NATO ülkelerinde artan askeri harcamalar sekiz yıl içinde 467 milyon ton ek CO2 üretecek-Çeviri

Óscar F. Civieta, Rebelión, 19/10/2023

Delàs araştırma merkezi, diğer örgütlerle birlikte, NATO üye ülkelerindeki askeri harcamalardaki artışın iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl zarar verdiğini analiz eden bir rapor yayınladı.

 NATO’nun 31 üye ülkesi gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az %2’sini silahlı kuvvetlerine harcama hedefine ulaşırsa, sekiz yıl içinde 467 milyon ton ek CO2 emisyonuna neden olacaklar.

Bu, İklim raporuna göre askeri karbon ayak izi olarak adlandırılan şeydir. NATO’nun %2’lik askeri harcama hedefi iklim bozulmasına katkıda bulunduğundan, dünyanın yıllık sera gazı (GHG) emisyonlarının %5,5’ini oluşturuyor.

Delàs araştırma merkezi, IPPNW Almanya, Tippping Point North South, Stop Wapenhandel ve Transnational Institute tarafından yürütülen ortak çalışmada, askeri harcamaların iklimi koruyacak alanlara harcandığında birçok hedefin nasıl gerçekleşeceğini araştırdı. 

Militarizasyon için harcanan para iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılsaydı?

2021-2023  yılları arasında NATO ülkelerinin askeri harcamaları 1,16 trilyon dolardan 1,26 trilyon dolara yükselmiştir. Çalışmanın işaret ettiği gibi, şu anda Rus tehdidiyle başa çıkmak için gerekli olarak savunulan” GSYİH’nın %2′sine ulaşma hedefine haklı gerekçeler arandı.    

Bu 1.26 trilyonla, Paris Anlaşması’nın   iklim finansmanı taahhüdü (yılda 100.000 milyon dolar) 12 yıl boyunca finanse edilebilir. Ayrıca düşük ve orta gelirli ülkeler için bir yıl boyunca gerekli olan iklim finansmanını (1 trilyon dolar) karşılayabilir. Ayrıca,  Afrika ülkelerinin iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için  dört yıl boyunca yılda yaklaşık 280 milyar doları veya düşük ve orta gelirli ülkeler için üç yıl boyunca yılda 340 milyar doları kapsayacak büyüklükte.

Gelecekte, bu örnek çok daha abartılı olabilir, çünkü artışa rağmen (1.16’dan 1.26 trilyona), Nato’nun 20 ülkesi henüz% 2’ye ulaşmamış. Başka bir deyişle, artış miktarı dikkat çekicidir.

Askeri Karbon Ayak İzi Nedir?

Küresel ölçekte, ordu kurumsal sera gazlarının en büyük yayıcıları arasındadır. Dünya orduları bir ülke olsaydı, Rusya’nınkinden daha yüksek emisyonlarla sıralamada 4. olurlardı.

Askeri karbon ayak izi (çatışmayla ilgili olan hariç) üç kategoriye ayrılabilir: sabit kaynaklar, mobil kaynaklar ve tedarik zinciri.

Birincisi, askeri üslerden kaynaklanan operasyonel gaz  emisyonlarıdır, mobil kaynaklardan  kaynaklanan emisyonlarise mobil askeri faaliyetlerden (örneğin, uçakların, gemilerin, kara araçlarının ve uzay araçlarının kullanımı) kaynaklanmaktadır. Tedarik zinciri emisyonları ise silah endüstrisinden ve silahlı kuvvetlere tedarik sağlayan diğer şirketlerden  kaynaklanan emisyonları içerir.

Askeri harcamalardan kaynaklanan aşırı emisyonlar, yıl boyunca Londra ve New York arasında 8 milyon gidiş-dönüş uçuşuna eşdeğerdir

Rapor, 2021-2028 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Analizin başladığı yıl (2021), ordunun karbon ayak izi 196 milyon metrik ton CO₂ eşdeğeri (tCO2-eq) idi. 2023’te şimdiden 226 milyona yükseldi. 2028 yılına kadar, Üye Devletler %2 hedefine ulaşırsa, yıllık sera gazı emisyonları  295 milyon olacaktır. 2021’e kıyasla her yıl 100 milyon daha fazla.

Tüm NATO ülkelerinin 2021-2028 yılları arasındaki emisyonları toplanırsa, toplu askeri karbon ayak izi 2 milyar dolar olacaktır. Ve emisyonlarla ilgili fazlalık, eğer GSYİH’nın% 2’sine ulaşmadıysak, askeri harcamalar, 467 milyon tondur. Bu, çalışmanın örneklediği gibi, Vietnam’ın tek bir yıldaki emisyonlarından daha fazladır. Dahası, bu ek emisyonlar şu anda İngiltere veya Fransa’dakilerden daha yüksektir. 2019’da 4,6 milyon uçuşun yaydığı 147 milyon ton.

 NATO’nun %2 hedefine ulaşmak için gereken emisyonların, 8 yıl boyunca Londra ve New York arasında 474 milyon gidiş-dönüş uçuşa eşdeğer olduğunu ve yılda ortalama 59 milyon uçuşa eşdeğer olacaktır. Sadece NATO’nun Avrupalı üyeleri dikkate alınırsa, kolektif bir bakış açısıyla ek askeri karbon ayak izi 234 milyon tCO2-eq, yani AB27 ve EFTA’dan kalkan tüm uçuşlardan kaynaklanan toplam CO₂ emisyonlarından daha fazla olacaktır.

Kaynak: https://www.climatica.lamarea.com/aumento-gasto-militar-paises-otan-co2/

About Mehmet Tas

Check Also

Barış Mektubu: Askeri Harcamalara ve Militarizasyona Karşı  Latin Amerika, Karayipler ve Kuzey Amerika Başkanları – Çeviri

Bize göre, Aşağıda imzası bulunan örgütler ve bireyler, Askeri Harcamalara Karşı Uluslararası Kampanya’yı desteklemektedir. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com