İLERİCİ ENTERNASYONALİN duyurusu-David Adler

Dünya çapında ilerici güçleri birleştirme, organize etme ve seferber etme misyonuna sahip yeni bir küresel girişim.

Uluslararası dayanışma daha önce hiç bu kadar gerekli olmamıştı.

Covid-19 krizi her yerde derinleşerek, dünyanın yoksulları arasında en sert darbeyi vuruyor. Bu arada, mali spekülatörler ve uluslar ötesi şirketler salgından kâr elde etmeye çalışırken, felaket kapitalizmi de yükselişte. Bağnazlık ve yabancı düşmanlığını arttırmak için krizi istismar eden aşırı sağın güçleri de durmuyor.

Ve yine de, bu tarihi noktada, enternasyonalizm yok.

Salgın , ‘hiper-küreselleşme’nin ölümcül kusurlarını ortaya koymuştur: tam zamanında üretimin çöküşü – azalan devlet kapasitesi ve yarım yüzyıl boyunca erozyona uğramış bir kamu sektörüyle birleştiğinde – sağlık krizine verilen iç tepkileri tahrip etmiştir.

Yine de ulus-devletin yaygın olarak müjdelenen dönüşü ne salgını sona erdirecek ne de siyasi serpintisinin aşırı sağın elini güçlendirmesini engelleyecektir. Sonuçta, dünya çapında çoğu ülkede temel tıbbi ekipman eksikliği ve onu elde etmek için para eksikliği. Enternasyonalizm, insanlığın büyük çoğunluğu için bir ayrıcalık değil, temel bir gerekliliktir. “En tehlikeli yanılsama,” Mike Davis yazıyor, “küresel depresyon, bağımsız ve koordinasyonsuz ulusal tepkilerin basit bir toplamı ile milliyetçilikle önleme çabaları.”

Sadece ortak bir uluslararası cephe krizle boy ölçüşebilir, kurumlarımızı geri alabilir ve yükselen otoriter milliyetçiliği yenebilir.

Bu nedenle, 11 Mayıs’ta, dünya çapında ilerici güçleri birleştirme, organize etme ve seferber etme misyonuna sahip küresel bir girişim olan İlerici enternasyonal’i (İE) başlatıyoruz.

Aralık 2018’de Avrupa’da Demokrasi Hareketi (DiEM25) ve Sanders Enstitüsü faşizme karşı mücadelede ortak bir cephe oluşturmak için açık bir çağrı yayınladı. Açık çağrı, “Dünyanın ilericilerinin birleşme zamanı geldi.” dedi. Takip eden yıl bir ‘Küresel Protesto Dalgası’ olarak tanımlandı. Delhi’den Paris’e, Santiago’dan Beyrut’a kadar vatandaşlar demokrasiyi savunmak, iyi bir yaşam standardı talep etmek ve gezegeni gelecek nesiller için korumak için ayaklandılar.

Sadece ortak bir uluslararası cephe krizle baş edebilir, kurumlarımızı geri alabilir ve yükselen otoriter milliyetçiliği yenebilir.

2020, bu birbirinden farklı protestoları aşamalı Enternasyonal’de birleştirdiğimiz, aktivistleri ve organizatörleri, sendikaları ve kiracı derneklerini, siyasi partileri ve toplumsal hareketleri demokrasi, dayanışma ve sürdürülebilirlik konusunda ortak bir vizyon oluşturmak için bir araya getirdiğimiz yıldır. Mayıs ayında, dünyanın dört bir yanındaki bireyleri ve kuruluşları İE’e üye olmaya ve hareketi birlikte kurmaya davet eden bu platformu hayata geçiriyoruz.

Kurucular arasında, Progressive International Katrín  Jakobsdóttir,Fernando Haddad,  Aruna  Roy, Noam Chomsky, Vanessa  Nakate,Vijay  Prashad,Carola Rackete,  Yanis  Varoufakis, Elizabeth Gómez  Alcorta,Pierre   Sané,Naomi Klein,  Varshini Prakash ve diğerleri de dahil olmak üzere 40’ın üzerinde danışman, geçici bir Konsey tarafından desteklenmektedir. Konsey Eylül ayında, İzlanda Başbakanı ve Sol-Yeşil Hareketi’nin ev sahipliğinde İzlanda’nın Reykjavik kentinde yapacağı zirvede 21 yüzyılın sorunlarını analiz edecek ve üyelerden gelen görüşler doğrultusunda stratejik kararlar alacaktır.

Bu arada, girişimin faaliyetleri üç gruba ayrılmıştır. Hareket; sınırların ötesindeki çalışmaları koordine edebilen küresel bir aktivist ve organizatörler ağı. Strateji; ilerici bir uluslararası düzen için gerekli politik planı geliştirmek amacıyla aktivistleri, düşünürleri ve uygulayıcıları toplar. Ve Ağ; küresel bir kitleye tabandan bakış açıları getirmek için dünyanın dört bir yanındaki yayınlarla ilişki kurar, dünyanın ilerici güçlerine bir iletişim ağı hizmeti sunar.

Tüm bu çalışmalar, uluslararası organizasyondaki geçmiş çalışma deneyimlerinin hem başarılarından hem de başarısızlıklarından ders almayı amaçlamaktadır.

Geçmiş enternasyonallerin aksine, İE herhangi bir organizasyon veya hareketle sınırlı değildir. Siyasi partilerin siyasi örgütlenmesi üzerinde tekeli yoktur ve bu nedenle İE, sendikalar ve kiracı örgütlerinden kurtuluş hareketlerine ve yeraltı yayınlarına kadar tüm ilerici güçleri bir araya getirip ortak bir cephenin kurulmasına katkıda bulunacak.

Geçmiş forumların aksine, İE bir sosyal ağın yeterli olmadığı öngörüsü üzerine kurulmuştur. Tıpkı kısa çalışma haftası ve çocuk işçiliğine son enternasyonalist faaliyetlerde görüldüğü gibi , İE kurumlarımızı dönüştürmek için pragmatik politik bir vizyonla hareket ediyor.

Ve geçmiş hareketlerin aksine, İE enternasyonalizm için kalıcı bir altyapı inşa etmeyi amaçlamaktadır. İE, geçici kampanyalara ve dilekçelere güvenmek yerine, ilerici güçleri birbirine bağlayabilen ve her yerde güç oluşturmalarını destekleyen dayanıklı bir kurum olmak amacıyla yola çıkıyor.

Bu girişimin hedefleri şüphesiz yüksektir – mevcut kriz taleplerinden daha yüksek değildir. İlerici Enternasyonal üyeleriyle güçlüdür ve Covid-19’dan sonra dünyayı yeniden kazanmanın yolu ilerici enternasyonal  güçlerin birleşik cephesidir. Bu yüzden İlerici Enternasyonal’e katılın ve bizimle bu ortak cepheyi inşa etmek için çalışın.

David Adler İlerici Enternasyoal’in Genel Koordinatörüdür.

About admin

Check Also

KOLOMBİYA;Başkan Petro’nun şiirsel, edebi ve ütopik söylemi

Fernando Dorado, Rebelión , 22 Eylül 2023 Gustavo Petro’nun BM’deki konuşmasının son cümlesi ve edebi …

2 comments

 1. İlerici Enternasyonalin Dikkatine
  ÖRGÜTLENME

  a- Birleşmiş milletler yasası değiştirilebilir ve dünyadaki bütün ülkeleri Dünya Ülkeleri Birliği adı altında birleştirilebilir.
  b- Bütün dünya ülkelerini kucaklayan bir Dünya Anayasası oluşturulabilir.
  c- Her ülke, kendi anayasasında belirtilen en yetkili kişi düzeyinde Dünya Ülkeleri Birliği’nde eşit temsil edilir.
  d- Bütün dünya ülkeleri, kendi ülke şartlarına uygun yeni anayasalar oluşturarak birliğe gönderebilir. Birlik, bu anayasaları, karşılıklı diyalog sonucunda onaylayabilir.
  e- Dünya çapında, (eğitim, hizmet, dolaşım, hukuk, üretim gibi) küresel ve yerel boyutlu özerk kurumlar oluşturulabilir. Bu kurumlar, her ihtiyaç duyulan alanda oluşturulabilir. Örn: Dünya Eğitim Birliği, Dünya Sağlık Birliği, Dünya Ticaret ve Ulaşım Birliği, Dünya Adalet Birliği, Dünya Tarım Birliği, Dünya Bankalar Birliği, Dünya İnançlar Birliği, Dünya Spor Birliği, Dünya İş Birliği, Dünya Emekliler Birliği, Dünya İşverenler Birliği, Dünya Emek Birliği, Dünya Sanatçılar Birliği, Dünya Yazarlar Birliği, Dünya Engelliler Birliği, Dünya Basın Birliği, Dünya Kültür ve Turizm Birliği, Dünya İletişim ve Haber Birliği, Dünya Sanayi Birliği, Dünya Hayvancılık Birliği, Dünya Kooperatifçilik Birliği, Dünya Güvenlik Birliği, Dünya Çözüm ve Uzlaştırma Birliği gibi.
  f- Bu birliklerin küresel birimleri “ülkeler üstü” bir etkinliğe sahip olabilir. Alt birimleri ise ülke şartlarının yarattığı sorunlara çözüm üreten ve ülkenin gelişmesi için gereken çalışmaları yapan birimler olmalıdır. Bu gibi birimlerin giderleri ve gelirleri, kendi içyapılarından karşılanabilir.
  g- Bütün küresel kurumlar, Dünya Ülkeleri Birliği tarafından denetlenebilir ve gerektiğinde buradan revize edilebilir.
  h- Parçalanmış ve düşmanlaştırılmış bu dünyanın barışını kalıcı kılmak uğruna, bir dünya ordusu kurulabilir. Bu orduya bütün dünya ülkelerinden değişimli güvenlik elemanı katkısı yapılabilir. Dünya ordusu kurulup faaliyete geçtikten sonra, mümkün olan en kısa zamanda dünyadaki bütün ordular dağıtılabilir.
  i- Her ülkede orduların yerine; iç güvenliği sağlayacak, hafif silahlarla desteklenmiş, güvenlik birimleri oluşturulabilir.
  j- Küresel güvenlik sağlandıktan sonra dünyadaki bütün kitle imha silahları ve saldırı silahları ekonomik yapıya destek olacak şekilde dönüştürülebilir.
  k- Bütün ülkelerin coğrafi yapıları, kendi içinde bölgesel veya federatif yapılar olarak yönetim birimlerine ayrıştırılabilir ve toplumsal hizmetler bu şekilde yürütülebilir. Bu yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar yüklenebilir.

  EKONOMİ

  a- Dünyada çalışabilen bütün insanlara iş imkânı yaratabilecek olanaklar araştırılır.
  b- İhtiyacı olup iş yaratılamayan aileye veya insana yaşamı için maddi destek sağlanabilir.
  c- Bütün dünyada geçerli olabilecek tek bir para birimine geçilebilir.
  d- Böylesi örgütlü bir sistem içinde her ülkede “serbest ekonomi sistemi” devam edebilir.
  e- Çalışan, çalışamayan, işsiz olan ve emekli olan her insan, dünyanın geleceği için basit bir ücret ödeyebilir. Hem insanlardan, hem Dünya Ticaret ve Ulaştırma Birliğinden ve hem de başka yerlerden gelecek bütün paralar Küresel Dünya Bankasında toplanabilir.
  f- Bütün dünya ülkeleri, bazı ilkeler ışığında ve gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma esnek bir yapıya sahip olabilir. Zaman içinde ve gelişme standartları ışığında sınıflandırma sürekli olarak gözden geçirilebilir. İlk etapta bütün ülkeler tarım, sanayi, finans, kültür, turizm gibi alanlarda incelemeye alınarak genel durumları güvence altına alınıp “gelişmişlik düzeyleri” tespit edilir.
  g- Dünya Ticaret ve Ulaştırma Birliğinin ücretini ödediği ürünler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre bazı ülkelere önceden belirlenmiş indirimlerle satılırken bazı ülkelere ise hibe edilebilir.
  h- İş imkânları bütün dünyada geçerli olabilir. Ancak dünyadaki iş imkânı, Dünya İş Birliği tarafından organize edilebilir. Böylece Dünya İş Birliğinden talep gelmedikçe, hiç kimse, hiçbir ülkeye iş için gitmemiş olur.
  i- Her küresel ve yerel “görevler” için sınavlar temelinde; eğitim düzeyi, ustalık ve kabiliyet temel kriterler alınarak elemanlar alınabilir.
  j- Bir ülkeye kesin yerleşme için ilgili o ülkenin onayı alınabilir.
  k- Dünyada üretilen bütün ürünlere Dünya Ticaret ve Ulaştırma Birliği, kendi ihtiyacı ölçüsünde talip olabilir.
  İNSAN
  a- Bu dünyaya gelen her insan Dünya Ülkeleri Birliğinin himayesi altında ve eşit haklara sahip olabilir.
  b- Bütün dünyada tek bir resmi dil kabul edilebilir. Ancak bütün diğer diller özgürce ifade edilip geliştirilebilir.
  c- Hiçbir ülke, başka bir ülkeden toprak talebinde bulunmaz. Ancak şimdi var olan sorunlar için, Dünya Adalet Birliğine başvuru yapılabilir. Böylesi sorunlar ayrıca siyasi açıdan Dünya Ülkeleri Birliğinde değerlendirilebilir ve görüş belirtilebilir. Bütün bu araştırmalardan sonra Dünya Adalet Birliğinden çıkacak sonuca her ülke uyar.
  d- İnsanlar, bütün dünyayı özgürce dolaşabilir. Ancak herkesi hesaba kattığımızda, bazı ülkelerde olabilecek yoğunlukları önlemek için, turistik gezi amacıyla gidilen ülkede, yılda sadece üç ay kalınabilir. Diğer aylarda, üçer aylık dönemler halinde başka ülkeler dolaşılabilir. Kişi kendi ülkesine de yılda en az üç ay ayırmalıdır.
  e- Herkes düşüncesini hiçbir baskı altında kalmadan özgürce ifade ederken diğer insanlara zarar vermeyecek bir duyarlılık içinde davranmalıdır.
  f- Şimdi var olan “bütün kültürel kazançlar” birer zenginlik olarak kabul edilir.

  SİYASET : TOPLUMSAL YAPIYI UZLAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE ÇÖZÜM ÜRETME YOLU
  a- Her ülke kendi standartları ölçüsünde bir seçim sistemi hazırlayabilir ve bunun onayı için Dünya Ülkeleri Birliğine iletebilir.
  b- Dünya ülkeleri birliğinin bayrağı ve marşı olmalıdır. Ayrıca her ülkenin bir Anayasası, bayrağı ve marşı olabilir.
  c- Bu sistemde siyasi odaklı partiler olacaktır. Partiler ülkenin gelişmesine daha çok katkı yapabilecek siyasi, ekonomik, sosyal, finansal, kültürel gibi alanlarda çözüm odaklı programlarla halkın karşısına çıkabilir. Siyasetçilerin finansal ihtiyaçları devlet birimleri tarafından karşılanabilir.
  Şüphesiz bütün bu düşünceler, yeni bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. İnsanlığın küresel ve yerel boyutlu kucaklayıcı düşüncelere ihtiyacı olduğu inancındayım. İnsanlığın sonsuzluğa huzur ve güven içinde taşınması bence çok önemlidir. Saygılarımla.

  • Global sorunlarla yakından ilgi duyduğunu biliyorum. Program niteliğinde sıraladığın taleplerin her biri önemlidir. Zamanı geldiğinde İngilizceye çevirip gönderirim. Şu anda İlerici Enternasyonali (İE) tanıtmak ve örgütlemek gibi uzun ve kahırlı bir yolun başındayız. Ama bu yola girmeden önce kendimiz İE’in ne olduğunu ve neyi amaçladığını iyi anlamalıyız. Güçlü taraflarını görüp eksiklerini not etmeliyiz. Kişileri, parti ve kuruluşları ikna edebilmek için “iLERİCİ ENTERNASYONAL GÖNÜLLÜLERİ” hareketini oluşturup tabandan tuğla tuğla örmeliyiz. Bu noktada herkesin yapacağı çok şey var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com