Lenin’i Tartışırken Ufuk Açici Bazı Temel Bilgiler – M. Taş

Lenin’i tartışırken yazdıklarının; politik sorunlara sorumluluk bilinciyle verilen birer yanıt, değişen gerçeklerle kurulan birer diyalog ve Rus emekçi halkının mücadele deneyimlerinin meyveleri olduğu unutuluyor. Paylaşılan yazı ve yorumların çoğu ya tamamen Lenin’i reddediyor ya da olduğu gibi kabul ediyor, birbirine zıt iki profil çiziliyor. Birileri onu, tarihsel bir kalıntı, ortadan kaybolan Sovyetler Birliği’nin tarihsel evrimi tarafından çoktan aşılmış ve çürütülmüş anakronik doktrinler yazarı olarak tanıtırken diğerleri, diyalektik düşünen, pratiği okuyan, meraklı ve durmadan öğrenen Lenin’ini gün ışığına çıkarıyor.

Tartışmalara derinlikli boyut kazandırmak ve Lenin’in yazdıklarına daha objektif bakmayı kolaylaştırmak amacıyla politik felsefi ve metodolojik bazı bilgiler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

******

Bilmediğini açıkça söyleyen Lenin.

Diyalektiği bir bilgi ve eylem kılavuzu olarak kullanmayı bilen Lenin.

Devrimci pratik ile onu ifade eden devrimci teori arasındaki güçlü ilişkiyi kuran Lenin

“Soyut gerçek diye bir şey yoktur. Gerçek her zaman somuttur.” Diyen Lenin.

Geçmiş ve gelecek arasında sürekli değişen, somut ve hareketli olan gerçeği okuyabilen Lenin.

“Biz yaşlılar, gelecekteki devrimin belirleyici savaşlarını göremeyebiliriz.” Ancak aynı konuşmasında “şu anda Avrupa’da hüküm süren mezar sessizliğine aldanmamalıyız, diyebilen Lenin

Marksizmin kategorileri ve kavramlarına başvurmakla birlikte, aynı zamanda Marksizmin bir yemek tarifleri kitabı olmadığının ve “komünizmi sadece kitapların söylediklerinden öğrenmekle sınırlamanın büyük bir hata olacağının” farkında olan dikkatli bir gerçeklik okuyucusu olarak Lenin.

Hem yapılanlardan hem de yapılmayanlardan ders çıkarma yeteneği olan lider Lenin

Engels’in yazdığı gibi, “hiçbir şey olduğu gibi, olduğu yerde ya da olduğu gibi kalmaz, ama her şey hareket eder, değişir, olur ve yok olur.” Bir “varlık”, bir “oluş” olarak gerçekliği kavrayan Lenin.

Hayaller ve hayat arasında ilişki varsa her şey yolunda gider diyen ve somutun somut analizine hayal kurma hakkını ekleyen Lenin.

Devrim gerçekten iktidarın ele geçirilmesinden hemen sonra başladığını gören Lenin.

Devrimin ertesi gününde, devrimin ve karşı-devrimin doğduğuna inanan, iktidar ele geçirildikten sonra iktidarsızlığın başlayacağını söyleyen ve devrimle beraber yapılabilir olanlarla yapılamayanları ayıklayan Lenin.

Demokratik barış ve köylülere toprak kararnameleriyle ilk günden devrimin günlük gerçeklerine bağlı kalan pragmatik Lenin.

Fenomen ve süreçlerin yalnızca çoklu ilişkilerle değil, aynı zamanda evrensel ve diğerleriyle bağlantılı olduğunu” gösteren Lenin.

Gerçek değişim olduğunda eski belli bir süre yeninin üstünde gücünü korur, doğada ve sosyal hayatta bunun hep böyle olduğunu söyleyen Lenin.

Sadece geçmiş ile gelecek arasındaki çelişkileri değil, aynı zamanda devrimin içinde yer alan çelişkileri, devrimciler arasındaki iç çatışmaları ve her ilerlemenin gerektirdiği kopuşu anlayan, anlatan ve gerçekleştiren Lenin.

Disiplinli bir partinin nasıl inşa edileceğini bilen, iktidarın ele geçirilmesinin mümkün olduğu anı analiz edebilen ve belirleyebilen Lenin.

Kriz dönemlerinde yöneliş bozukluğu ve cesaret kırıklığının arttığı zamanlarda en gerekli stratejik düşünceleri üreten Lenin.

Devlet kapitalizmini belirli bir çerçevede nasıl oturtacağını bilmeyen devrim pratiğinden öğrenen, ilerleyen ya da gerileyen Lenin.

– Constantino Bértolo, CTXT, 23/01/2024

About Mehmet Tas

Check Also

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MEKTUBU-çeviri

Şili Devlet Başkanı Sayın Gabriel Boric Font’a hitaben yazılmış mektup Sayın Gabriel Boric Font, Şili …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com