NOAM CHOMSKY: BİR TÜR NEOFAŞİZME DOĞRU GİDİYORUZ – ÇEVİRİ HASAN ŞÜKRÜ DAL

Noam Chomsky: Bir Tür Neofaşizme Doğru Gidiyoruz

Chomsky, neoliberalizmin yarattığı sınıf savaşının bıraktığı boşluğu neofaşizmin doldurması için zeminin iyi hazırlandığını söylüyor

8 Aralık 2022

J. Polychroniou: Noam, neoliberal politikalar 40 yıldan uzun bir süre önce uygulamaya konulduğundan bu yana eşitsizlik oranlarının artmasından, sosyal altyapının tahrip edilmesinden ve umutsuzluk ve sosyal rahatsızlığa neden olmaktan sorumlu olmuştur. Bununla birlikte, neoliberal sosyal ve ekonomik politikaların sağcı radikalleşmeye ve siyasi otoriterliğin yeniden canlanmasına zemin hazırladığı da açıkça ortaya çıkmıştır. Elbette demokrasi ve kapitalizm arasında içsel bir çatışma olduğunu biliyoruz, ancak neofaşizmin neoliberal kapitalizmden doğduğuna dair bazı açık kanıtlar var. Bu iddiaya katıldığınızı varsayarsak, neoliberalizm ve neofaşizm arasındaki gerçek bağlantı nedir?

 

Noam Chomsky: Sorunun ilk iki cümlesinde bağlantı net bir şekilde kurulmuştur. Neoliberal sosyal-ekonomik politikaların bir sonucu da sosyal düzenin çökmesi, aşırılık, şiddet, nefret, günah keçisi arayışı ve kurtarıcı rolüne bürünebilecek otoriter figürler için verimli bir zemin yaratmasıdır. Ve bir tür neo-faşizme giden yoldayız.

Britannica neoliberalizmi “serbest piyasa rekabetinin değerini vurgulayan bir ideoloji ve politika modeli” ve “asgari devlet müdahalesi” olarak tanımlamaktadır. Geleneksel resim budur. Gerçek ise farklıdır. Gerçek politika modeli, devlete de hakim olan ekonominin efendilerine, çok az kısıtlamayla kar ve güç peşinde koşmaları için kapıları açmıştır. Kısacası, sınırsız sınıf savaşı.

Bu politikaların bir bileşeni, efendiler için aşırı korumacılığı, kârı maksimize etmek için en ucuz işgücü ve en kötü çalışma koşullarını aramakla birleştiren ve çürüyen paslı kuşaklarını evde bırakan bir küreselleşme biçimiydi. Bunlar ekonomik gereklilik değil, politik tercihleridir. Kongre’nin artık feshedilmiş olan araştırma bürosunun da katıldığı işçi hareketi, burada ve yurtdışında çalışan insanlara fayda sağlayabilecek alternatifler önerdi, ancak Clinton sınıf savaşını yürütenlerin tercih ettiği küreselleşme biçimini dayatırken bunlar tartışılmadan reddedildi.

“Gerçekten var olan neoliberalizmin” ilgili bir sonucu da ekonominin hızla finansallaşarak hızlı karlar için risksiz dolandırıcılıklara olanak sağlamasıydı – risksizdi çünkü ticaret anlaşmalarında aşırı korumalar sağlamak için piyasaya radikal müdahalelerde bulunan güçlü devlet, bir şeyler ters gittiğinde efendileri kurtarmak için de aynı şeyi yapıyordu. Reagan’la birlikte ortaya çıkan sonuç, ekonomist Robert Pollin ve Gerald Epstein’ın “kurtarma ekonomisi” olarak adlandırdıkları, neoliberal sınıf savaşının başarısızlık durumunda piyasanın cezalandırma riski olmaksızın devam etmesini sağlayan ekonomidir.

“Serbest piyasa” resimde eksik değildir. Sermaye, örgütlü insan yaşamı beklentilerini yok etmek de dahil olmak üzere – unutmamalıyız ki – yaptığı gibi, sömürmekte ve yok etmekte “özgürdür”. Çalışan insanlar ise reel ücretler durgunlaşırken, sosyal haklar azalırken ve iş giderek büyüyen bir prekarya yaratmak üzere yeniden şekillendirilirken bir şekilde hayatta kalmaya çalışmakta “özgür”.

Sınıf savaşı, çok doğal olarak, çalışan insanların başlıca savunma aracı olan sendikalara yönelik bir saldırıyla başladı. Reagan ve Thatcher’ın ilk icraatları sendikalara yönelik şiddetli saldırılar oldu; bu saldırılar şirket sektörüne, çoğu zaman teknik olarak yasadışı olan ancak hakim oldukları neoliberal devleti ilgilendirmeyen yollarla sendikalara katılma ve ötesine geçme daveti niteliğindeydi.

Egemen ideoloji, Margaret Thatcher tarafından sınıf savaşı başlatılırken açık bir şekilde ifade edilmiştir: Toplum diye bir şey yoktur ve insanlar kendilerini kurtarmaya gelen “toplum” hakkında sızlanmayı bırakmalıdır. Ölümsüz sözleriyle, “‘Ben evsizim, Hükümet beni barındırmalı!” ve bu yüzden sorunlarını topluma yüklüyorlar ve toplum kim? Böyle bir şey yok! Tek tek erkekler ve kadınlar vardır ve aileler vardır ve hiçbir hükümet insanlar dışında bir şey yapamaz ve insanlar önce kendilerine bakarlar.”

Thatcher ve ortakları, efendiler için çok zengin ve güçlü bir toplum olduğunu kesinlikle çok iyi biliyorlardı; sadece ihtiyaç duyduklarında onları kurtarmaya koşan dadı devlet değil, aynı zamanda ticaret birlikleri, ticaret odaları, lobi kuruluşları, düşünce kuruluşları ve daha fazlasından oluşan ayrıntılı bir ağ. Ancak daha az ayrıcalıklı olanlar “kendi başlarının çaresine bakmak” zorundadır.

Neoliberal sınıf savaşı, tasarımcılar için büyük bir başarı olmuştur. Tartıştığımız gibi, bunun bir göstergesi, en tepedeki yüzde bir ‘in cebine, çoğunlukla da bir kısmına 50 trilyon dolar aktarılmasıdır.

Diğer kazanımlar ise “umutsuzluk ve sosyal huzursuzluktur”, gidecek hiçbir yer yoktur. Demokratlar 70’lerde işçi sınıfını sınıf düşmanlarına terk ederek varlıklı profesyonellerin ve Wall Street bağışçılarının partisi haline geldi. İngiltere’de Jeremy Corbyn, İşçi Partisi’nin “Thatcher lite “a düşüşünü tersine çevirmeye çok yaklaştı. İngiliz müesses nizamı, Corbyn’in emekçilerin ve yoksulların çıkarlarına adanmış otantik bir katılımcı parti yaratma çabasını ezmek için tüm gücüyle seferber oldu ve çukurun derinliklerine indi. İyi düzene karşı tahammül edilemez bir hakaret. ABD’de Bernie Sanders’ın durumu biraz daha iyi olsa da Clintoncu parti yönetiminin hakimiyetini kırmayı başaramadı. Avrupa’da solun geleneksel partileri neredeyse yok oldu.

ABD’deki ara seçimlerde Demokratlar, parti yöneticilerinin ılımlı bir sol partinin ön plana çıkarabileceği sınıfsal meseleler üzerine kampanya yürütme konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olarak, beyaz işçi sınıfının daha da büyük bir kısmını kaybetti.

Aralıksız devam eden sınıf savaşının ve vebayla mücadele edebilecek ana akım siyasi kurumların teslim olmasının bıraktığı boşluğu doldurmak üzere neofaşizmin yükselişi için zemin çok iyi hazırlanmıştır.

“Sınıf savaşı” terimi artık yetersiz kalıyor. Ekonominin efendileri ve onların siyasi sistemdeki hizmetkârlarının son 40 yıldır sınıf savaşının özellikle vahşi bir biçimiyle meşgul oldukları doğru, ancak hedefler olağan kurbanların ötesine geçerek artık faillerin kendilerine bile uzanıyor. Sınıf savaşı yoğunlaştıkça, kapitalizmin temel mantığı kendini acımasız bir netlikle ortaya koyuyor: Kendimizi ve ailelerimizi korumak yerine, yaşamı sürdüren çevreyi yok ederek intihara koştuğumuzu bilsek bile, karı ve gücü en üst düzeye çıkarmak zorundayız.

Olanlar, bir maymunun nasıl yakalanacağına dair sık sık tekrarlanan bir hikayeyi akla getiriyor. Hindistan cevizinde bir maymunun pençesini sokabileceği büyüklükte bir delik açın ve içine nefis bir lokma koyun. Maymun yiyeceği kapmak için içeri uzanacak ama sonra sıktığı pençesini çıkaramayacak ve açlıktan ölecektir. Bu biziz, en azından üzücü gösteriyi yönetenler.

Liderlerimiz, benzer şekilde sıkılmış pençeleriyle, intihara yönelik mesleklerini acımasızca sürdürüyorlar. Eyalet düzeyinde Cumhuriyetçiler, fosil yakıt şirketlerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgilerin açıklanmasını bile yasaklayan “Enerji Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması” yasasını çıkarıyor. Bu, iyi kapitalist mantığı benimseyerek, sadece insan yaşamı için umutları yok ederek kar etmeye çalışan iyi insanlara karşı haksız bir zulümdür.

Yakın zamandan bir örnek vermek gerekirse, Cumhuriyetçi başsavcılar Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’na, şirketlerin emisyonları azaltmaya yönelik programlara dahil olmaları halinde – yani hepimizi yıkımdan kurtarmak için – varlık yöneticilerinin ABD kamu hizmeti şirketlerinden hisse satın almalarını engelleme çağrısında bulundular.

Bu grubun şampiyonu BlackRock CEO’su Larry Fink, fosil yakıtlara uzun yıllar boyunca yatırım yapılması çağrısında bulunurken, üretilen zehirlerden kurtulmanın hala hayal ürünü olan yollarına ve hatta yeşil enerjiye yatırım yapma fırsatlarını memnuniyetle karşılayarak iyi bir vatandaş olduğunu gösteriyor.

Kısacası, felaketten kaçmak için kaynak ayırmak yerine, çok zenginlere rüşvet vererek onları bu konuda yardım etmeye teşvik etmeliyiz.

Keskin ve net dersler, herkese karşı yürütülen neoliberal savaş trajikomedinin son aşamalarına ulaşırken, parlak bir netlikle parlayan kapitalist mantığın karmaşasından kaçmaya çalışan halk hareketlerini canlandırmaya yardımcı oluyor.

Bu, gelişmekte olan toplumsal düzenin parlak ve umut verici yanıdır.

Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte beyaz üstünlüğü ve otoriterlik ana akım siyasete geri döndü. Ancak ABD’nin faşizme karşı hiçbir zaman bağışıklığı olmadı mı?

“Faşizm” derken neyi kastediyoruz? Sokaklarda olup bitenleri, çok görünür bir şekilde, ideoloji ve politikadan ayırmak zorundayız. Sokaklardaki faşizm Mussolini’nin Kara Gömleklileri ve Hitler’in Kahverengi Gömleklileridir: şiddetli, acımasız, yıkıcı. ABD kesinlikle bundan hiçbir zaman muaf olmamıştır. Yerli amerikalıların tehciri ve Jim Crow’a dönüşen köleliğin kirli sicilini burada anlatmaya gerek yok.

Bu anlamda “sokak faşizminin” zirve yaptığı dönem, Mussolini’nin Roma Yürüyüşü’nden hemen önceydi. Savaş sonrası Wilson-Palmer, Birinci Dünya Savaşı sonrası “kızıl korku”, iki ilk günah dışında, ABD tarihindeki en şiddetli baskı dönemiydi. Bu şok edici hikaye Adam Hochschild’in American Midnight (Amerika’ın Gece Yarısı) adlı etkileyici çalışmasında canlı ayrıntılarla anlatılmaktadır.

Her zamanki gibi en büyük acıyı, büyük katliamlar (Tulsa ve diğerleri) ve korkunç bir linç ve diğer zulüm kayıtları da dahil olmak üzere, Afro Amerikalılar çekti. Fanatik “Amerikancılık” ve Bolşevizm korkusu dalgasının bir diğer hedefi de göçmenlerdi. Yüzlerce “yıkıcı” sınır dışı edildi. Canlı Sosyalist Parti neredeyse yok edildi ve bir daha asla toparlanamadı. Sadece Wobblies değil, vatanseverlik ve “kızıllara” karşı savunma adına acımasızca grev kırıcılığı da dahil olmak üzere, işçi sınıfı yok edildi.

Çılgınlık düzeyi sonunda o kadar tuhaflaştı ki kendi kendini imha etti. Başsavcı Palmer ve yardımcısı J. Edgar Hoover, 1 Mayıs 1920’de Bolşeviklerin önderliğinde bir ayaklanma çıkacağını öngörerek hummalı uyarılarda bulundu ve polis, ordu ve kanunsuzları harekete geçirdi. Gün birkaç piknikle geçti. Yaygın alay ve “normallik” arzusu çılgınlığa son verdi.

Bir tortu bırakmadan değil. Hochschild’in gözlemlediği gibi, Amerikan toplumu için ilerici seçenekler ağır bir darbe aldı. Ortaya çok farklı bir ülke çıkabilirdi. Ortaya çıkan şey, intikamını alan bir sokak faşizmiydi.

İdeoloji ve politikaya dönecek olursak, büyük Veblenci politik iktisatçı Robert Brady 80 yıl önce tüm endüstriyel kapitalist dünyanın, ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde güçlü devlet kontrolü ile faşizmin şu ya da bu biçimine doğru ilerlediğini ileri sürmüştür. Ayrı bir boyutta, sistemler politika üzerindeki kamu etkisi (işleyen siyasi demokrasi) açısından keskin farklılıklar gösteriyordu.

Bu tür temalar o yıllarda nadir değildi ve hem sol hem de sağ çevrelerde sınırlı ölçüde aşıldı.

Savaş sonrası on yılların düzenlenmiş kapitalizminden, Adam Smith’in ekonominin efendilerinin hükümet politikasının başlıca mimarları olduğu ve bunu kendi çıkarlarını korumak için tasarladıkları anlayışını zorla yeniden tesis eden neoliberal saldırıya geçişle birlikte bu konu büyük ölçüde tartışmalı hale gelmiştir. Neoliberal sınıf savaşı sürecinde giderek artan bir şekilde, hesap vermeyen özel güç yoğunlaşmaları hem ekonomiyi hem de siyasi alanı kontrol etmektedir.

Bunun sonucunda da hükümetin bize değil, başka birilerine hizmet ettiğine dair – yanlış olmayan – genel bir kanı oluşuyor. Yine büyük ölçüde aynı özel güç odaklarının elinde olan doktriner sistem, dikkatleri iktidarın işleyişinden başka yöne çekerek “komplo teorileri” olarak adlandırılan ve genellikle bazı kanıt parçacıklarına dayanan teorilere kapı açıyor: Büyük Değişim, liberal elitler, Yahudiler ve diğer tanıdık uydurmalar. Bu da hiçbir zaman bastırılamamış ve vicdansız demagoglar tarafından kolayca kullanılabilecek zehirli alt akımlardan beslenen “sokak faşizmini” doğuruyor. Ölçeği ve karakteri, mevcut dönemin hırpalanmasından sonra işleyen demokrasiden geriye kalanlar için artık küçük bir tehdit değildir.

Bazıları tarihi bir protesto çağında yaşadığımızı savunuyor. Gerçekten de dünyanın hemen her bölgesinde son 15 yılda protesto hareketlerinde keskin bir artış yaşandı. Geç neoliberalizm çağında siyasi protestolar neden daha yaygın ve daha sık hale geldi? Dahası, 1960’lardaki protesto hareketleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

Protestoların pek çok farklı kökeni var. Ekim ayındaki seçimlerde neo-faşist Bolsonaro’nun yenilgisini protesto etmek için Brezilya’yı neredeyse durma noktasına getiren kamyoncu grevi Washington’daki 6 Ocak’a benziyordu ve bazılarına göre seçilmiş Başkan Lula da Silva’nın 1 Ocak’taki yemin töreninde yeniden canlandırılabilir.

Ancak bu tür protestoların İran’da Jina Mahsa Amini’nin gözaltında ölümü üzerine başlayan olağanüstü ayaklanmayla hiçbir ortak yanı yok. Ayaklanmaya gençler, çoğunlukla da genç kadınlar öncülük ediyor, ancak ayaklanma çok daha geniş kesimleri de içine alıyor. Öncelikli hedef kadınların kılık kıyafet ve davranışları üzerindeki katı kontrollerin kaldırılması olsa da protestocular bunun da ötesine geçerek zaman zaman sert dinci rejimin devrilmesi çağrısında bulunuyor. Protestocular bazı zaferler kazandılar. Rejim, Ahlak Polisi’nin dağıtılacağını belirtti, ancak bazıları bu açıklamanın içeriğinden şüphe duyuyor ve cesur direnişin taleplerine ancak ulaşıyor. Diğer protestoların da kendine has özellikleri var.

Ortak bir nokta varsa, o da son on yıllarda genel olarak toplumsal düzenin bozulmasıdır. Bana 60’ların protesto hareketleri ile ortak noktalar zayıf görünüyor.

Neoliberalizm ile toplumsal huzursuzluk arasındaki bağlantı ne olursa olsun, sosyalizmin dünyanın pek çok yerinde vatandaşlar arasında hala popülerlik kazanmakta zorlandığı açıktır. Bunun nedeni nedir? Sosyalist bir geleceğe doğru ilerlemeyi engelleyen “fiilen var olan sosyalizmin” mirası mı?

Faşizmde olduğu gibi, ilk soru “sosyalizm” ile neyi kastettiğimizdir. Genel anlamda bu terim, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetine ve işletmelerin işçi kontrolüne sahip olması anlamına geliyordu. “Gerçekte var olan sosyalizm” bu ideallerle neredeyse hiç benzerlik göstermiyordu. Batılı kullanımda “sosyalizm”, bir dizi seçeneği kapsayan refah devleti kapitalizmi gibi bir anlama gelmiştir.

Bu tür girişimler genellikle şiddet yoluyla bastırılmıştır. Daha önce bahsedilen kızıl korku, uzun süreli etkileri olan bir örnektir. Çok geçmeden, Büyük Buhran ve Dünya Savaşı dünyanın büyük bölümünde radikal demokrasi dalgaları yarattı. Galiplerin öncelikli görevi, ABD-İngiltere’nin İtalya’yı işgaliyle başlayan bu dalgaları bastırmak, partizan liderliğindeki işçi ve köylü temelli sosyalist girişimleri dağıtmak ve faşist işbirlikçiler de dahil olmak üzere geleneksel düzeni yeniden tesis etmekti. Bu model başka yerlerde de çeşitli şekillerde, bazen de aşırı şiddetle takip edildi. Rusya kendi topraklarında demir kuralını dayattı. Üçüncü Dünya’da benzer eğilimlere yönelik baskılar çok daha acımasızdı; ABD ordusunun kurtuluş teolojisinin yenilgiye uğratılmasına yardımcı olduğunu resmen iddia ettiği Latin Amerika’da ABD şiddeti tarafından ezilen kilise temelli girişimler bunun dışındaydı.

Düşmanca propaganda imgelerinden arındırıldığında temel fikirler popüler değil midir? Yüzeyin hemen hemen altında olduklarından ve fırsatlar ortaya çıktığında ve kullanıldıklarında patlayabileceklerinden şüphelenmek için bir çok neden var.

About Hasan Şükrü Dal

Check Also

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS

ANTİ-FAŞİST ENTERNASYONAL KONFERANS 17-19 MAYIS PORTO ALEGRE -BREZİLYA (Portekizce, İngilizce, İspanyolca) Konferansa katılım için; https://antifas.org/subscribir/ …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com