Tahakküm, İnsanı Bitiremeyecek-Hasan Karataş

Farkında mıyız?

Yeni bir devrimci çağa geçmiş bulunmaktayız. Tabi ki farkında değiliz. 1990’da da gericilik çağına geçtiğimizi fark etmediğimiz gibi…30 Yıl süren gericilik çağında, ileriye gitmek için çırpındık durduk. Bir adım ileri gidemedik. İrade ileri gitmek isteyebilir, ancak bu istek, nesnel dünyanın izin verdiği ölçüde mümkündür. Nesnel dünya izin vermiyordu. Çağ gericiydi ve komünizme doğru atılmış adımlar bile iade ediliyordu. Bugün, var sayalım ki devrimci çağın farkında olduk.

Nasıl bir devrim ve ne tür araçlarla bu devrim gerçekleşecek? Bu devrimin teorik perspektifi nedir, öncülleri kimlerdir?20.yy sosyalizmi bu sorulara yanıt verebilecek kapasiteye sahip değildir. Zaten o sosyalizm, kendi devrimini iade etmiştir. Marks’a yönelirsek bu sorulara yanıt vermek mümkündür.

Öncelikle meta üretimi üzerinden ilerleyen modern dünyayı gözetmeliyiz. ABD, Avrupa, Japonya, Rusya ve ÇHC, genel hatlarıyla modernleşme sürecini tamamlamış bölgelerdir.

Ağırlıkla modern çağ tamamlanmış ve modern ötesi çağa geçiş sancılar çekilmektedir. Modern ötesi çağ, iki farklı perspektifle tanımlanmaktadır. 1- Sermayenin inkârcıları 2- Komünistler

Sermayenin inkârcıları, kısıtlı devrimler eşliğinde bilgi ekonomili değer toplumunu önermektedirler. Komünistler ise 150 yıl öncesinden, kader çağından özgürlük çağına geçiş biçiminde önermişlerdir.

Her iki seçeneğinde maddi koşulları mevcuttur. Bilgi ekonomisini önerenler, komünistlere kıyasla öne geçmiş bulunmaktadır. Komünist öncüller henüz görünmemektedir. Görünenlerin ise kendilerine ait önerileri yok.

Sermaye inkârcıları, ekonomi ve devleti, özdeksel olmaktan çıkarıp, daha da soyut ve bireyleri manyetik alan içine çeken bir tarz ile internet ağları üzerinden işletilmesini önermektedirler.

Bilgi ekonomisi, sermaye ekonomisinin içinden geliştirilen bir ekonomik biçimdir. Bu tarz, komünizm değildir. Komünizme geçiş de değildir. Devleti, bankacılığı ve ticaret sistemini hedef alan bu toplumsal biçim, gerçekte yeni bir kölecilik sistemine benzemektedir. Sermaye ekonomisine kıyasla kısıtlı da olsa devrimcidir.

Sermaye ekonomisi, bu biçimiyle hem kendisini, hem insanlığı ve hem de yaşamı tüketecektir. Kısıtlı olan bu devrime katılmak doğru tavırdır. Bu devrimleri, komünist devrimlere dönüştürme olasılığı çok zor, komünistler çağın farkında değil.

Bilgi ekonomisini, sosyalizm diye tanımak ve karşılamak doğru değildir. Kapitalizmin bir üst aşaması da değildir. Kapitalizm sömürü üzerine kuruludur. Sömürü meta üretim süreçlerinde gerçekleşir. Bilgi ekonomisinde meta üretimi yoktur.

Burada sermaye dönüşüm geçirecek, sadece değer olarak görünecektir. Ürünler fiyatla değil, emek miktarı ile para ise devletler tarafından değil de piyasa mutabakatı ile değerlenecektir. Hem paranın, hem de ürünlerin değerinde, belirleyici olan, ürün ve paraya ait piyasa bilgilerdir.

 

Bu zamana ait devrimler, komünistlerin öncülüğünde gerçekleşmiş olsaydı çok farklı olacaktı. “Onlar da olsa böyle olurdu” demek doğru değildir. Bu yazının konusu olmadığı için komünist devrimle ilgili düşünceleri bu yazıda açmayacağım. Ayrıca ufukta komünist devrim görünmüyor. Komünistler devrim için hazırlıklı değil,

Öncelikle şunu belirteyim, bu devrimci dönüşüm, öyle kolaylıkla gerçekleşecek dönüşümler değildir. Dev çatıları (devletleri) ve dev şirketleri yıkacaktır. O nedenle devrime el verilmelidir. Biz burada 3. yol seçenekçisi değiliz, doğrudan değişimi gerçekleştirenlerin yanında yer almalıyız. Eskiye kıyasla insan ve yaşam kazançlı çıkacaktır.

Diğer bir yanlış ise kısıtlı devrimin içinde kaybolmaktır. Devrimin içinden eleştirerek ilerlemek, hem pratiğe hem de teoriye dinamizm katacaktır. Eleştirel faaliyet, kaybolmayı önleyecektir. Ayrıca değişimlerin önünü kesmek için, antiemperyalizm adıyla gerici, sol giysili örgütler bekletilmektedir. Bunların içinde de kaybolma tehlikesi vardır. Bu örgütler afişe edilmelidir. Emperyalizm çağı bitmiştir ve tehlike değildir.

Nesnel dinamiklerini tüketmiş bir toplumsal biçimi hiçbir güç ayakta tutamaz. Kapitalizm tükenmiştir.

Komünistler, tarihin seyircisi değildir. Burjuva devrimleri komünistler için erken devrimlerdi. O dönem bazı hatalar yapıldı. Örn. Mustafa Suphilerin katılma isteği, ölümle sonuçlandı. Bilgi ekonomili devrim, komünistler açısından erken devrim değildir. Komünistlerin ufkunda, sermaye toplumundan değer toplumuna geçiş zaten projelenmişti. 1990’daki sosyalist devrimlerin iadesi ile geçiş projesi, müphem kılınmıştı.

Sosyalist devrimlerin iadesi, Troçkist ve anarşistleri doğrulamadı. SBKP aradan çekilmesine rağmen onlar yol alamadılar. Onlar ve bu çağda türeyen birçok sol akım, sermaye inkârcılarının ardında tarih olacaklardır.

About Mehmet Tas

Check Also

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS PORTO ALEGRE -BREZİLYA (Portekizce, İngilizce, İspanyolca) Konferansa katılım için; https://antifas.org/subscribir/ …

One comment

  1. Tacettin Demir Bütün filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamıştır. Biz ise devrimci yöntemlerle değiştireceğiz MARKS. Senin yazının içinde devrimden söz ediyorsun da değişim yaratacak güçlerden söz ettiğine rastlanmıyor Hem Marks diyorsun hem çözümsüzlük. H.Karataş.dost. Değişim yoksa Devrim nedir. Ayrıca tarih bir çok devrimci geçmişi anlatır Ta Yunan dan başlayan özel mülkiyetçiliğe karşı çıkış orta çağlarda KARAMATİLER in 100 yıllık iktidarını içine alacak biçimde yürümüştür. Bu günde devrimin özneleri vardır Fransız devrimcileri oldukça dikkat çekmektedir .Evet dünya normal yollarla yönetilemiyor sermaye birikimi dikey büyüyor kapitalizm bütün toplumu içine alacak biçimde büyüyemiyor bu yaşananlar basit kriz değil buhran görünümünde Dünya devrimci durum yaşıyor bunda haklısın Bu durum uymakta olan özneleri harekete geçirecektir Devrim zaten budur.

    Hasan Karataş Her çağda devrimci özne tektir.

    Devrimci öncül ise birden fazla olabilir.

    Tacettin Demir Komünistler yeni döneme kendilerini hazırlıyor Sovyetlerin yıkılmasından sonraki şaşkınlık bitti. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki tepkiler bir hazırlıktır tek sorun komünistler kiminle yoldaşlık edeceğidir. Bu sorunun eylemcileri çeşitli dönemlerde kendini gösterdi genç köleler yani iş bulma umudu tamamen tükenen hayatına müdahale edilmesine rıza göstermeyen insanlar çalışmada daha az zaman geçirmek isteyen daha fazla özgürlük talep eden dünyayı gezmek herkesi tanımak isteyen enternasyonal insanlar çok bilinçli çevreye duyarlı doğa ile barışık olmak isteyen insan Artık zamanımızın devrimci özneleridir. Bu özneler görülmeye başladı meydanları işgal etmeye başladı devrim çok uzakta değil elimizi uzattığımızda yakalayacağımız mesafede sadece elimizi kaldıralım .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com