Tag Archives: burjuva

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK! – Sait Almış

  Demokrasi ve özgürlük; ya da demokratik toplum ve özgür toplum bilinçli veya bilinçsiz olarak karıştırılan iki kavramdır. Liberal solcular demokrasi kavramını mutlaklaştırır; her daim geçerli, “ideal” bir demokrasi hayali kurarlar. Hâlbuki sınıflardan, sınıflı toplumlardan bağımsız “ideal” bir demokrasi yoktur. İnsanlık tarihinin ilk demokrasi deneyimi sayılan Atina demokrasisi ve diğer antik yunan şehirleri demokrasileri, ilk sınıflı toplum olan “köleci toplum” …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com