Sen hangi Lenin’sin- okuyucu testi

Biraz alışılmışın dışında bir egzersiz, titiz hazırlanmış ve bilimsel olduğu söylenemez, sadece bir test.

“Lenin’e dönüş” ihtiyacı, geçen yüzyıl boyunca solun çoğunun söylemleri arasında neredeyse bir slogan gibi yankılandı. Ama hangi Lenin’e “geri dönmeliyiz”? Marksist dergi Jacobin, okuyucularına bu soruyu cevaplamanın heterodoks bir yolunu sundu, tabi ki çok titiz ve hatta bilimsel olduğu söylenemez, sadece bir test.

Bu test çok kolaydır. Aşağıdaki tabloda doğum ayınızı, adınızın baş harfini ve telefon numaranızın son rakamını bulup karşılıkları olan puanları toplamanız ve ardından sizi tanımlayan Lenin’in açıklamasını bulmanız yeterlidir.

4 ila 6 puan: İktisatçı Lenin

Sosyal Demokrat Parti Program Taslağı ve Açıklaması (yaklaşık 1895)

Haydi barikatlara! Siperlerde size yer ayırdık. Size göre proletaryanın bilinci ve siyasi örgütlenmesi, sendikal mücadelenin kaçınılmaz ve kendiliğinden ürünüdür. Siyasi bilinci doğuran şey grevlerdir. Bu bilincin devrimci mi yoksa reformist mi olduğunun pek önemi yoktur.

7 ila 9 puan: Entelektüel Lenin

Ne yapmalı? (Yaklaşık 1899-1903)

Tebrikler! Okuma grubumuza hoş geldiniz. Size göre, proletarya hiçbir zaman kendi başına kurumsal sınırların ötesine geçmeyecektir: devrimci bilinç dışarıdan aşılanmalıdır. Bu yüzden burada sosyalizme giden en iyi yolu tartışacağız ve sonra bunu Parti’ye ileteceğiz ki Parti de kitleleri aydınlatsın.

10 ila 12 puan: Devrimci Lenin

Devlet ve Devrim (yaklaşık 1905-1917)

Devam et yoldaş! Mecliste bekliyoruz. Sizin için, proletaryanın özerk örgütleri, yaşamın kendisi kadar ve hatta belki de Partinin kendisinden daha da önemlidir. Kendiliğinden ortaya çıkan işçi konseyleri, yeni bir devletin tohumunu temsil eden devrimci örgütlerdir. Yani tüm iktidar Sovyetlere!

13-15 puan: Bürokrat Lenin

Komünist Partinin Rolü Üzerine Konuşma (yaklaşık 1919-1920)

Onaylanan komisyona giriş kartınızı alabilirsiniz. Sizin için öncünün kurumsal ve devredilemez işlevi kitlelere rehberlik etmektir. Sosyalizmin inşası güçlü ve merkezi bir komuta gerektirir ve herhangi bir “sol” sapma grip virüsünden başka bir şey değildir.

16-18 puan: Endişeli Lenin

Sendikalar Üzerine (yaklaşık 1922)

Tebrikler! Size göre bürokratikleşme, işçi sınıfının öncü partisinin dışındaki güçler tarafından çözülmesi gereken bir sorundur. Ancak böyle bir şeyi doğrulamak, parti diktatörlüğü ile proleter iktidarın tamamen örtüşmediğini kabul etmeye yol açar ki bu da trajik bir çelişkiyi kabul etmek anlamına gelir. Bu uyarıyla bürokrasiye asla çözüm bulamasınız.

 

About Mehmet Tas

Check Also

DOĞRUDAN DEMOKRASİ NEDİR? – Alişan Özdemir

Demokrasi sistemi, birincil olarak toplumun ve toplumun etkinliklerinin yönetimi alanında monarşi ve oligarşi sistemlerine karşı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com