. Gerçi daha sonra Tarık Ziya Ekinci eğer yanlış hatırlamıyorsam Şaban Erik bir bildiri yayınlayarak TİP’in devam etmemesi konusunda görüş belirtmişlerdi. Türkiye’nin yaşadığı siyasal koşullarda Mustafa Suphi’den başlayarak solun tarihine sahip çıkmaya  , solun değerlerini cesaretle ve inatla yeniden üretmeye çalışmaları her şeyden önce çok kıymetlidir. Eğer solda bir yenilenme ve “atılım dönemi” olacaksa buradan çıkabilir.

Haliç kongre merkezine geldiğimizde, otoparkta  İzmir, Adana,Mersin, Muğla,İzmit yazılı çok sayıda midibüs ve otobüs bulunuyordu. Özel araçları ile gelenlere baktığımızda ise salgın ortamında  orta sınıfın katılımı hatırı sayılır orandaydı.

Bu toplantı hiç şüphesiz bir kamuoyu önüne çıkış ve kendini tanıtma toplantısıydı. Katılımcıların profili bizim gibi orta yaş üzeri solcular için şaşırtıcıydı. Salona çok genç bir kuşak hakimdi. Muhtemelen akılları erdiği zamanlardan  başlayarak sola dair hikayeler ile büyümüş anne babaların çocukları hayatın farklı alanlarından çıkıp gelmişlerdi. Ortama enerji ve umudu veren bu profil, yeniden üretimin ve yaygınlaşmanın kaynağı olsa gerektir. Hatta salondaki bu enerjinin etkisiyle üye formu dolduran gençleri görmek bizleri mutlu etti.

Salonda parti amblemi dışında yer alan pankartlar biri hariç  daha çok partili ve partiye yeni katılacakları motive etmek için yer alıyordu. (Yaşasın Sosyalizm- Yaşasın Devrim pankartları parti çevresinin dışında kimin gündeminde olabilir? ) Bu pankartlar Erkan Baş’ın toplantıda söylediği gibi ”Gezi” sonrasının etkisini üzerlerinde taşıdığının belirtisiydi. Şüphesiz siyasal mesajlar salona ve partililere  değil topluma verilmelidir. Velhasıl siyasette yakın hedefler ,çabalar ve başarılı iyi işler kalıcı oluyor. Sol içinde 60 ‘yıllardan beri  sosyalizm ve devrim tartışmaları yapılır. Ama asıl olan topluma ne kadar ulaşabildiğiniz sorunlarını ne kadar çözebildiğinizdir.

Başlığa taşıdığım slogan ise , Behice Boran’ın vefatından sonra  sakince  gülümseyen fotoğrafıyla birlikte zihnime kazınan bir slogandır. Salonda bu tarihsel sloganı görmek partinin ana yönelimini anlamamıza yol açtı. Umudu,yeniden kuruluşu ve aydınlığı ifade eden en önemli sloganlarımızdan biri salonda en önemli yeri almıştı. Yetmişli yıllarda okuyan  araştıran çok az sayıda insanın dışında hepimiz bir takım tesadüflerle,aileden, komşulardan ya da mahalle arkadaşlarında esinlenerek  sola  katıldık. TİP’in 60’yıllarda estirdiği rüzgarları ,köylere kadar demokratik bir sosyalizm arayışını  çok sonraları, seksenli yılların TİP-TKP birlik arayışları sırasında ama asıl Nihat Sargın’ın çok büyük emek ve çalışmayla yaşamının son yıllarında yayınladığı kitabından öğrendik. TÜSTAV’da büyük emek ve özveriyle  sol  tarihe bir katkı olarak öncelikle TİP ve TKP tarihinden dokümanlar,yayınlar,konuşmalar o günleri anlamamıza çok önemli katkılarda bulundu. Yeni çalışmalar ve araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Hala öğrenmeye devam ediyoruz.

Türkiye darbelerin hayatın her alanında sola ,sosyalizme dair ne varsa yok etmeye çalıştığı ,diğer yandan da tüm toplumun kamusal siyasal alanını yok ederek yarattığı bir partiler mezarlığı yükünü çok uzun süredir  üzerinde taşıyor. 1960 darbesinden sonra başlayan sivil hayata silah zoruyla müdahale alışkanlığı oldukça yakından tanıdığımız  12 Eylül 1980 darbesine kadar,  hatta hala bir çok soru işareti  barındıran ve iktidar partisi tarafından meclis soruşturmaları engellenen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yaşadıklarımız egemenlerin toplum mühendisliğine hala devam ettiğini gösteriyor. Siyasal hayat ve siyasal partiler kurumsallaşamıyor. Her darbeden sonra siyasal aktörler, kuşaklar kırılıyor. Sanki egemen sistemin demokratik değişimin engellenmesi ,yurttaş inisiyatifini yok etmek konusunda uzmanlığı var. Her kuşaktan insan maddi manevi büyük yıkım ve hayal kırıklıkları yaşıyorlar.

Berlin duvarı yıkıldıktan ve Sovyetler Birliği çöktükten sonra sosyalist sisteme yakın siyasi parti ve hareketler hatta onlarca yıllık sosyal demokrat partiler fiili ve moral olarak bir süre neredeyse kımıldayamaz hale geldiler. Tarihsel bir dönem yetmiş yıllık sosyalizm deneyimi çok sayıda ülkede barışçıl bir şekilde içe doğru çöktü. Kapitalizmin azgın saldırısı karşısında sosyalist ülkelerde yaşayan yurttaşlar korkunç bir moral çöküntü içinde savrulmalar yıkımlar yaşadılar. Tarihi komünist partiler sönümlendi  yada çok küçük grupçuklar haline geldi. Hitler faşizmine karşı büyük özverilerle direnişler örgütleyen bu partilerdeki  moral yıkım neredeyse her şeyin çözülmesine yol açtı .

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 32. yılında tarih farklı koşullarda sanki yeniden solu çağırıyor. Kapitalizmin yarattığı sorunlar artarak devam ediyor. İnsanlar geçmiş deneyimlere bakıyorlar yeni çağın sorunlarına çözümler ararken sosyalizmin değerlerine , fikirlerine tekrar bakıyorlar. Demokrasi ve evrensel hukuk olmadan sosyalizm olamayacağını yetmiş yıllık Sovyetler Birliği deneyimiyle öğrendikten sonra çok da farkına varmadan demokratik sosyalizmin değerlerini savunuyorlar.

Türkiye’de siyasal rejimin bir tür yeniden kuruluşu  süreciyle karşı karşıyayız. Bu durum katılımcı demokrasi temelinde, laik bir hukuk devletinin inşasını gerektiriyor. Türkiye AB yolunda demokrasi denizlerine yelken açarken iktidar partisinin siyasal seçimiyle “otoriter seçimli sistem” ile karşı karşıya kaldı. Acı olan Osmanlı İmparatorluğu’ nun son yıllarından günümüze kadar neredeyse yüz yıldan fazla bir süre sosyalist ve komünist akımların-partilerin var olduğu memleketimizde topluma nüfuz eden bir siyasal parti yaşayamadı. Oysa şimdi 13 Şubat 2021 tarihinde ufak da olsa bir adım atma olanağı önümüzde belirdi.

Tarihi TİP’in 61. kuruluş yıl dönümünde, gençlerin ön almasıyla  üçüncü defa yola çıkan bir parti hiç şüphesiz. Tarihsel bir partiye ve geleneğine sahip çıksa da yeni bir parti. Eğer solun geçmiş deneyimlerinden yararlanmayı becerebilirse ve hala yaşayan aktörleriyle bağlar kurabilirse yolu daha da açılacaktır.  Mustafa Suphi ve arkadaşlarından başlayarak tüm solun siyasi mirasına sahip çıkarak kapsayıcı kucaklayıcı bir tutum alıyor. Öğrenen parti tarzıyla çalışan kitlelerden ,işçi sınıfından esinlenerek politik hattını çizmeye çalışıyor. Kendi sınırlılıkları içinde nerede bir direniş, nerede bir mücadele varsa orada olmaya çalışıyor. Kürtlerin vatandaşlık sorunlarına net bir şekilde tutum alıyor. Türkiye’de en azından 3. bir seçim ittifakı için ,sol bir ittifak için mücadele ediyor. HDP’siz demokratik bir muhalefetin ,sol bir muhalefetin olmayacağını bilerek Türkiye’nin en önemli sorununda çözümden yana  taraf oluyor.

 En önemlisi kurulması iktidar tarafından engellenen Yeşiller Partisi’ne destek vererek,  demokrasi ile temel hak ve özgürlüklerden yana tavrını net bir şekilde gösteriyor.

Muhtemelen bir çok eleştirilecek tarafı ,eski model bulduğumuz söz ve eylemleri var. Yeni kuşakların defalarca benzer hataları yapmamaları için solun kurumsallaşması için bir yolunu bulup omuz vermeli , bilgi  ve deneyim aktarmalı ,toplumun derinlerine nüfuz etmenin yollarını bulmalı.

“Selam Olsun Dünyanın ve Türkiye’nin Aydınlık Geleceğine”

https://tip.org.tr/temel-belgeler/turkiye-isci-partisi-politika-ve-tutum-belgesi-ocak-2022/

https://www.yargitaycb.gov.tr/documents/ek1-1643611318.pdf

https://ilerihaber.org/icerik/tip-kurucu-meclisi-ekinci-ve-eriki-ziyaret-etti-84554.html

About Mehmet Tas

Check Also

Gündemden Bir Demet/Mustafa Aydin

Yeşilin vandalizm tonu Hazırlayan: Gülşah Görücü Londra’daki Finsbury Park yakınlarında bir binanın yan cephesinde bir gece …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com