Tag Archives: özyönetim

Demokrasi tartışmaları – H. Karataş

Proletarya diktatörlüğünde de demokrasi yoktur. Demokrasi, burjuva topluma (ekonomik toplum) ait, bir siyaset biçimidir. Proletarya diktatörlüğü, ekonomik toplum değildir. Yani “işçi sınıfı demokrasisi” Marks’a ait bir model değildi. Eski sosyalizm, proletarya diktatörlüğü değildi. O nedenle içeriğinde demokrasi bulunuyordu. Komünistlerin demokrasi ile alışverişi, burjuva toplum sınırlarının ötesine geçmiyordu. Biz, gerçekte demokrasi ile ilişkimizi, 1990 da terk etmiştik. Cehaletimiz, bizi demokrasi peşinde …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com