DEVRİMCİ MİRAS KİTAPLIĞI

TKP’NİN 100.YILINDA TARİHE NOTLAR

2020 yılı Türkiye Komünist Partisi’nin 100. kuruluş yılıdır. Şimdiden anlaşılıyor ki, Mustafa Suphilerin partiyi kurduğu 10 Eylül tarihi yaklaştıkça parti idealizasyonu ve hamaset dolu yaklaşımlar artacaktır.

Kimileri yöneticileri ve üyelerinin çoğunluğu tarafından tarihe havale edilen partinin yaşadığını ve kendilerinin partiyi temsil ettiği söylemini tekrarlayacaktır. Kimi arkadaşlar ise TKP’ye sadece duygusal ve nostaljik bakış açısıyla yaklaşacaktır.

 

Nostaljik düzeyde TKP geleneğini savunmak duyguları tatmin edebilir, kişisel huzur sağlayabilir. Ancak bu bilimsel olmayan bir tutumdur. Beynin doyuma ulaşabilmesi için geleneğe eleştirel gözle bakmak, yanlışlardan dersler çıkarmak gerekir. Nostaljik bir gelenekle yetinenler aynı yanlışları tekrarlamaktan kurtulamazlar.

 

Bazıları ise TKP üzerinden nemalanmaya, siyasal ikbal aramaya devam edecektir. Bu tür kişi ve gruplar TKP tarihine ve siyasetine objektif şekilde yaklaşamayacaktır. Bu kesimin de TKP’nin yanlışlarına ortak olma ve sürdürme tuzağına düşmemeleri olanaksızdır.

 

Yapılması gereken şey; TKP tarihini, ideolojisini, siyasetinin geçirdiği evrimleri objektif bir şekilde, bilimsel yöntemlerle incelemektir. Geçmişi eleştirel gözle irdelemeden, maddi gerçek ortaya konulamaz. Bugün geçmişteki yanlışları tekrarlamamanın garantisi tarih içindedir. Kendi geçmişine sahip çıkmak isteyen Türkiye devrimci hareketi, Mustafa Suphi’nin partisini eleştirel olarak irdelemek zorundadır.

 

Mehmet İnanç Turan arkadaşımız Etki Yayınları tarafından 2013’de yayımlanan “Mustafa Suphi’nin Partisi” kitabında tam da bunu yapmaktadır.

 

Yazar TKP’nin geçirdiği evrim süreçlerini üç noktada belirginleştirilerek incelemiştir. Birinci alan, TKP’nin burjuvaziyle ilişkilerini kapsamaktadır. İkinci alan burjuvazinin iktidarına karşı TKP’nin savunduğu devrim sorununu içermektedir. TKP’nin savunduğu devrim anlayışı, TKP programları üzerinden eleştiri süzgecinden geçirilmiştir. Üçüncü alan ise TKP’nin likidasyon süreciyle ilgilidir.

 

Gelecek yazıdan itibaren, Mehmet İnanç Turan arkadaşımızın başta bu kitap olmak üzere belgelere dayanarak yazdığı TKP tarihine ait kitaplarda dile getirdiği; saptamaları, eleştirileri ve görüşlerini Devrimci Miras Kitaplığı serisi içinde, “TKP’NİN 100. YILINDA TARİHE NOTLAR” başlığı altında aktarmaya çalışacağım.

 

Sait Almış

 

 

About Sait Almis

Check Also

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MEKTUBU-çeviri

Şili Devlet Başkanı Sayın Gabriel Boric Font’a hitaben yazılmış mektup Sayın Gabriel Boric Font, Şili …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com