hasan karatas

İNSAN HAKLARI YOKTUR ; İNSANIN KENDİSİ VARDIR

Sermayenin ve devletin malzemesi insandır. İnsan binlerce yılda ve tedricen, sermaye ve devlet tarafından esir alınmıştır. İçinde bulunduğumuz bu evrede, insan hareketini tayin eden çelişki, sermaye devlet çelişkisidir. ABD bu çelişkinin merkezidir. Dünya bir gemi gibiyse ABD’de bu geminin kaptan köşküdür. Bütün dünyanın gözü ABD seçimlerinde idi. Bu seçimler ABD’nin dolayısıyla dünyanın kaderi için çok önemliydi. Devlet, sermayenin hamlelerini de …

Read More »

YEŞİL DÜZEN

Sermayeyi karşısına almayan anti kapitalizm, ayni zamanda anti komünizmdir. Ucuna komünizmi koymayan hiçbir düzen de gerçek bir anti kapitalizm değildir. Covid19 ile başlayan dönüşüm süreci, çok daha büyük dönüşümler istemektedir. Trump’ın gitmesi bir diktatörlüğün sonu değil, farklı bir stratejide kullanılan agresif bir figürün ekarte edilmesidir. Bu ekarte sürecinde, devrimci özne alet edilmiştir. Devrimci özne, bir diktatörü devirdiğini sanıyor. Beni en …

Read More »

DÜNYA PARAYI TARTIŞIYOR

Bitcoin ve diğer merkeziyetsiz ve sınırlı sayıları olan paralar yıkıcıdır. Daha doğrusu bu paralar, paradaki sermaye karakterin silinmesidir. IMF, Merkez Bankaları ve devletler, kripto paralara itiraz etmiyorlar. Ancak bu paraların sınırlı ve merkeziyetsiz olmasını kabul etmiyorlar. Devletler ve IMF, para kontrolünün kendi denetimlerinde olsun istiyor. Bütün dünyada dijital paralara geçiş hazırlığı var. IMF “Kripto paralara geçilsin” diyor. Devletler “olabilir, geçeriz …

Read More »

BOĞAZI SIKILAN DEMOKRASİ

Devletin terk edileceği bir zamandayız. Bizde uzunca yıllardır, demokrasinin boğazı sıkılmaktadır. Dünyanın merkezi ABD’de ise bitirmek üzere demokrasinin boğazı sıkılmaktadır. Devlet karşıtlığı ile devletin terki önerisi ayni şey değildir. Devletsizliği önermeyenler, devlet karşıtlığında samimi değillerdir. Onlar var mı yok mu demokrasi derler. Oysa demokrasi, devletin cazibesidir. Devlet karşıtları, aslında devletin enerjisidirler. Devlet anti tezi ile güçlüdür. Ne olursa olsun, uydurma …

Read More »

YİNE TRUMP

ABD Seçimleri, serbest seçim olmayacaktır. Serbest seçimler, demokrasinin göstergesidir. Demokrasi bir uzlaşı rejimidir. Geçtiğimiz 30 yıl, sermaye ve devlet, ayrı ayrı soygun mekanizmalarını işleterek piyasayı soymuşlardır. Pazar, bu dev gibi iki soyguncuya dar gelmeye başlamıştır. Ortalama 30 Yıl süren ortak soygun, bu iki dev’in birbirine göz yumması şeklinde gerçekleşmiştir. Bugün bu imzasız uzlaşı geriye düşmüş ve açıktan birbirlerinin karşıtı (muhatabı) …

Read More »

KAPİTALİZM STABİLİZE EDİLMELİ Mİ?

Birileri, kapitalizm mi yoksa Büyük Reset’mi diye sorsa kapitalizm derim. Kapitalizm, büyük reset adıyla kurgulanan dijital kölelik düzeninden bin kat daha evladır. Yanis Varoufakis “kapitalizm stabil kalmalıdır” diyor. Kapitalizm hem nesnel hem de öznelde gidicidir. Yanis, gitmesin diyor. Bence de gitmesin. Ancak dünya egemenleri kapitalizmin defterini dürmek için acele etmektedirler. Zira nesnel koşullar çöküşü getirmekte ve çöküş sonrası egemenlik de …

Read More »

İLERİCİ ENTERNASYONAL’İN ARZULARI

Demokratik, ki orada insanlar kurumlarını ve toplumlarını şekillendirme gücüne sahiptir. Sömürgelikten kurtulmuş, ki orada tüm uluslar müşterek kaderlerini baskıdan bağımsız olarak belirler. Adil, toplumlarımızdaki eşitsizliği ve tarihimizden gelen miraslarımızı onarır. Eşitlikçi, çoğunluğun çıkarlarına hizmet eder, asla azınlığın değil. Özgür bırakılmış, ki orada tüm kimlikler eşit haklara, tanınmaya ve yetkiye sahiptir. Dayanışmacı, ki orada birinin mücadelesi herkesin mücadelesidir. Sürdürülebilir, gezegene ait …

Read More »

BÜYÜK RESET’E DESTEK OLMAMALI

İnsan hayatına sivil toplum yön veriyor. Sivil toplum, devrimci ya da demokratik toplum demek değildir. Sivil toplum, ekonomik toplum demektir. Kolay anlaşılsın, biz buna devlet- sermaye mutabakatı da diyebiliriz. Virüs, bir sivil toplum müdahalesidir. Siyasal bir alettir. Bu alet, ekonominin daraltılması için devreye alınmıştır. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana dünya ekonomisi, %10/20 arası küçülmüştür. Bu virüsün başarısıdır. Siyasal bir müdahale …

Read More »

TÜKENİŞ

Ekonomi işledikçe sermaye, işlemedikçe devlet tükeniyor. Sermaye ve devlet, egemenlik araçlarıdır. Araçlar değişebilir “egemenlik değişmemelidir”. Dünya onların mekânı, insan ise onların elemanı olmalıdır. Dünya onlar için hayat sunuyor. Güneş onlar için doğuyor. Onlar da insan ama hiç de diğer insanlara benzemiyorlar. İnsanüstü gibiler, tanrı gibiler. Bütün imkânlar ellerinde… Bir sorun var, egemenlik araçları tükenmektedir. Bu sorunu ancak kendileri çözebilirler. Elemanlar …

Read More »

KOMÜNİST DEVRİM

Kapitalizmin insanlığı yok oluşa sürüklediği, komünizmin ise seçenek olasılığının konuşulmadığı bir zamandayız. Marks, endüstriyel çağda, proleter devrimi, komünizme daha yakın bir zaman içinde, öteki sınıflara muhalif ve kendisini de sınıf olarak nitelemeyen bir sınıf doğacağını ve komünist devrim fikirlerinin bu sınıf içinden fışkıracağını söylemiştir. Bugün bu sınıf tezahür etmiş ve bize de hiç yabancı değildir. Gezi kitlesi, bu sınıfa denk …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com