İnsani Değerlere Karşı Olan Zelensky’i Avrupa Neden Destekliyor?

Makalenin yazarı Maksim Goldarb Ukrayna’daki, Yeni Bir Sosyalizm İçin Sol Güçler Birliği’nin başkanı. Rusya ile müzakere yoluyla bir çözümü savunuyor ve partisi savaşın başından beri yasaklı. Goldarb, ABD ve Nato’nun Avrupa kamuoyunu, Volodymyr Zelensky yönetimi hakkında yanlış enformasyon yayarak yanılttığını yazıyor. Okuyalım:

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky sürekli olarak Ukrayna’nın Avrupa özgürlüğünü ve Avrupa’yı savunduğunu iddia ediyor. Peki, Zelensky’nin Ukrayna’da ve Avrupa’da savunduğunu iddia ettiği Avrupa değerlerinin tam olarak ne olduğunu görelim.

Avrupa değerlerinin özü, Avrupa Konseyi tarafından İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nde ve Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2. maddesinde yer almaktadır. Bu temel değerler şunlardır: “insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı”. Bu değerler tüm Üye Devletler için ortaktır ve çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliği ile karakterize edilir.”

AB İnsan Hakları Şartı bu değerleri şu şekilde ortaya koymaktadır: insan onuruna saygı ilkesi, insan ve medeni hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkesi, eşitlik ilkesi, dayanışma ilkesi, demokrasi ilkesi ve hukukun üstünlüğü ilkesi.

Bugün ülkemizde neler inşa ediliyor? Modern Ukrayna hangi değerlere dayanarak örgütleniyor?

Adım adım ilerleyelim:

1. Ukrayna’da ifade özgürlüğü ortadan kaldırıldı. Muhalif medya kuruluşları yasaklandı ve kapatıldı, muhalif gazeteciler kaçak ya da hapiste, herhangi bir muhalefet düşünce suçu haline geldi ve hapisle cezalandırılıyor.

2. Muhalefet yasaklandı: partiler yasaklandı, politikacılar ülkeyi terk etmeye zorlandı veya devlete karşı suç işledikleri suçlamasıyla hapiste.

3. Hukukun üstünlüğü yoktur; Yargı, savcılık, polis ve özel servisler tamamen Cumhurbaşkanı tarafından kontrol ediliyor ve muhaliflere yönelik siyasi zulüm uygulanıyor ve hapis cezaları veriliyorlar. Son bir buçuk yılda, Ukrayna’da binden fazla ceza davası açıldı.

4. Parlamento, Cumhurbaşkanı ve yönetimi tarafından tamamen kontrol ediliyor, hiçbir etkisi yok ve sadece cumhurbaşkanı lehine veya gerekli olan yasa ve kararları alır. Yetkililerin atanması, yasaların hazırlanması ve dış ilişkiler de dahil olmak üzere ulusun yönetimi tamamen cumhurbaşkanlığı tarafından yönetilir.

5. Ulusal azınlıkların – Ruslar, Macarlar, Romenler, Polonyalılar – haklarına yönelik büyük ölçekli ihlaller gerçekleştiriliyor.

6. Din özgürlüğü ortadan kaldırıldı: Ukrayna’daki en büyük dini mezhep olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne zulmedildi, manastırlarına ve mülklerine el konuldu ve bu kiliseyi yasal olarak yasaklama süreci başladı.

7. İnsanların hareket, ikamet ve istihdam hakları ayaklar altına alındı: Ukraynalı erkekler cepheye gönderilmek üzere sokaklarda ve halka açık yerlerde yasadışı bir şekilde gözaltına alınıyor. Ukraynalıların çoğunun ülkeyi terk etmesi anayasaya aykırı olarak yasaklandı. Mayıs 2022’de kabul edilen bir yasa, kolluk kuvvetlerine vatandaşları yargı izni olmadan eskisi gibi üç gün yerine savaş süresince dokuz gün gözaltında tutma yetkisi verildi.

8. Hoşgörü, çok kültürlülük ve çok ulusçuluğun yerini mağara milliyetçiliğinin kaba yöntemleri sürdürülüyor.

9. Sosyal adalet yok: nüfusun üçte ikisi dilenci, emeklilerin% 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor; Sıradan insanların normal ve emekli maaşları memurlarınkinden on kat daha düşüktür.

10. Ekonominin tüm önemli sektörleri, temsilcileri kendilerini iyi hisseden, savaş zamanlarında bütçenin ve yabancı ortakların parasına “hükmeden” oligarşiye aitti ve hala da öyle. Verimli topraklar doğrudan veya dolaylı olarak yabancı şirketlerin elinde, Ukrayna’nın küçük ve orta ölçekli tarımı pratik olarak boğulmaktadır.

11. Yolsuzluk artıyor ve ana üreme alanı cumhurbaşkanlığı ofisidir. Ve bu, Amerikalı ve Avrupalı politikacıların sayısız açıklamasıyla doğrulandı.

Peki, Zelenskiy hangi Avrupa değerlerini savundu ve savunuyor? Onun yönetiminde Ukrayna tam bir Avrupa karşıtı ülke oldu.” (Maksim Goldarb)

Avrupa solu, ilericiler ve Zizek dahil, Ukraynadaki savaşı destekleyen tüm Marksistler bu gerçekleri görüp gittikleri bu yanlış yoldan dönmelidirler. Savaşı durdurmak için barış cephesinde yer almaları için geç kalmış değiller.   

Maxim Goldarb, yasaklı Yeni Bir Sosyalizm İçin Sol Güçler Birliği’nin başkanıdır.

Maxim Goldarb, Rebelion, 18.11.2023

About Mehmet Tas

Check Also

Kolombiya: Gustavo Petro’nun çıkmazları

Catalina Niño, Nueva Sociedad, KASIM 2023 Kolombiya solu, hükümete gelişinden bir yıldan biraz daha uzun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com